نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبهای سرزمینی مقاله پژوهشی: بازتاب جهانی انهدام پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکایی بر فراز آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 45-72]
 • آجا تدوین راهبردهای هم‌افزایی مؤلفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک [(مقالات آماده انتشار)]
 • آجا مقاله پژوهشی: تدوین راهبردهای هم افزایی مولفه نیروی انسانی وآموزش آجا در عملیات مشترک [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 175-200]
 • آسیای مرکزی تدوین راهبردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی با تأکید بر علائق ژئوپلیتیک [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 223-246]
 • آسیب مقاله پژوهشی:رابطه تهدید‌ها و آسیب‌ها در حوزه امنیت ملّی با نگاه به تحریم (بررسی موردی قطع‌نامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 139-162]
 • آسیب مقاله پژوهشی: آسیب‌های آموزش‌های مبتنی بر مهارت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 73-94]
 • آسیب‌شناسی مقاله پژوهشی:رابطه تهدید‌ها و آسیب‌ها در حوزه امنیت ملّی با نگاه به تحریم (بررسی موردی قطع‌نامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 139-162]
 • آسیب‌های اقتصادی مقاله پژوهشی:نقش و جایگاه رشد اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 179-202]
 • آگاهی وضعیتی ارائه مدل آگاهی وضعیتی در شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 123-150]
 • آمادگی جسمانی مقاله پژوهشی: بررسی میزان تأثیر ورزش‌های ابلاغی در آمادگی جسمانی پایوران نظامی (با تأکید بر یک یگان تکاور) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 195-218]
 • آمادگی رزمی مقاله پژوهشی: بررسی میزان تأثیر ورزش‌های ابلاغی در آمادگی جسمانی پایوران نظامی (با تأکید بر یک یگان تکاور) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 195-218]
 • آمایش گونه شناسی آمایش سرزمینی استان‌های شمال کشور [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 215-239]
 • آمریکا اهداف آمریکا در جنگ با عراق (2003)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعد از آن [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 315-332]
 • آمریکا مقاله پژوهشی: دیدگاه‌ها و نظریات آمریکا در جنگ با افغانستان (2001)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعدازآن [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 151-168]
 • آمریکا مقاله پژوهشی: علائق و منافع ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده آمریکا در کشور سوریه [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 219-238]
 • آمریکا مقاله پژوهشی: نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 137-156]
 • آمریکا مقاله پژوهشی: بازتاب جهانی انهدام پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکایی بر فراز آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 45-72]
 • آموزش عوامل مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه فردی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 27-50]
 • آموزش تبیین رشته‌های آموزش‌های علوم راهبردی دفاع ملی دانشکده پیامبر اعظم (صلوات ا... علیه) مبتنی بر نیازسنجی [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 31-56]
 • آموزش‌های چندرسانه‌ای مقاله پژوهشی:تاثیرآموزش‌های چندرسانه‌ای در کاهش آسیب‌پذیری توان مدیریتی صنعت هوانوردی (مطالعه موردی سوانح و رویدادهای هوایی کشور) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 117-132]
 • آموزش‌های مبتنی بر مهارت مقاله پژوهشی: آسیب‌های آموزش‌های مبتنی بر مهارت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 73-94]
 • آموزش وپژوهش تببین نقش مؤلفه آموزش و پژوهش در تدوین رهنامه هوانیروز در جنگ ناهمطراز [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 147-167]
 • آموزش و نیروی انسانی تدوین راهبردهای هم‌افزایی مؤلفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش و نیروی انسانی مقاله پژوهشی: تدوین راهبردهای هم افزایی مولفه نیروی انسانی وآموزش آجا در عملیات مشترک [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 175-200]
 • آموزه‌ها مقاله پژوهشی: تبیین آموزه های سیاسی و دیپلماسی در جنگ‌های سه‌گانه اخیر در جنوب غرب آسیا و چگونگی تبدیل پیروزی های نظامی به دستاوردهای سیاسی [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 5-24]
 • آینده مقاله پژوهشی: پایش محیطی پیشران‌ها و روندهای مؤثر بر تهدیدات آینده از منظر دفاع دانش‌بنیان [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 135-158]
 • آینده پژوهی تحلیل دینامیکی علل وقوع جنگ های آینده با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 49-72]
 • آینده‌پژوهی طراحی الگوی آینده‌پژوهی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 189-220]
 • آینده‌پژوهی مقاله پژوهشی: سناریوهای بیداری اسلامی در ترکیه (بر اساس مطلوبیت‌های جمهوری اسلامی ایران) [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 331-348]
 • آینده‌نگری مقاله پژوهشی:نقش تفکر راهبردی در ارتقاء توان رزمی سازمان‌های نظامی با تأکید بر (عوامل نامحسوس توان رزمی) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 49-78]
 • آواره گفتمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امور مهاجرین و اتباع خارجی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 47-75]

ا

 • ابعاد مقاله پژوهشی: آسیب‌های آموزش‌های مبتنی بر مهارت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 73-94]
 • ابعاد الگوی راهبردی تعیین ابعاد مؤثر در طراحی الگوی راهبردی سیاستگذاری درحوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 29-52]
 • ابعاد آینده‌پژوهی طراحی الگوی آینده‌پژوهی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 189-220]
 • ابعاد چابکی مقاله پژوهشی:ابعاد و مولفه های چابک سازی سازمانهای نظامی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 281-304]
 • ابعاد شایستگی‌ها مقاله پژوهشی:طراحی الگوی سنجش شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا با رویکرد جنگ‌های ناهمتراز [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 231-232]
 • ابعاد و پیشران‌های همکاری مقاله پژوهشی: تحلیل سیاستی بر دیپلماسی دفاعی - امنیتی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 219-242]
 • اتباع خارجی ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس گفتمان الهی ولایت فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 169-194]
 • ایثارگران و شهدا مقاله پژوهشی: ارکان جهت‌ ساز (اهداف، دکترین و سیاست‌ها) اداره امور ایثارگران و شهدا بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 331-348]
 • اثربخشی شایستگی‌های رهبری تیمی در سازمان‌های امنیتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 159-188]
 • اجرا مقاله پژوهشی: شبه الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا در ابعاد پیاده‌سازی و اجرا در برابر تهدیدات علیه امنیت عمومی کشور [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 113-130]
 • احساس امنیت عمومی مقاله پژوهشی:مؤلفه‌های اثرگذار تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی در سطح ملی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 325-344]
 • اداره امور مقاله پژوهشی: اندیشه‌ها، آرا، نظرات و رهنمودهای ولایت‌فقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا... علیه) و حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)) در قالب محورهای راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 5-26]
 • اداره امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مقاله پژوهشی:تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد کمی و کیفی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 133-156]
 • اداره امور کشاورزی ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 327-348]
 • اداره امور کشاورزی مقاله پژوهشی: تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور کشاورزی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 259-280]
 • اداره امور مردم ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر حوزه اداره امور مردم کشور در برابر تهدیدات دشمن ناهمطراز با تأکید بر پدافند غیرعامل با استفاده ازروش سلسله مراتبی (AHP) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 125-144]
 • اداره امور نظام سلامت تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 169-192]
 • اداره امور هلال‌احمر مقاله پژوهشی: راهبردهای تبیین گفتمان ولایت‌فقیه در حوزه هلال‌احمر [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 329-352]
 • اداره امور ورزش مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی برنامه‌ریزی اداره امور ورزش بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی و تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 307-328]
 • ادراک مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 257-282]
 • ایدئولوژی مقاله پژوهشی: نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 137-156]
 • ایدئولوژی و کارگزارمحور دکترین نظامی کارگزارمحور شیوه ای نوین در جنگ های نامتقارن [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 47-62]
 • ایران نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 133-164]
 • ایران مؤلفه‏ها و شاخص‏های سیاسی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 57-80]
 • ایران عوامل واگرایی و همگرایی اقتصادی مؤثر بر روابط ج. ا. ایران با ترکیه [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 5-28]
 • ایران مقاله پژوهشی:تأثیر همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه بر راهبرد ژئوپلیتیک انرژی ‌ایران (با محوریت نفت و گاز) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 55-76]
 • ایرانی اسلامی ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی نیروهای مسلح [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 101-124]
 • ارتش جمهوری اسلامی ایران رویکردی بر ارائه الگوی راهبردی ادارة امور ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 405-426]
 • ارتش جمهوری اسلامی ایران مقاله پژوهشی: اندیشه‌ها، آرا، نظرات و رهنمودهای ولایت‌فقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا... علیه) و حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)) در قالب محورهای راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 5-26]
 • ارتقاء توان رزم ارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ‌های آینده [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 5-26]
 • ارزیابی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 289-312]
 • ارزیابی مقاله پژوهشی: شاخص‌های ویژگی‌های فردی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 131-154]
 • ارزیابی مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ارزیابی تحقق سیاست‎های دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 73-94]
 • ارزیابی ریسک تجزیه و تحلیل تهدیدات اقتصادی به روش نظام یافته RAMCAP به منظور طراحی راهبردهای اقتصاد مقاومتی مقابله [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 113-136]
 • ارزیابی عملکرد مقاله پژوهشی:الگوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 157-178]
 • ارزیابی عملکرد الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران عالی سپاه با رویکرد علوی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 123-146]
 • ارزیابی عملکرد الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 289-312]
 • ارزیابی عملکرد مقاله پژوهشی: شاخص‌های ویژگی‌های فردی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 131-154]
 • ارزیابی عملکرد سازمانی مقاله پژوهشی: الگوی ارزیابی پیامدهای عملکرد سازمانی در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 63-84]
 • ارزش‌های اسلامی-انسانی مقاله پژوهشی: راهبردهای تبیین گفتمان ولایت‌فقیه در حوزه هلال‌احمر [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 329-352]
 • ارزش‏های انقلاب اسلامی الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی بر اساس ارزش‏های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 189-213]
 • ارزش‏های دینی و اخلاقی مقاله پژوهشی:بررسی تأثیر ارزش‏های دینی و اخلاقی بر اصول جنگ در دفاع مقدس و جنگ‏های آینده‏ (مطالعه موردی نزاجا) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 137-158]
 • ارکان جهت ساز مقاله پژوهشی:طراحی و تدوین ارکان جهتساز پدافند غیرعامل در رسانه ملّی [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 115-136]
 • استحکام ساخت درونی نقش فناوری‌های همگرا در ارتقاء توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 27-52]
 • استحکام ساخت درونی مقاله پژوهشی: تأثیر سرمایه‌های فکری دفاعی بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه‌بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 77-99]
 • استحکام ساخت قدرت درونی نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهای مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 157-178]
 • استقلال مقاله پژوهشی: بررسی دشواری‌های استقلال اقلیم کردستان عراق [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 231-256]
 • استکبار طراحی الگوی استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران ازمنظرآموزه های قرآن کریم [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 307-336]
 • استکبار راهبردهای قدرت نرم اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در تقابل با جنگ نرم استکبار [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 115-140]
 • استکبار مقاله پژوهشی: الگوی دشمن‌شناسی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تأکید بر لفظ استکبار [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 85-108]
 • استکبارستیزی طراحی الگوی استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران ازمنظرآموزه های قرآن کریم [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 307-336]
 • اسلام بررسی رابطه قدرت با امنیت (با رویکرد به مبانی اسلامی) [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 101-124]
 • اسلام نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]
 • اسلام تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 117-137]
 • اسلام مقاله پژوهشی:امنیت در سیره پیامبر اکرم (صل‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 183-210]
 • اسلامی ایرانی تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 233-252]
 • اسلامی ایرانی تبیین نقش علم و فناوری در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 137-158]
 • اسلامی- ایرانی تبیین نقش فرهنگ در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 285-306]
 • اسلامی- ایرانی مقاله پژوهشی:بررسی نقش ژئوپلیتیک به‌عنوان یکی از ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 145-162]
 • اسلام‌گرایی مقاله پژوهشی: سناریوهای بیداری اسلامی در ترکیه (بر اساس مطلوبیت‌های جمهوری اسلامی ایران) [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 331-348]
 • اصل مقاله پژوهشی:تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد کمی و کیفی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 133-156]
 • اصول مقاله پژوهشی:تفاوت‌ها و شباهت‌های اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 5-28]
 • اصول مقاله پژوهشی: مبانی و اصول دفاعی جمهوری اسلامی ایران از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 311-330]
 • اصول تبیین اصول رهنامه راهبردی نظامی – امنیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 271-294]
 • اصول ارزشی اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 357-382]
 • اصول الگویی و اصول نمادی اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 357-382]
 • اصول اندیشه‌ای اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 357-382]
 • اصول جنگ اصول جنگ در عصر ناهمگونی‌ها [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 151-178]
 • اصول جنگ مقاله پژوهشی:تشابهات و تفاوت‌های اصول جنگ و رهنامه [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 5-32]
 • اصول جنگ مقاله پژوهشی:بررسی تأثیر ارزش‏های دینی و اخلاقی بر اصول جنگ در دفاع مقدس و جنگ‏های آینده‏ (مطالعه موردی نزاجا) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 137-158]
 • اصول حاکم بر جذب تبیین مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی بر اساس قرآن کریم [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 137-155]
 • اصول راهبردی اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 357-382]
 • اطلاعات الزامات پیاده سازی نظام اطلاعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 5-30]
 • اطلاعات الکترونیکی هواپایه بررسی نقش اطلاعات الکترونیکی هواپایه در جلوگیری از غافلگیری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمطراز و ارائه الگوی مناسب [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 163-194]
 • اطلاعات راهبردی الزامات پیاده سازی نظام اطلاعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 5-30]
 • اطلاعات علائم و هشدار بررسی نقش اطلاعات الکترونیکی هواپایه در جلوگیری از غافلگیری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمطراز و ارائه الگوی مناسب [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 163-194]
 • اعتقادات بررسی رابطه قدرت با امنیت (با رویکرد به مبانی اسلامی) [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 101-124]
 • افغانستان مقاله پژوهشی: دیدگاه‌ها و نظریات آمریکا در جنگ با افغانستان (2001)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعدازآن [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 151-168]
 • اقیانوس هند ارائه الگوی همگرایی امنیت دریایی شمال اقیانوس هند با تأکید بر حوزه های نظامی و اقتصادی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 191-214]
 • اقتدار گفتمان ولایت فقیه در حوزه اقتدار دفاعی – امنیتی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 181-210]
 • اقتدار واکاوی رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 93-114]
 • اقتدار مقاله پژوهشی: بررسی عوامل در‌ون‌ سازمانی ناجا و تأثیر آن بر اقتدار پلیس [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 371-397]
 • اقتدار دریایی تبیین مؤلفه‎های تدوین راهبردهای عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به اقتدار دریایی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 99-121]
 • اقتدار علمی واکاوی رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 93-114]
 • اقتدار ملی واکاوی رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 93-114]
 • اقتصادی مقاله پژوهشی: علائق و منافع ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده آمریکا در کشور سوریه [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 219-238]
 • اقتصاد مقاومتی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای پایه ای از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 251-274]
 • اقتصاد مقاومتی خط‌مشیِ عملیاتی رفع تحریم‌های اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی (با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 241-266]
 • اقتصاد مقاومتی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • اقتصاد مقاومتی مقاله پژوهشی:بررسی مؤلفه‌های "تاب‌آوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 233-258]
 • اقتصاد مقاومتی مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادی با رویکرد تأمین مایحتاج اساسی مردم [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 93-116]
 • اقتصاد مقاومتی مقاله پژوهشی:نقش و جایگاه رشد اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 179-202]
 • اقتصاد مقاومتی تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم‌های اقتصادی [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 6-31]
 • اقتصاد مقاومتی معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل بومی توسعه پایدار [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 33-59]
 • اقتصاد مقاومتی مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 197-218]
 • اقتصاد مقاومتی مقاله پژوهشی: ارتقاء کارآمدی الگوی راهبردی طرح ریزی و برنامه ریزی نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 129-148]
 • اقتصاد مقاومتی مقاله پژوهشی: نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 55-80]
 • اقتصاد ملی مقاله پژوهشی:الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 203-228]
 • اقلیم مقاله پژوهشی: بررسی دشواری‌های استقلال اقلیم کردستان عراق [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 231-256]
 • اقلیم کردستان عراق مقاله پژوهشی: بررسی دشواری‌های استقلال اقلیم کردستان عراق [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 231-256]
 • ایکائو طراحی مدیریت الگوی راهبردی نظام هوانوردی در فضای جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 5-26]
 • الزامات مقاله پژوهشی:بررسی الزامات دیدبانی براساس بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 343-367]
 • الزامات الزامات پیاده سازی نظام اطلاعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 5-30]
 • الزامات تهدید تبیین ریشه‌های تهدیدات ناهمطراز جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 453-474]
 • الگو تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 233-252]
 • الگو تبیین نقش علم و فناوری در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 137-158]
 • الگو طراحی الگوی آینده‌پژوهی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 189-220]
 • الگو الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 275-306]
 • الگو الگوی نوآوری در نیروهای مسلّح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای‌(مدظله العالی) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 27-46]
 • الگو طراحی الگوی سازمان‌های دفاعی دانش بنیان [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 71-92]
 • الگو ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس گفتمان الهی ولایت فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 169-194]
 • الگو تبیین نقش فرهنگ در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 285-306]
 • الگو ارائه الگوی بومی سنجش روحیه و انگیزه کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 307-326]
 • الگو ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 25-46]
 • الگو مقاله پژوهشی:بررسی نقش ژئوپلیتیک به‌عنوان یکی از ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 145-162]
 • الگو مقاله پژوهشی:الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 97-116]
 • الگو الگوی راهبردی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی پدافند‌غیرعامل درسازمان‌های دولتی [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 139-163]
 • الگو الگوی باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رویکرد راهبردی [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 61-79]
 • الگو الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 81-98]
 • الگو تدابیرو راهکارهای پدافندغیرعامل درحفاظت از زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 313-336]
 • الگو مقاله پژوهشی: ارائه الگوی دفاع نرم جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 33-62]
 • الگو مقاله پژوهشی: الگوی ارزیابی پیامدهای عملکرد سازمانی در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 63-84]
 • الگو مقاله پژوهشی: الگوی دشمن‌شناسی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تأکید بر لفظ استکبار [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 85-108]
 • الگو الگوی دشمن‌شناسی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تأکید بر صهیونیسم [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 151-176]
 • الگو الگوی مدیریت راهبردی امنیت عمومی کشور با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 177-200]
 • الگو اهداف آمریکا در جنگ با عراق (2003)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعد از آن [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 315-332]
 • الگو مقاله پژوهشی: ویژگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 111-130]
 • الگو مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ارزیابی تحقق سیاست‎های دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 73-94]
 • الگوی پارادایمی ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 109-132]
 • الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی ن.م.ج.ا.ا الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 295-314]
 • الگوی دفاعی ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 5-32]
 • الگوی راهبردی طراحی مدل توانمندسازی مدیران سطوح عالی وزارت نیرو [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 221-250]
 • الگوی راهبردی ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 327-348]
 • الگوی راهبردی ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 47-72]
 • الگوی راهبردی مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 73-94]
 • الگوی راهبردی ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 109-132]
 • الگوی راهبردی الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی بر اساس گفتمان امام و رهبری، و تجارب جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 165-187]
 • الگوی راهبردی ارائه الگوی راهبردی "پیشرفت امور شهری " بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 297-318]
 • الگوی راهبردی طراحی الگوی راهبردی پدافند غیر‌عامل بنادر جنوب کشور با تأکید بر تهدیدات دریاپایه [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 49-70]
 • الگوی راهبردی مقاله پژوهشی: طراحی الگوی راهبردی دفاع غیرعامل شهری جهت صیانت از مردم در برابر تهدیدات اجتماعی(موردمطالعه شهر تهران) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 29-53]
 • الگوی راهبردی مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 105-126]
 • الگوی راهبردی مقاله پژوهشی: بررسی ابعاد دانش معماری و تأثیر آن در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 147-166]
 • الگوی راهبردی مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی برنامه‌ریزی اداره امور ورزش بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی و تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 307-328]
 • الگوی راهبردی مقاله پژوهشی: ارتقاء کارآمدی الگوی راهبردی طرح ریزی و برنامه ریزی نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 129-148]
 • الگوی راهبردی مقاله پژوهشی: الگوی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری در دانشگاه‌های آجا [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 169-194]
 • الگوی راهبردی الگوی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امامین انقلاب [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 45-70]
 • الگوی راهبردی مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی یکپارچه‎سازی ظرفیت‎های ملی در پشتیبانی از جنگ [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 25-44]
 • الگوی‌راهبردی رویکردی بر ارائه الگوی راهبردی ادارة امور ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 405-426]
 • الگوی راهبردی رفاه اجتماعی الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 145-168]
 • الگوی راهبردی میراث فرهنگی و گردشگری مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی در اداره امور میراث فرهنگی و گردشگری مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 349-368]
 • الگوی رفتاری طراحی الگوی رفتاری مدیریت ترافیک شهر تهران [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 71-88]
 • الگوی سنجش شایستگی مقاله پژوهشی:طراحی الگوی سنجش شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا با رویکرد جنگ‌های ناهمتراز [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 231-232]
 • الگوی شایستگی الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی بر اساس ارزش‏های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 189-213]
 • الگوی همگرایی ارائه الگوی همگرایی امنیت دریایی شمال اقیانوس هند با تأکید بر حوزه های نظامی و اقتصادی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 191-214]
 • امارات بررسی عوامل فرصت‏زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 87-108]
 • امام خامنه‌ای الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 81-98]
 • امام خامنه‌ای‌(مدظله العالی) الگوی نوآوری در نیروهای مسلّح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای‌(مدظله العالی) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 27-46]
 • امام خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) مقاله پژوهشی: الگوی ارزیابی پیامدهای عملکرد سازمانی در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 63-84]
 • امام خمینی(ره) شناخت رهیافت های حضرت امام خمینی (رحمت‌ا... علیه) در اداره امور تأمین اجتماعی [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 33-59]
 • امام و رهبری مقاله پژوهشی: ارکان جهت‌ ساز (اهداف، دکترین و سیاست‌ها) اداره امور ایثارگران و شهدا بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 331-348]
 • امدادرسانی مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی فعالیت‌های سازمانی امدادرسانی هوانیروز در بحران‌های طبیعی [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 179-200]
 • ایمنی مولفه‌های کلان اثرگذار بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 73-92]
 • امنیت تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 233-252]
 • امنیت عوامل داخلی تهدیدکننده امنیت جهان اسلام از سوی جریان‌های تکفیری [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 217-240]
 • امنیت تبیین نقش فرهنگ در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 285-306]
 • امنیت مقاله پژوهشی:امنیت در سیره پیامبر اکرم (صل‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 183-210]
 • امنیت مقاله پژوهشی:رابطه تهدید‌ها و آسیب‌ها در حوزه امنیت ملّی با نگاه به تحریم (بررسی موردی قطع‌نامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 139-162]
 • امنیت مقاله پژوهشی:نقش دیپلماسی دفاعی در امنیت پایدار مبتنی بر دیدگاه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 63-88]
 • امنیت مقاله پژوهشی: مبانی و اصول دفاعی جمهوری اسلامی ایران از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 311-330]
 • امنیت تدابیرو راهکارهای پدافندغیرعامل درحفاظت از زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 313-336]
 • امنیت نابرابری‌های اجتماعی و امنیتی شدن پدیده‌های اجتماعی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 337-356]
 • امنیت مقاله پژوهشی: عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 5-26]
 • امنیت مقاله پژوهشی: ویژگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 111-130]
 • امنیت مقاله پژوهشی: شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به همبستگی جهان اسلام [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 31-54]
 • امنیتی مبانی و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 201-222]
 • امنیت‌ شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسلام [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 179-208]
 • امینت ایجابی مقاله پژوهشی:امنیت در سیره پیامبر اکرم (صل‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 183-210]
 • امنیت اقتصادی مقاله پژوهشی:رابطه تهدید‌ها و آسیب‌ها در حوزه امنیت ملّی با نگاه به تحریم (بررسی موردی قطع‌نامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 139-162]
 • امنیت اقتصادی مقاله پژوهشی: نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 55-80]
 • امنیت جمعی مقاله پژوهشی: عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 5-26]
 • امنیت جهان اسلام مقاله پژوهشی: شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به همبستگی جهان اسلام [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 31-54]
 • امنیت خارجی بررسی رابطه قدرت با امنیت (با رویکرد به مبانی اسلامی) [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 101-124]
 • امنیت داخلی بررسی رابطه قدرت با امنیت (با رویکرد به مبانی اسلامی) [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 101-124]
 • امنیت دریایی ارائه الگوی همگرایی امنیت دریایی شمال اقیانوس هند با تأکید بر حوزه های نظامی و اقتصادی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 191-214]
 • امنیت سلبی مقاله پژوهشی:امنیت در سیره پیامبر اکرم (صل‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 183-210]
 • امنیتی شدن نابرابری‌های اجتماعی و امنیتی شدن پدیده‌های اجتماعی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 337-356]
 • امینت عمومی الگوی مدیریت راهبردی امنیت عمومی کشور با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 177-200]
 • امنیت غذایی مقاله پژوهشی: تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور کشاورزی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 259-280]
 • امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 27-46]
 • امنیت ملی نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 133-164]
 • امنیت ملی مقاله پژوهشی:راهبردهای همکاری دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکمنستان [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 295-324]
 • امنیت ملی انتظارات اساسی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) از بسیج مستضعفین [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 113-140]
 • امنیت ملی مقاله پژوهشی: اولویت‌بندی مؤلفه‌های سیاست‌ دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران (بر اساس قرآن کریم، بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قانون اساسی، چشم‌انداز،سیاست‌های کلی و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 131-150]
 • امنیت ملی مقاله پژوهشی: نیازسنجی آموزش‌های علوم راهبردی امنیت ملی دانشکده پیامبر اعظم (صلوات ا... علیه) دانشگاه عالی دفاع ملی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 169-194]
 • امنیت ملی تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امنیت ملی مقاله پژوهشی: تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 5-26]
 • امنیت ملی ایران ساختار سیاسی و امنیتی جدید عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 101-147]
 • امنیت منطقه‌ای نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه‌ای ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 230-228]
 • انتظارات اساسی انتظارات اساسی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) از بسیج مستضعفین [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 113-140]
 • اندیشه ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 5-32]
 • اندیشه نیازسنجی آموزشی سطوح راهبردی دوره دکترای اندیشه نظامی با تأکید بر برنامه درسی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 151-172]
 • اندیشه مقاله پژوهشی: شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی به روش فراترکیب [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 115-136]
 • اندیشه دفاعی ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 5-32]
 • اندیشه نظامی نیازسنجی آموزشی سطوح راهبردی دوره دکترای اندیشه نظامی با تأکید بر برنامه درسی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 151-172]
 • اندیشه نظامی مقاله پژوهشی: شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی به روش فراترکیب [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 115-136]
 • اندیشه نظامی مقاله پژوهشی: نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 137-156]
 • انرژی فسیلی مقاله پژوهشی: شناخت مهم‌ترین الزامات افزایش بازدارندگی با استفاده از مدیریت ترانزیت انرژی فسیلی در یک منطقه [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 5-22]
 • انسان نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]
 • انسان گونه شناسی آمایش سرزمینی استان‌های شمال کشور [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 215-239]
 • انضباط ظاهری مقاله پژوهشی:نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 83-106]
 • انضباط معنوی مقاله پژوهشی:نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 83-106]
 • انعطاف پذیری مقاله پژوهشی:مدل حفاظت زیرساختی با تأکید بر انعطاف پذیری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 259-280]
 • انقلاب اسلامی مقاله پژوهشی: مسئولیت پذیری در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری(مد‌ظله‌العالی) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 211-244]
 • انقلاب اسلامی تأثیر عوامل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی بر تدوین راهبرد عمق‎بخشی داخلی انقلاب اسلامی با تأکید بر منویات امام خامنه ای(مد‌ظله‌العالی) [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 71-98]
 • انگاره‌های اجتماعی و فرهنگی دکترین نظامی کارگزارمحور شیوه ای نوین در جنگ های نامتقارن [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 47-62]
 • انگیزه بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنّی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 47-70]
 • انگیزه ارائه الگوی بومی سنجش روحیه و انگیزه کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 307-326]
 • انگیزه مقاله پژوهشی:نقش تفکر راهبردی در ارتقاء توان رزمی سازمان‌های نظامی با تأکید بر (عوامل نامحسوس توان رزمی) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 49-78]
 • اهداف ارکان جهت‌ ساز اداره امور بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه (اهداف، رهنامه و سیاست‌ها) [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 119-137]
 • اهداف مقاله پژوهشی: ارائه الگوی نهادسازی در انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 153-177]
 • اهداف مقاله پژوهشی: ارکان جهت‌ ساز (اهداف، دکترین و سیاست‌ها) اداره امور ایثارگران و شهدا بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 331-348]
 • اهداف اهداف آمریکا در جنگ با عراق (2003)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعد از آن [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 315-332]
 • اهداف دیپلماسی مقاله پژوهشی: تبیین آموزه های سیاسی و دیپلماسی در جنگ‌های سه‌گانه اخیر در جنوب غرب آسیا و چگونگی تبدیل پیروزی های نظامی به دستاوردهای سیاسی [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 5-24]
 • اهداف سیاسی مقاله پژوهشی: تبیین آموزه های سیاسی و دیپلماسی در جنگ‌های سه‌گانه اخیر در جنوب غرب آسیا و چگونگی تبدیل پیروزی های نظامی به دستاوردهای سیاسی [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 5-24]
 • اهداف کلان مقاله پژوهشی: راهبردهای دانشگاه عالی دفاع ملی در مسیر تمدن‌سازی در افق 1410 هـ‌ .ش [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 281-309]
 • اهم نظریه های فرهنگی مقاله پژوهشی:جهانی‌شدن مبتنی بر نظریه های فرهنگی اسلام و غرب [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 305-328]
 • اولویت راهبردی چشم انداز و اولویت‌های راهبردی ج.ا.ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 121-142]

ب

 • بازآفرینی درونی صنایع دفاعی الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 77-97]
 • بازتاب جهانی مقاله پژوهشی: بازتاب جهانی انهدام پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکایی بر فراز آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 45-72]
 • بازدارندگی تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم‌های اقتصادی [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 6-31]
 • بازدارندگی مقاله پژوهشی: شناخت مهم‌ترین الزامات افزایش بازدارندگی با استفاده از مدیریت ترانزیت انرژی فسیلی در یک منطقه [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 5-22]
 • بازدارندگی نظامی عوامل مؤثر بر بازدارندگی نظامی در حوزه دریا و هوافضا [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 99-118]
 • بازطراحی سازمان الگوی باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رویکرد راهبردی [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 61-79]
 • بازمهندسی مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رویکرد سازمانی ناب (مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 353-374]
 • بازنشستگی ارکان جهت‌ ساز اداره امور بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه (اهداف، رهنامه و سیاست‌ها) [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 119-137]
 • بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مقاله پژوهشی: تأثیر سرمایه‌های فکری دفاعی بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه‌بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 77-99]
 • بیانیه گام دوم انقلاب مقاله پژوهشی: مسئولیت پذیری در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری(مد‌ظله‌العالی) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 211-244]
 • بیانیه مأموریت بیانیه مأموریت دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی در نظام آموزشی روزآمد دانشکده [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 115-147]
 • بحران انتخاب مدل برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای هدف بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره AHP [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 301-320]
 • بحران مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی فعالیت‌های سازمانی امدادرسانی هوانیروز در بحران‌های طبیعی [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 179-200]
 • بحران مقاله پژوهشی: شناخت بحران‌های ژئوپلیتیکی حوزه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 5-32]
 • بحران دفاعی مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی چابک سازی بیمارستان‌های نظامی در بحران‌های دفاعی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 201-222]
 • بحران یمن مقاله پژوهشی:تحلیل محیط راهبردی بحران یمن و شبیه‌سازی روندهای آتی با استفاده از تکنیک نقشه شناختی فازی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 185-212]
 • بحران‌های اقتصادی مقاله پژوهشی:بررسی مؤلفه‌های "تاب‌آوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 233-258]
 • بخش دفاع تبیین و اولویت بندی شاخص های همگرایی بخش های دفاعی و غیردفاعی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 239-262]
 • بخش غیردفاع تبیین و اولویت بندی شاخص های همگرایی بخش های دفاعی و غیردفاعی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 239-262]
 • بیداری اسلامی تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 73-98]
 • بیداری اسلامی مقاله پژوهشی:شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی و اولویت‌بندی آن‌ها، با تأکید بر گفتمان حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
  dor:20.1001.1.20084897.1398.17.77.3.8 [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 49-68]
 • بیداری اسلامی مقاله پژوهشی: سناریوهای بیداری اسلامی در ترکیه (بر اساس مطلوبیت‌های جمهوری اسلامی ایران) [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 331-348]
 • برتری اطلاعاتی مقاله پژوهشی:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع دانش‌بنیان [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 107-124]
 • برتری هوایی تعیین عوامل قدرت هوایی برترساز در کشور جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 267-288]
 • برنامه درسی مقاله پژوهشی: آسیب‌شناسی برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی در آموزش‌های عمومی [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 91-112]
 • برنامه درسی نیازسنجی آموزشی سطوح راهبردی دوره دکترای اندیشه نظامی با تأکید بر برنامه درسی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 151-172]
 • برنامه درسی و اثربخشی فراترکیب طراحی نظام آموزشی در دانشگاه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 103-124]
 • برنامه‌ریزی مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 197-218]
 • برنامه‌ریزی آموزشی مقاله پژوهشی: نیازسنجی آموزش‌های علوم راهبردی امنیت ملی دانشکده پیامبر اعظم (صلوات ا... علیه) دانشگاه عالی دفاع ملی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 169-194]
 • برنامه‌ریزی راهبردی مقاله پژوهشی: ارتقاء کارآمدی الگوی راهبردی طرح ریزی و برنامه ریزی نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 129-148]
 • بسیج نقش بسیج منابع ملی در جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 109-136]
 • بسیج مستضعفین انتظارات اساسی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) از بسیج مستضعفین [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 113-140]
 • بسیج ملی روانشناسی اجتماعی و بسیج ملی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 143-168]
 • بسیج منابع ملی نقش بسیج منابع ملی در جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 109-136]
 • بی‌سوادی الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی بر اساس گفتمان امام و رهبری، و تجارب جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 165-187]
 • بعد نظامی قدرت ملی نقش و جایگاه توسعه فناوری در بعد نظامی قدرت ملی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 261-284]
 • بکارگیری فناوری مقاله پژوهشی:شناخت مقوله انرژی در حوزه نظامی از منظر بکارگیری قابلیت های فناوری نانو [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 275-294]
 • بیمارستان سیار مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی چابک سازی بیمارستان‌های نظامی در بحران‌های دفاعی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 201-222]
 • بیمارستان نظامی مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی چابک سازی بیمارستان‌های نظامی در بحران‌های دفاعی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 201-222]
 • به‌کارگیری منابع انسانی مقاله پژوهشی:مدل سنجش کیفیت سیستم بکار گیری منابع انسانی وزارت امور خارجه [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 283-310]

پ

 • پیاده‌سازی مقاله پژوهشی:موانع پیاده‌سازی سیاست‌های پدافند غیرعامل در سازمان‌های دولتی < [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 233-258]
 • پیاده‌سازی الگوی راهبردی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی پدافند‌غیرعامل درسازمان‌های دولتی [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 139-163]
 • پیاده‌سازی مقاله پژوهشی: شبه الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا در ابعاد پیاده‌سازی و اجرا در برابر تهدیدات علیه امنیت عمومی کشور [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 113-130]
 • پیاده‌سازی مقاله پژوهشی: الگوی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری در دانشگاه‌های آجا [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 169-194]
 • پیاده‌سازی الزامات پیاده سازی نظام اطلاعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 5-30]
 • پیاده‌سازی مدیریت دانش مقاله پژوهشی: شناسایی عوامل دخیل در پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 201-229]
 • پیاده‌سازی مدیریت دانش طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 122-99]
 • پارادایم چارچوبی جامع برای تدوین راهبردهای دفاعی‌–‌امنیتی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بومی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 125-156]
 • پارادایم مقاله پژوهشی: دیدگاه‌ها و نظریات آمریکا در جنگ با افغانستان (2001)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعدازآن [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 151-168]
 • پایش مقاله پژوهشی: پایش محیطی پیشران‌ها و روندهای مؤثر بر تهدیدات آینده از منظر دفاع دانش‌بنیان [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 135-158]
 • پاکستان تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی کشور پاکستان در تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 81-112]
 • پیامد الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 289-312]
 • پیامد مقاله پژوهشی: الگوی ارزیابی پیامدهای عملکرد سازمانی در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 63-84]
 • پدافندغیرعامل الگوی راهبردی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی پدافند‌غیرعامل درسازمان‌های دولتی [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 139-163]
 • پدافندغیرعامل طراحی محیط راهبردی فضای تخاصم رسانه‌ای دشمنان علیه رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 5-26]
 • پدافند غیرعامل عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای پایه ای از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 251-274]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر حوزه اداره امور مردم کشور در برابر تهدیدات دشمن ناهمطراز با تأکید بر پدافند غیرعامل با استفاده ازروش سلسله مراتبی (AHP) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 125-144]
 • پدافند غیرعامل عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • پدافند غیرعامل تبیین عوامل مؤثر بر نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیر عامل [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 5-28]
 • پدافند غیرعامل نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 99-116]
 • پدافند غیرعامل مقاله پژوهشی:موانع پیاده‌سازی سیاست‌های پدافند غیرعامل در سازمان‌های دولتی < [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 233-258]
 • پدافند غیرعامل مقاله پژوهشی:بررسی میزان تأثیـر اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات دفاع شهری در شهر تهران (در زمان بمباران شهر تهران) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 29-48]
 • پدافند غیرعامل مقاله پژوهشی:طراحی و تدوین ارکان جهتساز پدافند غیرعامل در رسانه ملّی [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 115-136]
 • پدافند غیرعامل مقاله پژوهشی: شبه الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا در ابعاد پیاده‌سازی و اجرا در برابر تهدیدات علیه امنیت عمومی کشور [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 113-130]
 • پدافند غیرعامل الگوی مدیریت راهبردی امنیت عمومی کشور با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 177-200]
 • پدافند غیرعامل مقاله پژوهشی: تاب‌آوری زیرساخت‌های آب شرب کشور با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 115-136]
 • پدافند غیر عامل طراحی الگوی راهبردی پدافند غیر‌عامل بنادر جنوب کشور با تأکید بر تهدیدات دریاپایه [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 49-70]
 • پدافند غیرعامل. فن آوری. راهبرد راهبردهای پدافند غیرعامل درحوزه‌ی فناوری [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 121-143]
 • پدافند هوایی هفت آسمان پدافندی الگوی بومی لایه‌های پدافند هوافضایی با رویکردی آمیخته (عملیاتی و صنعتی) [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 153-180]
 • پدافند هوایی نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 63-86]
 • پدافند هوایی مقاله پژوهشی:راهبرد پدافند هوایی صحنه‌ عملیات (سناریو تهدید فرضی صحنه‌ عملیات خوزستان [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 5-26]
 • پدافند هوایی ارائه مدل تهدیدات آینده سامانه‌های پدافند هوایی مبتنی بر عملکردها و پیامدها [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 125-150]
 • پدیده اجتماعی نابرابری‌های اجتماعی و امنیتی شدن پدیده‌های اجتماعی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 337-356]
 • پراکندگی مقاله پژوهشی:بررسی میزان تأثیـر اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات دفاع شهری در شهر تهران (در زمان بمباران شهر تهران) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 29-48]
 • پرونده‌ی هسته‌ای مقاله پژوهشی: مدل‌های نظریه‌ی بازی‌ها در تحلیل بحران‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران (تأکید بر بحران هسته‌ای) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 167-188]
 • پشتیبانی مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی یکپارچه‎سازی ظرفیت‎های ملی در پشتیبانی از جنگ [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 25-44]
 • پیشران مقاله پژوهشی: پایش محیطی پیشران‌ها و روندهای مؤثر بر تهدیدات آینده از منظر دفاع دانش‌بنیان [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 135-158]
 • پیشرفت تبیین نقش علم و فناوری در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 137-158]
 • پیشرفت امور شهری ارائه الگوی راهبردی "پیشرفت امور شهری " بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 297-318]
 • پیشرفت‌های اقتصادی مقاله پژوهشی:بررسی مؤلفه‌های "تاب‌آوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 233-258]
 • پیشگیری بررسی و تحلیل آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر غافلگیری نظامی امنیتی [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 247-270]
 • پیشگیری مقاله پژوهشی: بررسی و تحلیل جنگ 33 روزه لبنان از منظر غافلگیری نظامی امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 27-52]
 • پیشگیری مقاله پژوهشی: بررسی و تحلیل ظهور داعش در عراق و سقوط موصل از منظر غافل‏گیری نظامی امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 53-78]
 • پیشگیری از امنیتی‌شدن نابرابری‌های اجتماعی و امنیتی شدن پدیده‌های اجتماعی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 337-356]
 • پناهنده گفتمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امور مهاجرین و اتباع خارجی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 47-75]
 • پهباد مقاله پژوهشی: بازتاب جهانی انهدام پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکایی بر فراز آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 45-72]
 • پهپاد راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 153-176]
 • پیوند معنوی مقاله پژوهشی:نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 83-106]

ت

 • تاب‌آوری مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 197-218]
 • تاب‌آوری مقاله پژوهشی: تاب‌آوری زیرساخت‌های آب شرب کشور با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 115-136]
 • تاب‌آوری اقتصادی مقاله پژوهشی:بررسی مؤلفه‌های "تاب‌آوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 233-258]
 • تابعیت گفتمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امور مهاجرین و اتباع خارجی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 47-75]
 • تأمین اجتماعی الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 145-168]
 • تامین اجتماعی شناخت رهیافت‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای‌(مد‌ظله‌العالی) در اداره امور نظام تأمین اجتماعی [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 81-112]
 • تامین اجتماعی شناخت رهیافت های حضرت امام خمینی (رحمت‌ا... علیه) در اداره امور تأمین اجتماعی [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 33-59]
 • تأمین به موقع مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادی با رویکرد تأمین مایحتاج اساسی مردم [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 93-116]
 • تأمین به‌موقع عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای پایه ای از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 251-274]
 • تأمین به‌موقع عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • تأمین ‌منابع مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 197-218]
 • تبیین مقاله پژوهشی: تبیین ویژگی‌های جنگ ناهمطراز جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 203-230]
 • تبیین تجربیات ارائه الگوی راهبردی "پیشرفت امور شهری " بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 297-318]
 • تجارب ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس گفتمان الهی ولایت فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 169-194]
 • تجارب ارائه الگوی راهبردی "پیشرفت امور شهری " بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 297-318]
 • تجارب اقتصادی مقاله پژوهشی:بررسی مؤلفه‌های "تاب‌آوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 233-258]
 • تجارب نظام ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 327-348]
 • تجارب نظام ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 109-132]
 • تجارت مقاله پژوهشی: قواعد فقهی مؤثر بر تجارت فناوری‌های دفاعی [دوره 20، شماره 89، 1401]
 • تجربیات ضمنی مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی برنامه‌ریزی اداره امور ورزش بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی و تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 307-328]
 • تجربیات نظام الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 145-168]
 • تجربیات نظام مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی در اداره امور میراث فرهنگی و گردشگری مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 349-368]
 • تجزیه‌وتحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر حوزه اداره امور مردم کشور در برابر تهدیدات دشمن ناهمطراز با تأکید بر پدافند غیرعامل با استفاده ازروش سلسله مراتبی (AHP) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 125-144]
 • تحریم اقتصادی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای پایه ای از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 251-274]
 • تحریم اقتصادی خط‌مشیِ عملیاتی رفع تحریم‌های اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی (با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 241-266]
 • تحریم اقتصادی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • تحریم اقتصادی مقاله پژوهشی:مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعی با بخش اقتصادی و شناسایی راهبردهای موفقیت‌ساز صنعت دفاع [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 125-144]
 • تحریم اقتصادی مقاله پژوهشی:رابطه تهدید‌ها و آسیب‌ها در حوزه امنیت ملّی با نگاه به تحریم (بررسی موردی قطع‌نامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 139-162]
 • تحریم اقتصادی مقاله پژوهشی:الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 203-228]
 • تحریم اقتصادی تجزیه و تحلیل تهدیدات اقتصادی به روش نظام یافته RAMCAP به منظور طراحی راهبردهای اقتصاد مقاومتی مقابله [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 113-136]
 • تحریم اقتصادی تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم‌های اقتصادی [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 6-31]
 • تحریم‌های اقتصادی مقاله پژوهشی:بررسی مؤلفه‌های "تاب‌آوری اقتصادی" مبتنی بر تجارب جهانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 233-258]
 • تحقیق و توسعه الگوی باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رویکرد راهبردی [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 61-79]
 • تحقیق و توسعه مقاله پژوهشی: بررسی تأثیر عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری‌های دفاعی بر چابکی سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 207-230]
 • تحلیل روند مقاله پژوهشی:سناریوهای سیاسی متأثر از روابط خارجی ایران و عربستان پس از تحولات منطقه عربی (1391 )تا بازه زمانی 1404هجری شمسی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 163-184]
 • تحلیل شبکه‌ای مقاله پژوهشی:ارزیابی و انتخاب بالاترین عوامل رضایت‌مندی کارکنان سازمان با به‌کارگیری روش‌های ANP و همبستگی (مطالعه موردی یکی از یگان‌های نهاجا) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 281-296]
 • تحلیل گفتمان مقاله پژوهشی:تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد کمی و کیفی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 133-156]
 • تحلیل محتوی تحلیل دینامیکی علل وقوع جنگ های آینده با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 49-72]
 • تحلیل محتوا ارائه الگوی راهبردی "پیشرفت امور شهری " بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 297-318]
 • تحلیل مضمون مقاله پژوهشی:بررسی الزامات دیدبانی براساس بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 343-367]
 • تحولات منطقه عربی مقاله پژوهشی:سناریوهای سیاسی متأثر از روابط خارجی ایران و عربستان پس از تحولات منطقه عربی (1391 )تا بازه زمانی 1404هجری شمسی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 163-184]
 • تخلیه جمعیت مقاله پژوهشی:بررسی میزان تأثیـر اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات دفاع شهری در شهر تهران (در زمان بمباران شهر تهران) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 29-48]
 • تدوین راهبرد بررسی عوامل ژئوپلیتیک انسانی شیعیان عراق و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 5-26]
 • تدوین راهبردهای عملیاتی تبیین مؤلفه‎های تدوین راهبردهای عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به اقتدار دریایی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 99-121]
 • تراز مقاله پژوهشی: مسئولیت پذیری در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری(مد‌ظله‌العالی) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 211-244]
 • ترازیابی قدرت نظامی مقاله پژوهشی: مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی دریایی [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 183-210]
 • ترازیابی قدرت نظامی مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی هوایی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 4-44]
 • ترازیابی قدرت نظامی دریایی مقاله پژوهشی: مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی دریایی [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 183-210]
 • ترازیابی قدرت نظامی هوایی مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی هوایی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 4-44]
 • ترافیک طراحی الگوی رفتاری مدیریت ترافیک شهر تهران [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 71-88]
 • ترانزیت انرژی مقاله پژوهشی: شناخت مهم‌ترین الزامات افزایش بازدارندگی با استفاده از مدیریت ترانزیت انرژی فسیلی در یک منطقه [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 5-22]
 • ترانزیت هوایی ارائه راهبردهای توسعه ترانزیت هوایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید به موقعیت ژئوپلیتیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکمنستان عوامل ژئوپلیتیکی فرصت‌آفرین کشور ترکمنستان مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 243-260]
 • ترکمنستان مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی کشور ترکمنستان موثر بر تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 149-172]
 • ترکمنستان مقاله پژوهشی: شناسایی شاخص‌های مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و ترکمنستان با تأکید بر رودخانه اترک [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 349-370]
 • ترکیه مؤلفه‏ها و شاخص‏های سیاسی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 57-80]
 • ترکیه عوامل واگرایی و همگرایی اقتصادی مؤثر بر روابط ج. ا. ایران با ترکیه [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 5-28]
 • ترکیه مقاله پژوهشی: سناریوهای بیداری اسلامی در ترکیه (بر اساس مطلوبیت‌های جمهوری اسلامی ایران) [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 331-348]
 • تروریسم مقاله پژوهشی:نقش دیپلماسی دفاعی در امنیت پایدار مبتنی بر دیدگاه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 63-88]
 • تروریسم تکفیری مقاله پژوهشی: تعیین و الویت بندی عوامل مؤثر در شکل‌گیری و فعالیت تروریسم تکفیری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 231-252]
 • تسلیحات مقاله پژوهشی:مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعی با بخش اقتصادی و شناسایی راهبردهای موفقیت‌ساز صنعت دفاع [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 125-144]
 • تصمیمسازی و تصمیمگیری حوزه‌های عملکرد گراد در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 139-164]
 • تصمیم‏گیری مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 257-282]
 • تعیین اولویت مقاله پژوهشی:ارزیابی و انتخاب بالاترین عوامل رضایت‌مندی کارکنان سازمان با به‌کارگیری روش‌های ANP و همبستگی (مطالعه موردی یکی از یگان‌های نهاجا) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 281-296]
 • تفاوت‌ها و تشابهات مقاله پژوهشی:تشابهات و تفاوت‌های اصول جنگ و رهنامه [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 5-32]
 • تفکر راهبردی مقاله پژوهشی:نقش تفکر راهبردی در ارتقاء توان رزمی سازمان‌های نظامی با تأکید بر (عوامل نامحسوس توان رزمی) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 49-78]
 • تفکر سیستمی مقاله پژوهشی:نقش تفکر راهبردی در ارتقاء توان رزمی سازمان‌های نظامی با تأکید بر (عوامل نامحسوس توان رزمی) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 49-78]
 • تفکر سیستمی تحلیل دینامیکی علل وقوع جنگ های آینده با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 49-72]
 • تکاوران مقاله پژوهشی: بررسی میزان تأثیر ورزش‌های ابلاغی در آمادگی جسمانی پایوران نظامی (با تأکید بر یک یگان تکاور) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 195-218]
 • تکنیک تم معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل بومی توسعه پایدار [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 33-59]
 • تمدن نوین اسلامی مقاله پژوهشی: راهبردهای دانشگاه عالی دفاع ملی در مسیر تمدن‌سازی در افق 1410 هـ‌ .ش [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 281-309]
 • تهاجم فرهنگی راهبردهای مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 125-143]
 • تهدید اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 5-32]
 • تهدید عوامل داخلی تهدیدکننده امنیت جهان اسلام از سوی جریان‌های تکفیری [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 217-240]
 • تهدید خط‌مشیِ عملیاتی رفع تحریم‌های اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی (با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 241-266]
 • تهدید تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 73-98]
 • تهدید راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 153-176]
 • تهدید مقاله پژوهشی:رابطه تهدید‌ها و آسیب‌ها در حوزه امنیت ملّی با نگاه به تحریم (بررسی موردی قطع‌نامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 139-162]
 • تهدید مقاله پژوهشی:شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی و اولویت‌بندی آن‌ها، با تأکید بر گفتمان حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
  dor:20.1001.1.20084897.1398.17.77.3.8 [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 49-68]
 • تهدید تأثیر ویژگی‌های صحنه تهدید ناهمطراز بر کارکرد هوانیروز [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 141-162]
 • تهدید نقش عوامل ژئوپلیتیکی طبیعی در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات نظامی آمریکا از مبداء سرزمینی عراق [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 217-242]
 • تهدید تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم‌های اقتصادی [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 6-31]
 • تهدید راهبردهای مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 125-143]
 • تهدید تدابیرو راهکارهای پدافندغیرعامل درحفاظت از زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 313-336]
 • تهدید مقاله پژوهشی: ویژگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 111-130]
 • تهدید مقاله پژوهشی: شناخت ابعاد عملکردی جریان‌های تکفیری با رویکرد نظامی - امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 239-258]
 • تهدیدات تدوین راهبردهای نظامی دفاع همه‌جانبه در برابر جنگ احتمالی آینده [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 33-52]
 • تهدیدات مقاله پژوهشی:تأثیر شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای برنهاد خانواده‌ و راهکارهای مقابله [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 229-258]
 • تهدیدات مقاله پژوهشی: بررسی و اولویت‌بندی تهدیدات سنجش‌ازدور حوزه‌ نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 287-306]
 • تهدیدات مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئوپلیتیکی نظامی بر راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات آمریکا و تکفیری‌ها از مبدأ سرزمینی عراق [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 307-330]
 • تهدیدات ارائه مدل تهدیدات آینده سامانه‌های پدافند هوایی مبتنی بر عملکردها و پیامدها [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 125-150]
 • تهدیدات آتی مقاله پژوهشی:تأثیر تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب سازمان‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 179-202]
 • تهدیدات اجتماعی مقاله پژوهشی: طراحی الگوی راهبردی دفاع غیرعامل شهری جهت صیانت از مردم در برابر تهدیدات اجتماعی(موردمطالعه شهر تهران) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 29-53]
 • تهدیدات اقتصادی تجزیه و تحلیل تهدیدات اقتصادی به روش نظام یافته RAMCAP به منظور طراحی راهبردهای اقتصاد مقاومتی مقابله [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 113-136]
 • تهدیدات تروریستی مقاله پژوهشی:مؤلفه‌های اثرگذار تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی در سطح ملی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 325-344]
 • تهدیدات دریاپایه طراحی الگوی راهبردی پدافند غیر‌عامل بنادر جنوب کشور با تأکید بر تهدیدات دریاپایه [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 49-70]
 • تهدیدات علیه امنیت عمومی کشور مقاله پژوهشی: شبه الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا در ابعاد پیاده‌سازی و اجرا در برابر تهدیدات علیه امنیت عمومی کشور [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 113-130]
 • تهدیدات ناهمطراز عناصر مهم نظام آموزش خلبانی هوانیروز و شاخص‌های مطلوبیت آنها بر‌اساس کارکرد هوانیروز در صحنه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 211-234]
 • تهدیدات ناهمطراز بررسی نقش اطلاعات الکترونیکی هواپایه در جلوگیری از غافلگیری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمطراز و ارائه الگوی مناسب [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 163-194]
 • تهدیدات ناهمطراز تبیین ریشه‌های تهدیدات ناهمطراز جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 453-474]
 • تهدیدات نظامی مقاله پژوهشی: پایش محیطی پیشران‌ها و روندهای مؤثر بر تهدیدات آینده از منظر دفاع دانش‌بنیان [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 135-158]
 • تهدیدات هوایی تهدیدات هوایی علیه سامانه‌های راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(صلّیا...علیهوآلهوسلّم) آجا در جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 57-80]
 • تهدید دشمن ناهمطراز ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر حوزه اداره امور مردم کشور در برابر تهدیدات دشمن ناهمطراز با تأکید بر پدافند غیرعامل با استفاده ازروش سلسله مراتبی (AHP) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 125-144]
 • تهدید‌زا بسترهای تهدید‌زا ژئوپلیتیکی مؤثر در تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشور عمان [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 5-26]
 • تهدید ناهمطراز شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخص های چابک سازی نیروی انسانی یگان های عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)آجا متناسب با تهدید ناهمطراز [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 77-100]
 • تهدید‌های ژئوپلیتیکی بسترهای تهدید‌زا ژئوپلیتیکی مؤثر در تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشور عمان [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 5-26]
 • تهدیدهای غیرفیزیکی مقاله پژوهشی:مؤلفه‌های اثرگذار تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی در سطح ملی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 325-344]
 • تهدید هوایی مقاله پژوهشی:راهبرد پدافند هوایی صحنه‌ عملیات (سناریو تهدید فرضی صحنه‌ عملیات خوزستان [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 5-26]
 • تهدید هوشمند نظریه‌ی دفاع هوشمند در سپهر اندیشه‌های دفاعی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 29-47]
 • توازن راهبردی ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 47-72]
 • توانا ساز تواناسازهای مدیریت دانش در نیروهای مسلح [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 83-124]
 • توان دریایی مقاله پژوهشی: تأثیر توسعه فرهنگ دریایی در ارتقاء توان دفاعی کشور [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 109-128]
 • توان دفاعی نقش فناوری‌های همگرا در ارتقاء توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 27-52]
 • توان دفاعی مقاله پژوهشی: تأثیر توسعه فرهنگ دریایی در ارتقاء توان دفاعی کشور [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 109-128]
 • توان رزمی راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 153-176]
 • توان رزمی مقاله پژوهشی:نقش تفکر راهبردی در ارتقاء توان رزمی سازمان‌های نظامی با تأکید بر (عوامل نامحسوس توان رزمی) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 49-78]
 • توانمندسازی طراحی مدل توانمندسازی مدیران سطوح عالی وزارت نیرو [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 221-250]
 • توانمندسازی تبیین نقش عوامل مدیریتی در توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 55-76]
 • توانمندسازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه فردی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 27-50]
 • توانمندسازی تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 261-286]
 • توانمندسازی مقاله پژوهشی:راهبردهای توانمندسازی "اعتقادی و فرهنگی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 89-114]
 • توانمندسازی تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 31-43]
 • توانمندسازی مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "فرماندهی و مدیریتی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 253-278]
 • توانمندسازی مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "علمی و دانشی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 231-256]
 • توانمندسازی مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "روحی و روانی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 79-110]
 • توانمندسازی مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 105-134]
 • توانمندسازی معلمان مقاله پژوهشی: آسیب‌شناسی برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی در آموزش‌های عمومی [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 91-112]
 • توانمندی‌های آجا در مدیریت بحران راهبردهای نحوه فعالیت آجا در مدیریت بحران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 53-74]
 • توان نظامی مقاله پژوهشی:مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعی با بخش اقتصادی و شناسایی راهبردهای موفقیت‌ساز صنعت دفاع [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 125-144]
 • توزیع عملکردها مقاله پژوهشی:بررسی میزان تأثیـر اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات دفاع شهری در شهر تهران (در زمان بمباران شهر تهران) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 29-48]
 • توزیع کارآمد عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • توزیع کارامد مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادی با رویکرد تأمین مایحتاج اساسی مردم [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 93-116]
 • توسعه الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 275-306]
 • توسعه تبیین و اولویت بندی شاخص های همگرایی بخش های دفاعی و غیردفاعی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 239-262]
 • توسعه ارائه راهبردهای توسعه ترانزیت هوایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید به موقعیت ژئوپلیتیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه پایدار ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 109-132]
 • توسعه پایدار معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل بومی توسعه پایدار [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 33-59]
 • توسعه دریامحور مقاله پژوهشی: تبیین جایگاه مؤلفه‌های صنایع دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 79-102]
 • توسعه سواحل الگوی توسعه سواحل مکران با تأکید بر احیاء قدرت دریایی [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 5-32]
 • توسعه فناوری نقش و جایگاه توسعه فناوری در بعد نظامی قدرت ملی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 261-284]
 • توسعه نیروی دریایی راهبردی‌ مولفه‌ها و شاخص‌های تاثیرگذار منابع غیر‌سازمانی در توسعه نیروی دریایی راهبردی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 5-27]
 • تولید ارزش الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 81-108]

ث

 • ثبات کلان اقتصادی مقاله پژوهشی: نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 55-80]

ج

 • ج.ا.ایران نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه‌ای ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 230-228]
 • ج.ا.ایران نقش عوامل ژئوپلیتیکی طبیعی در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات نظامی آمریکا از مبداء سرزمینی عراق [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 217-242]
 • جامعه طراحی الگوی مفهومی روابط سیاسی جامعه اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دفاع همه‌جانبه بر اساس الگوی سه‌شاخگی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 321-344]
 • جامعه ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 177-202]
 • جامعه بررسی روابط فرهنگی‌ اجتماعی جامعه با نیروهای مسلح و تأثیر آن در کارآئی نیروهای مسلح [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 89-117]
 • جامعه اسلامی تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 117-137]
 • جبهه مقاومت الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 81-98]
 • جبهه مقاومت مقاله پژوهشی: بررسی و تحلیل ظهور داعش در عراق و سقوط موصل از منظر غافل‏گیری نظامی امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 53-78]
 • جذب تبیین مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی بر اساس قرآن کریم [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 137-155]
 • جریانات تکفیری بررسی مؤلفه‌های راهبردی" اعتقادی –فرهنگی" جریان‌های تکفیری با رویکرد به وحدت و همگرایی در جهان اسلام [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 277-300]
 • جریان تکفیر عوامل داخلی تهدیدکننده امنیت جهان اسلام از سوی جریان‌های تکفیری [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 217-240]
 • جریان‌های تکفیری مقاله پژوهشی: شناخت ابعاد عملکردی جریان‌های تکفیری با رویکرد نظامی - امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 239-258]
 • جغرافیا گونه شناسی آمایش سرزمینی استان‌های شمال کشور [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 215-239]
 • جغرافیا تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جغرافیا مقاله پژوهشی: تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 5-26]
 • جغرافیا مقاله پژوهشی: تبیین علائق ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در حوزه خلیج‌فارس [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 157-174]
 • جغرافیای سیاسی مقاله پژوهشی: شناسایی شاخص‌های مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و ترکمنستان با تأکید بر رودخانه اترک [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 349-370]
 • جمع‌آوری اطلاعات مقاله پژوهشی: بررسی و اولویت‌بندی تهدیدات سنجش‌ازدور حوزه‌ نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 287-306]
 • جمهوری اسلامی ایران عوامل موثر در تدوین سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حوزه خلیج‌فارس [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 125-150]
 • جمهوری اسلامی ایران طراحی الگوی استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران ازمنظرآموزه های قرآن کریم [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 307-336]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی عوامل ژئوپلیتیک انسانی شیعیان عراق و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 5-26]
 • جمهوری اسلامی ایران مقاله پژوهشی:تأثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 159-178]
 • جمهوری اسلامی ایران تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی کشور پاکستان در تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 81-112]
 • جمهوری اسلامی ایران مقاله پژوهشی: تعیین و الویت بندی عوامل مؤثر در شکل‌گیری و فعالیت تروریسم تکفیری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 231-252]
 • جمهوری اسلامی ایران مقاله پژوهشی: شناسایی شاخص‌های مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و ترکمنستان با تأکید بر رودخانه اترک [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 349-370]
 • جمهوری اسلامی ایران قدرت منطقه‌ای ایران و تاثیرآن بر همسو شدن سیاست خارجی روسیه [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 13-38]
 • جنگ نقش بسیج منابع ملی در جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 109-136]
 • جنگ نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]
 • جنگ تحلیل دینامیکی علل وقوع جنگ های آینده با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 49-72]
 • جنگ مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی یکپارچه‎سازی ظرفیت‎های ملی در پشتیبانی از جنگ [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 25-44]
 • جنگ 33 روزه مقاله پژوهشی: بررسی و تحلیل جنگ 33 روزه لبنان از منظر غافلگیری نظامی امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 27-52]
 • جنگ افغانستان مقاله پژوهشی: دیدگاه‌ها و نظریات آمریکا در جنگ با افغانستان (2001)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعدازآن [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 151-168]
 • جنگ اقتصادی مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادی با رویکرد تأمین مایحتاج اساسی مردم [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 93-116]
 • جنگ آینده تدوین راهبردهای نظامی دفاع همه‌جانبه در برابر جنگ احتمالی آینده [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 33-52]
 • جنگ آینده تدوین راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 75-100]
 • جنگ آینده اصول جنگ در عصر ناهمگونی‌ها [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 151-178]
 • جنگ آینده تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه جنگ آینده [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 289-312]
 • جنگ آینده مقاله پژوهشی:نقش مراجع عظام و حوزه‌های علمیه در دفاع مقدس و بهره‌گیری از آن در جنگ احتمالی آینده(با تأکید بر جنگ نرم) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 5-34]
 • جنگ آینده مقاله پژوهشی: راهبردهای سیاسی دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 99-119]
 • جنگ تحمیلی بررسی و تحلیل آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر غافلگیری نظامی امنیتی [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 247-270]
 • جنگ عراق اهداف آمریکا در جنگ با عراق (2003)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعد از آن [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 315-332]
 • جنگ نامتقارن مقاله پژوهشی:شناسایی زیرعوامل برتری ساز توان رزم با رویکرد تهدیدات ناهمطراز [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 79-96]
 • جنگ‌ نامتقارن دکترین نظامی کارگزارمحور شیوه ای نوین در جنگ های نامتقارن [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 47-62]
 • جنگ ناهمتراز مقاله پژوهشی:طراحی الگوی سنجش شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا با رویکرد جنگ‌های ناهمتراز [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 231-232]
 • جنگ ناهمتراز مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی چابک سازی بیمارستان‌های نظامی در بحران‌های دفاعی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 201-222]
 • جنگ ناهمطراز مقاله پژوهشی: تبیین ویژگی‌های جنگ ناهمطراز جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 203-230]
 • جنگ ناهمگون اصول جنگ در عصر ناهمگونی‌ها [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 151-178]
 • جنگ نرم تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 117-137]
 • جنگ نرم مقاله پژوهشی:نقش مراجع عظام و حوزه‌های علمیه در دفاع مقدس و بهره‌گیری از آن در جنگ احتمالی آینده(با تأکید بر جنگ نرم) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 5-34]
 • جنگ نرم مقاله پژوهشی:تأثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 159-178]
 • جنگ نرم مقاله پژوهشی: ارائه الگوی دفاع نرم جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 33-62]
 • جنگهای آینده ارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ‌های آینده [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 5-26]
 • جنگ های آینده مقاله پژوهشی: بررسی نقش ریز پرنده ها در جنگ های آینده [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 159-182]
 • جنگ‌های آینده تهدیدات هوایی علیه سامانه‌های راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(صلّیا...علیهوآلهوسلّم) آجا در جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 57-80]
 • جنگ‌های آینده نقش بسیج منابع ملی در جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 109-136]
 • جنگ‌های آینده تأثیر متقابل دفاع دانش‌بنیان و جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 235-260]
 • جنگ‏های آینده مقاله پژوهشی:بررسی تأثیر ارزش‏های دینی و اخلاقی بر اصول جنگ در دفاع مقدس و جنگ‏های آینده‏ (مطالعه موردی نزاجا) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 137-158]
 • جنگ همطراز مقاله پژوهشی: تبیین ویژگی‌های جنگ ناهمطراز جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 203-230]
 • جنگ هوشمند نظریه‌ی دفاع هوشمند در سپهر اندیشه‌های دفاعی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 29-47]
 • جنوب غرب آسیا و سند چشم‌انداز 1404 مقاله پژوهشی:راهبردهای کسب قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 279-310]
 • جهاد مقاله پژوهشی: مبانی و اصول دفاعی جمهوری اسلامی ایران از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 311-330]
 • جهاد فی سبیل الله تبیین آموزه‌های جهادی قرآنی مؤثر بر روحیه‌ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 5-26]
 • جهان اسلام شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسلام [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 179-208]
 • جهان اسلام بررسی مؤلفه‌های راهبردی" اعتقادی –فرهنگی" جریان‌های تکفیری با رویکرد به وحدت و همگرایی در جهان اسلام [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 277-300]
 • جهان اسلام عوامل داخلی تهدیدکننده امنیت جهان اسلام از سوی جریان‌های تکفیری [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 217-240]
 • جهان اسلام مقاله پژوهشی: شناخت ابعاد عملکردی جریان‌های تکفیری با رویکرد نظامی - امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 239-258]
 • جهان‌بینی الهی روانشناسی اجتماعی و بسیج ملی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 143-168]
 • جهانی شدن مقاله پژوهشی:جهانی‌شدن مبتنی بر نظریه های فرهنگی اسلام و غرب [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 305-328]
 • جوامع دانشی مقاله پژوهشی: الگوی سازمان‌های نظامی آینده با رویکرد دانش‌بنیان [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 283-306]

چ

 • چابکی شاخص‌های راهبردی چابک‌سازی نیروی انسانی یگان‌های عمده رزم زمینی متناسب با تهدیدات ناهمطراز [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 23-56]
 • چابکی شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخص های چابک سازی نیروی انسانی یگان های عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)آجا متناسب با تهدید ناهمطراز [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 77-100]
 • چابکی مقاله پژوهشی: بررسی تأثیر عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری‌های دفاعی بر چابکی سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 207-230]
 • چابک سازی مقاله پژوهشی:ابعاد و مولفه های چابک سازی سازمانهای نظامی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 281-304]
 • چابک سازی مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی چابک سازی بیمارستان‌های نظامی در بحران‌های دفاعی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 201-222]
 • چابک‌سازی شاخص‌های نوآوری و خلاقیت در چابک‌سازی در سازمان‌های نظامی [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 27-47]
 • چارچوب معماری مقاله پژوهشی: بررسی ابعاد دانش معماری و تأثیر آن در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 147-166]
 • چالش‌ها تبیین مهم‌ترین چالش‌های فراروی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 195-216]
 • چالش‌های ره نگاشت فناوری آسیب‌شناسی مدل‌های ره نگاشت فناوری،شناسایی چالش‌ها و توصیه نگاری درمسیر بهبود این روش [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 49-72]
 • چالش های ژئوپلیتیکی واکاوی علائق مشترک و چالش‌های ژئوپلیتیکی مؤثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جنوب خلیج‌فارس [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 427-452]

ح

 • حج و زیارت ج.ا.ا مقاله پژوهشی:تبیین و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 225-250]
 • حزب ا... لبنان مقاله پژوهشی: بررسی و تحلیل جنگ 33 روزه لبنان از منظر غافلگیری نظامی امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 27-52]
 • حکومت اسلامی مقاله پژوهشی: قواعد فقهی مؤثر بر تجارت فناوری‌های دفاعی [دوره 20، شماره 89، 1401]
 • حمل‌ونقل هوایی ارائه راهبردهای توسعه ترانزیت هوایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید به موقعیت ژئوپلیتیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوادث طبیعی انتخاب مدل برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای هدف بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره AHP [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 301-320]
 • حوادث طبیعی مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی فعالیت‌های سازمانی امدادرسانی هوانیروز در بحران‌های طبیعی [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 179-200]
 • حوزه انرژی مقاله پژوهشی: نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های قدرت منطقه ای و جهانی با توجه‌ به قلمرو ژئوپلیتیک خلیج‌فارس [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 95-114]
 • حوزه دریا عوامل مؤثر بر بازدارندگی نظامی در حوزه دریا و هوافضا [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 99-118]
 • حوزه‌ دریای عمان تاثیر عوامل ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی کشورهای حوزه‌ی دریا‌ی عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 349-374]
 • حوزه‌ی دریای عمان مقاله پژوهشی: تأثیر عوامل ژئوپلیتیک (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی) سواحل مکران در حوزه دریای عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 263-286]
 • حوزه ژئوپلیتیکی مقاله پژوهشی: شناخت بحران‌های ژئوپلیتیکی حوزه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 5-32]
 • حوزه نظامی مقاله پژوهشی:شناخت مقوله انرژی در حوزه نظامی از منظر بکارگیری قابلیت های فناوری نانو [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 275-294]
 • حوزه نظامی مقاله پژوهشی: بررسی و اولویت‌بندی تهدیدات سنجش‌ازدور حوزه‌ نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 287-306]
 • حوزه‌های علمیه مقاله پژوهشی:نقش مراجع عظام و حوزه‌های علمیه در دفاع مقدس و بهره‌گیری از آن در جنگ احتمالی آینده(با تأکید بر جنگ نرم) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 5-34]
 • حوزه هوافضا عوامل مؤثر بر بازدارندگی نظامی در حوزه دریا و هوافضا [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 99-118]

خ

 • خانواده مقاله پژوهشی:بررسی پیامدها و آثار مخرب شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، لاین، وایبر،...) در فروپاشی خانواده‌ها [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 163-182]
 • خدمات ناوبری طراحی مدیریت الگوی راهبردی نظام هوانوردی در فضای جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 5-26]
 • خط‌مشی خط‌مشیِ عملیاتی رفع تحریم‌های اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی (با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 241-266]
 • خط مشی در ایران واکاوی دلایل موفقیت خط‌مشی‌های دفاعی و هسته‌ای در ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 119-136]
 • خط مشی عمومی واکاوی دلایل موفقیت خط‌مشی‌های دفاعی و هسته‌ای در ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 119-136]
 • خط مشی گذاری واکاوی دلایل موفقیت خط‌مشی‌های دفاعی و هسته‌ای در ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 119-136]
 • خلاقیت شاخص‌های نوآوری و خلاقیت در چابک‌سازی در سازمان‌های نظامی [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 27-47]
 • خلاقیت مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی مؤثر بر مدیریت خلاقیت و نوآوری نظامی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 51-72]
 • خلبانان بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنّی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 47-70]
 • خلیج‌فارس عوامل موثر در تدوین سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حوزه خلیج‌فارس [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 125-150]
 • خلیج‌فارس واکاوی علائق مشترک و چالش‌های ژئوپلیتیکی مؤثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جنوب خلیج‌فارس [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 427-452]
 • خلیج‌فارس مقاله پژوهشی: عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 5-26]
 • خلیج‌فارس مقاله پژوهشی: نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های قدرت منطقه ای و جهانی با توجه‌ به قلمرو ژئوپلیتیک خلیج‌فارس [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 95-114]
 • خلیج‌فارس مقاله پژوهشی: تبیین علائق ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در حوزه خلیج‌فارس [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 157-174]
 • خلیج‌فارس مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئواکونومیک در ارتقاء وزن ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران درخلیج‌فارس [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 159-180]
 • خودکفایی مقاله پژوهشی: تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور کشاورزی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 259-280]

د

 • داده بنیاد ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 177-202]
 • داده بنیاد مقاله پژوهشی:الگوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 157-178]
 • داعش مقاله پژوهشی: بررسی و تحلیل ظهور داعش در عراق و سقوط موصل از منظر غافل‏گیری نظامی امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 53-78]
 • دانش طراحی الگوی سازمان‌های دفاعی دانش بنیان [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 71-92]
 • دانش تأثیر متقابل دفاع دانش‌بنیان و جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 235-260]
 • دانش مقاله پژوهشی: شناسایی عوامل دخیل در پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 201-229]
 • دانشکده پیامبر اعظم‌(صلوات ا... علیه) مقاله پژوهشی: نیازسنجی آموزش‌های علوم راهبردی امنیت ملی دانشکده پیامبر اعظم (صلوات ا... علیه) دانشگاه عالی دفاع ملی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 169-194]
 • دانشکده مدیریت راهبردی بیانیه مأموریت دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی در نظام آموزشی روزآمد دانشکده [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 115-147]
 • دانشگاه دفاع ملی مقاله پژوهشی: راهبردهای دانشگاه عالی دفاع ملی در مسیر تمدن‌سازی در افق 1410 هـ‌ .ش [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 281-309]
 • دانشگاه‌های آجا مقاله پژوهشی: الگوی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری در دانشگاه‌های آجا [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 169-194]
 • دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 122-99]
 • دیپلماسی دفاعی مقاله پژوهشی:نقش دیپلماسی دفاعی در امنیت پایدار مبتنی بر دیدگاه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 63-88]
 • دیپلماسی دفاعی مقاله پژوهشی: تحلیل سیاستی بر دیپلماسی دفاعی - امنیتی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 219-242]
 • دیدبانی مقاله پژوهشی:بررسی الزامات دیدبانی براساس بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 343-367]
 • دریای خزر تأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 27-54]
 • دریای خزر تأثیر عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 99-124]
 • دریای خزر تأثیر عوامل سیاسی ژئوپلیتیک دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 165-188]
 • درس آمادگی دفاعی مقاله پژوهشی: آسیب‌شناسی برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی در آموزش‌های عمومی [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 91-112]
 • درون سازمانی مقاله پژوهشی: بررسی عوامل در‌ون‌ سازمانی ناجا و تأثیر آن بر اقتدار پلیس [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 371-397]
 • دستاوردهای سیاسی مقاله پژوهشی: تبیین آموزه های سیاسی و دیپلماسی در جنگ‌های سه‌گانه اخیر در جنوب غرب آسیا و چگونگی تبدیل پیروزی های نظامی به دستاوردهای سیاسی [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 5-24]
 • دستاوردهای نظامی مقاله پژوهشی: تبیین آموزه های سیاسی و دیپلماسی در جنگ‌های سه‌گانه اخیر در جنوب غرب آسیا و چگونگی تبدیل پیروزی های نظامی به دستاوردهای سیاسی [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 5-24]
 • دستگاه ولایت امنیت در نظام سیاسی انقلاب اسلامی (مروری بر فلسفه سیاسی امنیت در مکتب امنیتی تهران) [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 173-190]
 • دستور مقاله پژوهشی:الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 97-116]
 • دشمن مقاله پژوهشی: الگوی دشمن‌شناسی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تأکید بر لفظ استکبار [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 85-108]
 • دشمن الگوی دشمن‌شناسی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تأکید بر صهیونیسم [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 151-176]
 • دشمن‌شناسی مقاله پژوهشی: الگوی دشمن‌شناسی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تأکید بر لفظ استکبار [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 85-108]
 • دشمن‌شناسی الگوی دشمن‌شناسی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تأکید بر صهیونیسم [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 151-176]
 • دفاع تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 233-252]
 • دفاع ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 5-32]
 • دفاع تأثیر متقابل دفاع دانش‌بنیان و جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 235-260]
 • دفاع تبیین نقش فرهنگ در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 285-306]
 • دفاع الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • دفاع مقاله پژوهشی: راهبردهای سیاسی دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 99-119]
 • دفاع مقاله پژوهشی: مبانی و اصول دفاعی جمهوری اسلامی ایران از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 311-330]
 • دفاع مقاله پژوهشی: ارائه الگوی دفاع نرم جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 33-62]
 • دفاع الگوی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امامین انقلاب [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 45-70]
 • دفاع مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ارزیابی تحقق سیاست‎های دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 73-94]
 • دفاعی مبانی و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 201-222]
 • دفاع اقتصادی مقاله پژوهشی:طراحی راهبردهای دفاع اقتصادی (برگرفته از رهنمودها و اسناد ابلاغی مقام معظم رهبری) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 117-138]
 • دفاعی امنیتی تبیین نقش علم و فناوری در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 137-158]
 • دفاعی- امنیتی گفتمان ولایت فقیه در حوزه اقتدار دفاعی – امنیتی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 181-210]
 • دفاعی- امنیتی مقاله پژوهشی: اولویت‌بندی مؤلفه‌های سیاست‌ دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران (بر اساس قرآن کریم، بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قانون اساسی، چشم‌انداز،سیاست‌های کلی و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 131-150]
 • دفاع دانش بنیان بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 209-232]
 • دفاع دانش‌بنیان تأثیر متقابل دفاع دانش‌بنیان و جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 235-260]
 • دفاع دانش‌بنیان مقاله پژوهشی:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع دانش‌بنیان [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 107-124]
 • دفاع دانش‌بنیان مقاله پژوهشی: پایش محیطی پیشران‌ها و روندهای مؤثر بر تهدیدات آینده از منظر دفاع دانش‌بنیان [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 135-158]
 • دفاع غیرعامل شهری مقاله پژوهشی: طراحی الگوی راهبردی دفاع غیرعامل شهری جهت صیانت از مردم در برابر تهدیدات اجتماعی(موردمطالعه شهر تهران) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 29-53]
 • دفاع مقدس مقاله پژوهشی:نقش مراجع عظام و حوزه‌های علمیه در دفاع مقدس و بهره‌گیری از آن در جنگ احتمالی آینده(با تأکید بر جنگ نرم) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 5-34]
 • دفاع مقدس مقاله پژوهشی:بررسی تأثیر ارزش‏های دینی و اخلاقی بر اصول جنگ در دفاع مقدس و جنگ‏های آینده‏ (مطالعه موردی نزاجا) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 137-158]
 • دفاع ملی تبیین رشته‌های آموزش‌های علوم راهبردی دفاع ملی دانشکده پیامبر اعظم (صلوات ا... علیه) مبتنی بر نیازسنجی [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 31-56]
 • دفاع نرم مقاله پژوهشی: ارائه الگوی دفاع نرم جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 33-62]
 • دفاع همه‌جانبه تدوین راهبردهای نظامی دفاع همه‌جانبه در برابر جنگ احتمالی آینده [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 33-52]
 • دفاع همه‌جانبه تدوین راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 75-100]
 • دفاع همه‌جانبه طراحی الگوی مفهومی روابط سیاسی جامعه اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دفاع همه‌جانبه بر اساس الگوی سه‌شاخگی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 321-344]
 • دفاع همه‌جانبه تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه جنگ آینده [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 289-312]
 • دفاع همه‌جانبه تدوین راهبردهای علم و فناوری دفاع همه‌جانبه در جمهوری اسلامی ایران در جنگ احتمالی آینده [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 51-72]
 • دفاع همه‌جانبه تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه‌ی فرهنگی [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 75-98]
 • دفاع همه‌جانبه مقاله پژوهشی: راهبردهای سیاسی دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 99-119]
 • دفاع هوشمند نظریه‌ی دفاع هوشمند در سپهر اندیشه‌های دفاعی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 29-47]
 • دفاع و مقام معظم رهبری معیارهای الگوی مدیریت و فرماندهی، متناسب با انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 27-48]
 • دکترین مقاله پژوهشی:تدوین دکترین نمایندگی ولی‌فقیه و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح بر اساس گفتمان امامین انقلاب و قانون اساسی [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 211-232]
 • دکترین مقاله پژوهشی:دکترین نماز جمعه در تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 251-274]
 • دکترین ارکان جهت‌ ساز اداره امور بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه (اهداف، رهنامه و سیاست‌ها) [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 119-137]
 • دکترین مقاله پژوهشی: ارائه الگوی نهادسازی در انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 153-177]
 • دکترین مقاله پژوهشی: ارکان جهت‌ ساز (اهداف، دکترین و سیاست‌ها) اداره امور ایثارگران و شهدا بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 331-348]
 • دکترین ناهمگونی اصول جنگ در عصر ناهمگونی‌ها [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 151-178]
 • دکترین نظامی دکترین نظامی کارگزارمحور شیوه ای نوین در جنگ های نامتقارن [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 47-62]
 • دوسوتوانی مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 257-282]
 • دولت ـ ملت‌سازی ساختار سیاسی و امنیتی جدید عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 101-147]

ذ

 • ذخیره‌سازی کافی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • ذخیره‌سازی کافی مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادی با رویکرد تأمین مایحتاج اساسی مردم [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 93-116]

ر

 • رایانش ابری ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 27-46]
 • راهبرد تدوین راهبردهای نظامی دفاع همه‌جانبه در برابر جنگ احتمالی آینده [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 33-52]
 • راهبرد تدوین راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 75-100]
 • راهبرد تدوین راهبرد‌های سیاسی قدرت برتر دفاعی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز1404 [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 195-216]
 • راهبرد تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه جنگ آینده [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 289-312]
 • راهبرد تأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 27-54]
 • راهبرد تدوین راهبردهای علم و فناوری دفاع همه‌جانبه در جمهوری اسلامی ایران در جنگ احتمالی آینده [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 51-72]
 • راهبرد تأثیر عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 99-124]
 • راهبرد راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 153-176]
 • راهبرد تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه‌ی فرهنگی [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 75-98]
 • راهبرد مقاله پژوهشی:طراحی راهبردهای دفاع اقتصادی (برگرفته از رهنمودها و اسناد ابلاغی مقام معظم رهبری) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 117-138]
 • راهبرد مقاله پژوهشی:راهبردهای همکاری دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکمنستان [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 295-324]
 • راهبرد تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 261-286]
 • راهبرد مقاله پژوهشی:راهبردهای توانمندسازی "اعتقادی و فرهنگی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 89-114]
 • راهبرد الگوی راهبردی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی پدافند‌غیرعامل درسازمان‌های دولتی [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 139-163]
 • راهبرد تأثیر عوامل سیاسی ژئوپلیتیک دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 165-188]
 • راهبرد تاثیر عوامل ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی در انتخاب راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 5-30]
 • راهبرد تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 31-43]
 • راهبرد الگوی باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رویکرد راهبردی [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 61-79]
 • راهبرد تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی کشور پاکستان در تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 81-112]
 • راهبرد راهبردهای مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 125-143]
 • راهبرد مقاله پژوهشی: راهبردهای سیاسی دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 99-119]
 • راهبرد مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "فرماندهی و مدیریتی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 253-278]
 • راهبرد مقاله پژوهشی:راهبردهای کسب قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 279-310]
 • راهبرد مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "علمی و دانشی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 231-256]
 • راهبرد مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "روحی و روانی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 79-110]
 • راهبرد مقاله پژوهشی: راهبردهای دانشگاه عالی دفاع ملی در مسیر تمدن‌سازی در افق 1410 هـ‌ .ش [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 281-309]
 • راهبرد مقاله پژوهشی: شناخت ابعاد عملکردی جریان‌های تکفیری با رویکرد نظامی - امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 239-258]
 • راهبرد مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 105-134]
 • راهبرد تدوین راهبردهای هم‌افزایی مؤلفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبرد مقاله پژوهشی: تدوین راهبردهای هم افزایی مولفه نیروی انسانی وآموزش آجا در عملیات مشترک [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 175-200]
 • راهبردی شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسلام [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 179-208]
 • راهبردی ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس گفتمان الهی ولایت فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 169-194]
 • راهبرد اقتصادی تدوین راهبردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی با تأکید بر علائق ژئوپلیتیک [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 223-246]
 • راهبرد-تهدیدات فرهنگی-ماهواره-فرهنگ-تهاجم فرهنگی واکاوی تهدیدات فرهنگی ماهواره‌ای و تدوین راهبردهای مقابله [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 53-76]
 • راهبرد چندوجهی نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 99-116]
 • راهبرد دانشی مقاله پژوهشی: الگوی سازمان‌های نظامی آینده با رویکرد دانش‌بنیان [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 283-306]
 • راهبرد دفاعی راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه نظامی بر اساس سند چشم‌انداز 1404 شمسی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 53-74]
 • راهبرد دفاعی آسیب‌شناسی وضعیت بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ راهکار‌های بهینه‌سازی آن [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 253-276]
 • راهبرد دفاعی بررسی عوامل ژئوپلیتیک انسانی شیعیان عراق و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 5-26]
 • راهبرد دفاعی تأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 27-54]
 • راهبرد دفاعی تاثیر عوامل ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی کشورهای حوزه‌ی دریا‌ی عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 349-374]
 • راهبرد دفاعی تأثیر عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 99-124]
 • راهبرد دفاعی نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 99-116]
 • راهبرد دفاعی نقش عوامل ژئوپلیتیکی طبیعی در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات نظامی آمریکا از مبداء سرزمینی عراق [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 217-242]
 • راهبرد دفاعی عوامل ژئوپلیتیکی فرصت‌آفرین کشور ترکمنستان مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 243-260]
 • راهبرد دفاعی تأثیر عوامل سیاسی ژئوپلیتیک دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 165-188]
 • راهبرد دفاعی تاثیر عوامل ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی در انتخاب راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 5-30]
 • راهبرد دفاعی مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی کشور ترکمنستان موثر بر تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 149-172]
 • راهبرد دفاعی بسترهای تهدید‌زا ژئوپلیتیکی مؤثر در تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشور عمان [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 5-26]
 • راهبرد دفاعی فرصت‌ها و قوت‌های ژئوپلیتیکی موثردرتدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 73-96]
 • راهبرد دفاعی مقاله پژوهشی: تأثیر عوامل ژئوپلیتیک (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی) سواحل مکران در حوزه دریای عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 263-286]
 • راهبرد دفاعی مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئوپلیتیکی نظامی بر راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات آمریکا و تکفیری‌ها از مبدأ سرزمینی عراق [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 307-330]
 • راهبرد ناهمگونی اصول جنگ در عصر ناهمگونی‌ها [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 151-178]
 • راهبرد نظامی مقاله پژوهشی:راهبرد پدافند هوایی صحنه‌ عملیات (سناریو تهدید فرضی صحنه‌ عملیات خوزستان [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 5-26]
 • راهبرد نظامی مقاله پژوهشی:بررسی میزان تأثیـر اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات دفاع شهری در شهر تهران (در زمان بمباران شهر تهران) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 29-48]
 • راهبردهای دفاعی مقاله پژوهشی:عوامل ژئوپلیتیکی اقتصادی مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقۀ شمال شرق کشور [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 35-62]
 • راهبردهای صنعت دفاعی مقاله پژوهشی:مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعی با بخش اقتصادی و شناسایی راهبردهای موفقیت‌ساز صنعت دفاع [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 125-144]
 • راهبردهای مقابله راهبردهای نحوه فعالیت آجا در مدیریت بحران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 53-74]
 • راهبرد و دکترین اهداف آمریکا در جنگ با عراق (2003)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعد از آن [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 315-332]
 • راهکار مقابله مقاله پژوهشی:تأثیر شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای برنهاد خانواده‌ و راهکارهای مقابله [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 229-258]
 • راه کارها و پیامدها مقاله پژوهشی: معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)(شرایط، راه‌کارها و پیامدها) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 81-104]
 • رتبه‌بندی مقاله پژوهشی:موانع پیاده‌سازی سیاست‌های پدافند غیرعامل در سازمان‌های دولتی < [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 233-258]
 • ریز پرنده ها مقاله پژوهشی: بررسی نقش ریز پرنده ها در جنگ های آینده [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 159-182]
 • رزم زمینی شاخص‌های راهبردی چابک‌سازی نیروی انسانی یگان‌های عمده رزم زمینی متناسب با تهدیدات ناهمطراز [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 23-56]
 • رژیم صهیونیستی مقاله پژوهشی: تبیین علائق ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در حوزه خلیج‌فارس [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 157-174]
 • رسانه ملی مقاله پژوهشی:طراحی و تدوین ارکان جهتساز پدافند غیرعامل در رسانه ملّی [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 115-136]
 • رسانه ملی طراحی محیط راهبردی فضای تخاصم رسانه‌ای دشمنان علیه رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 5-26]
 • رسانه‌های جمعی مقاله پژوهشی:بررسی پیامدها و آثار مخرب شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، لاین، وایبر،...) در فروپاشی خانواده‌ها [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 163-182]
 • رشته آموزشی تبیین رشته‌های آموزش‌های علوم راهبردی دفاع ملی دانشکده پیامبر اعظم (صلوات ا... علیه) مبتنی بر نیازسنجی [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 31-56]
 • رشد اقتصادی مقاله پژوهشی:مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعی با بخش اقتصادی و شناسایی راهبردهای موفقیت‌ساز صنعت دفاع [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 125-144]
 • رشد اقتصادی مقاله پژوهشی:نقش و جایگاه رشد اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 179-202]
 • ریشه‌های تهدید ناهمطراز تبیین ریشه‌های تهدیدات ناهمطراز جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 453-474]
 • رضایتمندی شغلی مقاله پژوهشی:ارزیابی و انتخاب بالاترین عوامل رضایت‌مندی کارکنان سازمان با به‌کارگیری روش‌های ANP و همبستگی (مطالعه موردی یکی از یگان‌های نهاجا) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 281-296]
 • رفاه مردم تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 169-192]
 • رفتار طراحی الگوی رفتاری مدیریت ترافیک شهر تهران [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 71-88]
 • رفتار کارکنان مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی اثرگذار بر رفتارهای مطلوب کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 5-30]
 • رقبای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای تدوین راهبردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی با تأکید بر علائق ژئوپلیتیک [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 223-246]
 • رهبری شایستگی‌های رهبری تیمی در سازمان‌های امنیتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 159-188]
 • رهبری مقاله پژوهشی:نقش تفکر راهبردی در ارتقاء توان رزمی سازمان‌های نظامی با تأکید بر (عوامل نامحسوس توان رزمی) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 49-78]
 • رهبری تیمی شایستگی‌های رهبری تیمی در سازمان‌های امنیتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 159-188]
 • رهنامة عملیاتی تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 53-74]
 • رهنامة عملیاتی تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 53-74]
 • رهنامه تبیین اصول رهنامه راهبردی نظامی – امنیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 271-294]
 • رهنامه/ دکترین مقاله پژوهشی:تشابهات و تفاوت‌های اصول جنگ و رهنامه [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 5-32]
 • رهنامه عملیاتی اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 5-32]
 • رهنامه نظامی مبانی و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 201-222]
 • رهنامه نظامی الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 295-314]
 • رهنامه وجنگ ناهمطراز تببین نقش مؤلفه آموزش و پژوهش در تدوین رهنامه هوانیروز در جنگ ناهمطراز [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 147-167]
 • رهنامه و جنگ ناهمطراز نقش نیروی انسانی در تدوین رهنامه هوانیروز در جنگ ناهمطراز [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 5-25]
 • رهنگاشت پدافند هفت آسمان پدافندی الگوی بومی لایه‌های پدافند هوافضایی با رویکردی آمیخته (عملیاتی و صنعتی) [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 153-180]
 • ره نگاشت فناوری آسیب‌شناسی مدل‌های ره نگاشت فناوری،شناسایی چالش‌ها و توصیه نگاری درمسیر بهبود این روش [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 49-72]
 • رهنمودهای مقام معظم رهبری مقاله پژوهشی:طراحی راهبردهای دفاع اقتصادی (برگرفته از رهنمودها و اسناد ابلاغی مقام معظم رهبری) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 117-138]
 • روابط بین سازمانی ناجا مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی اثرگذار بر رفتارهای مطلوب کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 5-30]
 • روابط خارجی مقاله پژوهشی:سناریوهای سیاسی متأثر از روابط خارجی ایران و عربستان پس از تحولات منطقه عربی (1391 )تا بازه زمانی 1404هجری شمسی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 163-184]
 • روابط دفاعی امنیتی مؤلفه‏ها و شاخص‏های سیاسی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 57-80]
 • روابط زناشویی مقاله پژوهشی:بررسی پیامدها و آثار مخرب شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، لاین، وایبر،...) در فروپاشی خانواده‌ها [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 163-182]
 • روانشناسی اجتماعی روانشناسی اجتماعی و بسیج ملی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 143-168]
 • روحیه ارائه الگوی بومی سنجش روحیه و انگیزه کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 307-326]
 • روحیه‌ی جهادی تبیین آموزه‌های جهادی قرآنی مؤثر بر روحیه‌ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 5-26]
 • رودخانه اترک مقاله پژوهشی: شناسایی شاخص‌های مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و ترکمنستان با تأکید بر رودخانه اترک [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 349-370]
 • رودخانه اترک مطالعه هیدروپلیتیک رودخانه اترک با تاکید بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان از سال 2000 تا 2018 [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 383-404]
 • روزآمدی بیانیه مأموریت دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی در نظام آموزشی روزآمد دانشکده [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 115-147]
 • روسیه نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 133-164]
 • روسیه مقاله پژوهشی:تأثیر همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه بر راهبرد ژئوپلیتیک انرژی ‌ایران (با محوریت نفت و گاز) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 55-76]
 • روش ANP مقاله پژوهشی:ارزیابی و انتخاب بالاترین عوامل رضایت‌مندی کارکنان سازمان با به‌کارگیری روش‌های ANP و همبستگی (مطالعه موردی یکی از یگان‌های نهاجا) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 281-296]
 • روش RAMCAP تجزیه و تحلیل تهدیدات اقتصادی به روش نظام یافته RAMCAP به منظور طراحی راهبردهای اقتصاد مقاومتی مقابله [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 113-136]
 • روش داده بنیاد شناخت رهیافت‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای‌(مد‌ظله‌العالی) در اداره امور نظام تأمین اجتماعی [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 81-112]
 • روش داده بنیاد شناخت رهیافت های حضرت امام خمینی (رحمت‌ا... علیه) در اداره امور تأمین اجتماعی [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 33-59]
 • روش داده‌ بنیاد الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران عالی سپاه با رویکرد علوی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 123-146]
 • روش‌شناسی الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • رویکرد پیشگیرانه تبیین مهم‌ترین چالش‌های فراروی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 195-216]
 • رویکرد داده‌بنیاد مقاله پژوهشی:طراحی راهبردهای دفاع اقتصادی (برگرفته از رهنمودها و اسناد ابلاغی مقام معظم رهبری) [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 117-138]
 • رویکرد سیستمی و معادلات ساختاری مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 155-176]
 • رویکرد علوی الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران عالی سپاه با رویکرد علوی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 123-146]
 • رویکرد فراترکییب فراترکیب طراحی نظام آموزشی در دانشگاه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 103-124]
 • رویکرد ناب مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رویکرد سازمانی ناب (مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 353-374]
 • روند مقاله پژوهشی:تحلیل محیط راهبردی بحران یمن و شبیه‌سازی روندهای آتی با استفاده از تکنیک نقشه شناختی فازی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 185-212]
 • روند مقاله پژوهشی: پایش محیطی پیشران‌ها و روندهای مؤثر بر تهدیدات آینده از منظر دفاع دانش‌بنیان [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 135-158]

ز

 • زیرساخت مقاله پژوهشی:مدل حفاظت زیرساختی با تأکید بر انعطاف پذیری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 259-280]
 • زیرساخت مقاله پژوهشی: تبیین جایگاه مؤلفه‌های صنایع دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 79-102]
 • زیرساخت آب شرب مقاله پژوهشی: تاب‌آوری زیرساخت‌های آب شرب کشور با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 115-136]
 • زیرساخت‌های دفاعی ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 27-46]
 • زیرعوامل برتری ساز مقاله پژوهشی:شناسایی زیرعوامل برتری ساز توان رزم با رویکرد تهدیدات ناهمطراز [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 79-96]
 • زنجیره امداد مقاله پژوهشی:ویژگی‌های عناصر طب رزمی (زنجیره امداد، زنجیره انتقال مجروحان، زنجیره درمان) با توجه به مطالبات محیط نبرد آینده [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 69-92]
 • زنجیره انتقال مجروحان مقاله پژوهشی:ویژگی‌های عناصر طب رزمی (زنجیره امداد، زنجیره انتقال مجروحان، زنجیره درمان) با توجه به مطالبات محیط نبرد آینده [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 69-92]
 • زنجیره درمان مقاله پژوهشی:ویژگی‌های عناصر طب رزمی (زنجیره امداد، زنجیره انتقال مجروحان، زنجیره درمان) با توجه به مطالبات محیط نبرد آینده [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 69-92]

ژ

 • ژئواکونومی مطالعه هیدروپلیتیک رودخانه اترک با تاکید بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان از سال 2000 تا 2018 [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 383-404]
 • ژئوپلتیک مطالعه هیدروپلیتیک رودخانه اترک با تاکید بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان از سال 2000 تا 2018 [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 383-404]
 • ژئوپلیتیک شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسلام [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 179-208]
 • ژئوپلیتیک بررسی عوامل ژئوپلیتیک انسانی شیعیان عراق و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 5-26]
 • ژئوپلیتیک تأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 27-54]
 • ژئوپلیتیک تاثیر عوامل ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی کشورهای حوزه‌ی دریا‌ی عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 349-374]
 • ژئوپلیتیک نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه‌ای ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 230-228]
 • ژئوپلیتیک بررسی عوامل فرصت‏زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 87-108]
 • ژئوپلیتیک مقاله پژوهشی:بررسی نقش ژئوپلیتیک به‌عنوان یکی از ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 145-162]
 • ژئوپلیتیک مقاله پژوهشی:نقش عوامل ژئوپلیتیک در قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 259-280]
 • ژئوپلیتیک مقاله پژوهشی:راهبردهای همکاری دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکمنستان [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 295-324]
 • ژئوپلیتیک نقش عوامل ژئوپلیتیکی طبیعی در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات نظامی آمریکا از مبداء سرزمینی عراق [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 217-242]
 • ژئوپلیتیک عوامل ژئوپلیتیکی فرصت‌آفرین کشور ترکمنستان مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 243-260]
 • ژئوپلیتیک تاثیر عوامل ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی در انتخاب راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 5-30]
 • ژئوپلیتیک تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی کشور پاکستان در تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 81-112]
 • ژئوپلیتیک مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی کشور ترکمنستان موثر بر تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 149-172]
 • ژئوپلیتیک بسترهای تهدید‌زا ژئوپلیتیکی مؤثر در تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشور عمان [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 5-26]
 • ژئوپلیتیک فرصت‌ها و قوت‌های ژئوپلیتیکی موثردرتدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 73-96]
 • ژئوپلیتیک مقاله پژوهشی: شناخت مهم‌ترین الزامات افزایش بازدارندگی با استفاده از مدیریت ترانزیت انرژی فسیلی در یک منطقه [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 5-22]
 • ژئوپلیتیک مقاله پژوهشی: تأثیر عوامل ژئوپلیتیک (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی) سواحل مکران در حوزه دریای عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 263-286]
 • ژئوپلیتیک مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئوپلیتیکی نظامی بر راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات آمریکا و تکفیری‌ها از مبدأ سرزمینی عراق [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 307-330]
 • ژئوپلیتیک واکاوی علائق مشترک و چالش‌های ژئوپلیتیکی مؤثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جنوب خلیج‌فارس [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 427-452]
 • ژئوپلیتیک عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر ارتقاء قدرت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی یمن) [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 57-82]
 • ژئوپلیتیک ارائه راهبردهای توسعه ترانزیت هوایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید به موقعیت ژئوپلیتیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ژئوپلیتیک تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ژئوپلیتیک مقاله پژوهشی: تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 5-26]
 • ژئوپلیتیک انرژی مقاله پژوهشی:تأثیر همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه بر راهبرد ژئوپلیتیک انرژی ‌ایران (با محوریت نفت و گاز) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 55-76]
 • ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 105-126]

س

 • ساختار درونی نظام فرآیند منطقه‌گرایی و تأثیر آن در استحکام ساخت درونی نظام [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 23-56]
 • ساختار سیاسی و امنیتی عراق ساختار سیاسی و امنیتی جدید عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 101-147]
 • ساختار شبکه الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 81-108]
 • سازمان مقاله پژوهشی:الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 97-116]
 • سازمان مولفه‌های کلان اثرگذار بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 73-92]
 • سازمان برای رزم ارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ‌های آینده [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 5-26]
 • سازمان تحقیقاتی مقاله پژوهشی: بررسی تأثیر عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری‌های دفاعی بر چابکی سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 207-230]
 • سازمان دانش بنیان طراحی الگوی سازمان‌های دفاعی دانش بنیان [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 71-92]
 • سازمان دانش‌بنیان مقاله پژوهشی: الگوی سازمان‌های نظامی آینده با رویکرد دانش‌بنیان [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 283-306]
 • سازمان دفاعی مقاله پژوهشی:نقش دیپلماسی دفاعی در امنیت پایدار مبتنی بر دیدگاه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 63-88]
 • سازمان عقیدتی سیاسی مقاله پژوهشی:تدوین دکترین نمایندگی ولی‌فقیه و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح بر اساس گفتمان امامین انقلاب و قانون اساسی [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 211-232]
 • سازمان نظامی مقاله پژوهشی: الگوی سازمان‌های نظامی آینده با رویکرد دانش‌بنیان [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 283-306]
 • سازمان‌های امنیتی شایستگی‌های رهبری تیمی در سازمان‌های امنیتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 159-188]
 • سازمان های دفاعی طراحی الگوی سازمان‌های دفاعی دانش بنیان [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 71-92]
 • سازمان‌های دولتی الگوی راهبردی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی پدافند‌غیرعامل درسازمان‌های دولتی [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 139-163]
 • سازمانهای نظامی مقاله پژوهشی:ابعاد و مولفه های چابک سازی سازمانهای نظامی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 281-304]
 • سازمان‌های نظامی شاخص‌های نوآوری و خلاقیت در چابک‌سازی در سازمان‌های نظامی [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 27-47]
 • سازمان هوانوردی طراحی مدیریت الگوی راهبردی نظام هوانوردی در فضای جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 5-26]
 • سیاسی طراحی الگوی مفهومی روابط سیاسی جامعه اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دفاع همه‌جانبه بر اساس الگوی سه‌شاخگی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 321-344]
 • سیاسی مقاله پژوهشی: راهبردهای سیاسی دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 99-119]
 • سیاسی مقاله پژوهشی: علائق و منافع ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده آمریکا در کشور سوریه [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 219-238]
 • سیاست تدوین راهبرد‌های سیاسی قدرت برتر دفاعی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز1404 [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 195-216]
 • سیاست مقاله پژوهشی:تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد کمی و کیفی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 133-156]
 • سیاست مقاله پژوهشی: اولویت‌بندی مؤلفه‌های سیاست‌ دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران (بر اساس قرآن کریم، بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قانون اساسی، چشم‌انداز،سیاست‌های کلی و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 131-150]
 • سیاست‎ مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ارزیابی تحقق سیاست‎های دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 73-94]
 • سیاست بین‌الملل مقاله پژوهشی: تبیین علائق ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در حوزه خلیج‌فارس [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 157-174]
 • سیاست خارجی مقاله پژوهشی:نقش دیپلماسی دفاعی در امنیت پایدار مبتنی بر دیدگاه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 63-88]
 • سیاست دفاعی عوامل موثر در تدوین سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حوزه خلیج‌فارس [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 125-150]
 • سیاست دفاعی تبیین مهم‌ترین چالش‌های فراروی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 195-216]
 • سیاستگذاری تعیین ابعاد مؤثر در طراحی الگوی راهبردی سیاستگذاری درحوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 29-52]
 • سیاست‌گذاری دفاعی الگوی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امامین انقلاب [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 45-70]
 • سیاست‌ها ارکان جهت‌ ساز اداره امور بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه (اهداف، رهنامه و سیاست‌ها) [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 119-137]
 • سیاست‌ها مقاله پژوهشی: ارائه الگوی نهادسازی در انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 153-177]
 • سیاست‌ها مقاله پژوهشی: ارکان جهت‌ ساز (اهداف، دکترین و سیاست‌ها) اداره امور ایثارگران و شهدا بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 331-348]
 • سیاست‌های دفاعی- امنیتی اسلام مقاله پژوهشی: اولویت‌بندی مؤلفه‌های سیاست‌ دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران (بر اساس قرآن کریم، بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قانون اساسی، چشم‌انداز،سیاست‌های کلی و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 131-150]
 • سیاست‌های دفاعی-امنیتی جمهوری اسلامی ایران تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 73-98]
 • سیاست‌های کلی مقاله پژوهشی:موانع پیاده‌سازی سیاست‌های پدافند غیرعامل در سازمان‌های دولتی < [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 233-258]
 • سیاست‌های کلی الگوی راهبردی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی پدافند‌غیرعامل درسازمان‌های دولتی [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 139-163]
 • سیاست‌های کلی علم و فناوری مقاله پژوهشی: الگوی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری در دانشگاه‌های آجا [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 169-194]
 • سامانه‌های راداری تهدیدات هوایی علیه سامانه‌های راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(صلّیا...علیهوآلهوسلّم) آجا در جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 57-80]
 • سامانه‌های کشف ارائه مدل تهدیدات آینده سامانه‌های پدافند هوایی مبتنی بر عملکردها و پیامدها [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 125-150]
 • سبک زندگی نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهای مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 157-178]
 • سبک زندگی ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی نیروهای مسلح [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 101-124]
 • سپاه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران عالی سپاه با رویکرد علوی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 123-146]
 • سرمایه اجتماعی شناسایی روندهای مؤثر بر سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 333-356]
 • سرمایه فکری دفاعی مقاله پژوهشی: تأثیر سرمایه‌های فکری دفاعی بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه‌بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 77-99]
 • سیره حضرت محمد(صل‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) مقاله پژوهشی:امنیت در سیره پیامبر اکرم (صل‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 183-210]
 • سیستم تأمین منابع انسانی تبیین مؤلفه‌های سنجش کیفیت سیستم مدیریت تأمین منابع انسانی وزارت امور خارجه [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 77-104]
 • سیستم سلاح ارائه مدل تهدیدات آینده سامانه‌های پدافند هوایی مبتنی بر عملکردها و پیامدها [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 125-150]
 • سیستم‌های پویا تحلیل دینامیکی علل وقوع جنگ های آینده با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 49-72]
 • سلفی گری و اعتقادات بررسی مؤلفه‌های راهبردی" اعتقادی –فرهنگی" جریان‌های تکفیری با رویکرد به وحدت و همگرایی در جهان اسلام [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 277-300]
 • سناریو مقاله پژوهشی:سناریوهای سیاسی متأثر از روابط خارجی ایران و عربستان پس از تحولات منطقه عربی (1391 )تا بازه زمانی 1404هجری شمسی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 163-184]
 • سنجش ارائه الگوی بومی سنجش روحیه و انگیزه کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 307-326]
 • سنجش‌ازدور مقاله پژوهشی: بررسی و اولویت‌بندی تهدیدات سنجش‌ازدور حوزه‌ نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 287-306]
 • سنجنده‌ها مقاله پژوهشی: بررسی و اولویت‌بندی تهدیدات سنجش‌ازدور حوزه‌ نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 287-306]
 • سند چشم انداز تدوین راهبرد‌های سیاسی قدرت برتر دفاعی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز1404 [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 195-216]
 • سواحل اقیانوسی تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سواحل اقیانوسی مقاله پژوهشی: تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 5-26]
 • سواحل مکران الگوی توسعه سواحل مکران با تأکید بر احیاء قدرت دریایی [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 5-32]
 • سوانح هوایی بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنّی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 47-70]
 • سوانح هوایی مقاله پژوهشی:تاثیرآموزش‌های چندرسانه‌ای در کاهش آسیب‌پذیری توان مدیریتی صنعت هوانوردی (مطالعه موردی سوانح و رویدادهای هوایی کشور) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 117-132]
 • سوریه نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 133-164]
 • سوریه مقاله پژوهشی: علائق و منافع ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده آمریکا در کشور سوریه [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 219-238]

ش

 • شاخص‌ها و نظریه‌های همگرایی تبیین و اولویت بندی شاخص های همگرایی بخش های دفاعی و غیردفاعی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 239-262]
 • شایستگی شایستگی‌های رهبری تیمی در سازمان‌های امنیتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 159-188]
 • شایستگی الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران عالی سپاه با رویکرد علوی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 123-146]
 • شبکه الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 77-97]
 • شبکه پدافندی هفت آسمان پدافندی الگوی بومی لایه‌های پدافند هوافضایی با رویکردی آمیخته (عملیاتی و صنعتی) [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 153-180]
 • شبکه‌های اجتماعی مقاله پژوهشی:بررسی پیامدها و آثار مخرب شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، لاین، وایبر،...) در فروپاشی خانواده‌ها [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 163-182]
 • شبکه‌های دفاعی ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 27-46]
 • شبه الگوی مدیریت راهبردی مقاله پژوهشی: شبه الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا در ابعاد پیاده‌سازی و اجرا در برابر تهدیدات علیه امنیت عمومی کشور [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 113-130]
 • شبهه‌افکنی مقاله پژوهشی:مؤلفه‌های اثرگذار تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی در سطح ملی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 325-344]
 • شرایط مقاله پژوهشی: معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)(شرایط، راه‌کارها و پیامدها) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 81-104]
 • شرع مقاله پژوهشی:الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 97-116]
 • شیعیان عراق بررسی عوامل ژئوپلیتیک انسانی شیعیان عراق و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 5-26]
 • شیعه نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]
 • شکستخط‌مشی واکاوی دلایل موفقیت خط‌مشی‌های دفاعی و هسته‌ای در ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 119-136]
 • شهر تهران طراحی الگوی رفتاری مدیریت ترافیک شهر تهران [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 71-88]

ص

 • صیانت از مردم مقاله پژوهشی: طراحی الگوی راهبردی دفاع غیرعامل شهری جهت صیانت از مردم در برابر تهدیدات اجتماعی(موردمطالعه شهر تهران) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 29-53]
 • صحنه‌ جنگ مقاله پژوهشی: عوامل و ویژگی‌های نسل چهارم جنگ‌ها مؤثر بر صحنه جنگ آینده [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 117-202]
 • صحنه‌ی عملیات مقاله پژوهشی:راهبرد پدافند هوایی صحنه‌ عملیات (سناریو تهدید فرضی صحنه‌ عملیات خوزستان [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 5-26]
 • صحنه نبرد حوزه‌های عملکرد گراد در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 139-164]
 • صحنه نبرد مقاله پژوهشی: تبیین ویژگی‌های جنگ ناهمطراز جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 203-230]
 • صلح نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]
 • صنایع دریایی مقاله پژوهشی: تبیین جایگاه مؤلفه‌های صنایع دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 79-102]
 • صنایع دفاعی مقاله پژوهشی: شناسایی عوامل دخیل در پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 201-229]
 • صندوق حمایت مقاله پژوهشی: بررسی تأثیر عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری‌های دفاعی بر چابکی سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 207-230]
 • صنعت هوایی مولفه‌های کلان اثرگذار بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 73-92]
 • صنعت هوافضا شکل‌گیری و انباشت درونزای قابلیت‌های فناورانه در سامانه‌های پیچیده (مطالعه موردی صنایع هوافضای ایران) [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 263-288]
 • صهیونیسم الگوی دشمن‌شناسی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تأکید بر صهیونیسم [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 151-176]

ض

 • ضرورت دفاعی مقاله پژوهشی: بررسی نقش ریز پرنده ها در جنگ های آینده [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 159-182]

ط

 • طب رزمی مقاله پژوهشی:ویژگی‌های عناصر طب رزمی (زنجیره امداد، زنجیره انتقال مجروحان، زنجیره درمان) با توجه به مطالبات محیط نبرد آینده [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 69-92]
 • طراحی الگو الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 295-314]
 • طراحی الگو مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ارزیابی تحقق سیاست‎های دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 73-94]
 • طراحی آموزشی تبیین رشته‌های آموزش‌های علوم راهبردی دفاع ملی دانشکده پیامبر اعظم (صلوات ا... علیه) مبتنی بر نیازسنجی [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 31-56]
 • طراحی نظام آموزشی‌ فراترکیب طراحی نظام آموزشی در دانشگاه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 103-124]
 • طرح‌ریزی مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 197-218]
 • طرح ریزی راهبردی ویژگی‌های نظام طرح‌ریزی راهبردی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 5-32]
 • طرح ریزی ‌راهبردی مقاله پژوهشی: ارتقاء کارآمدی الگوی راهبردی طرح ریزی و برنامه ریزی نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 129-148]

ظ

 • ظرفیت تبیین و اولویت بندی شاخص های همگرایی بخش های دفاعی و غیردفاعی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 239-262]
 • ظرفیت‌های اقتصادی مقاله پژوهشی:نقش و جایگاه رشد اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 179-202]
 • ظرفیت‎های ملی مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی یکپارچه‎سازی ظرفیت‎های ملی در پشتیبانی از جنگ [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 25-44]

ع

 • عبرت مقاله پژوهشی:نقش تجربه در دانش‌افزایی مدیریتی در سیره امام علی(علیه‌السلام) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 319-342]
 • عدالت اقتصادی مقاله پژوهشی:الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 203-228]
 • عراق نقش عوامل ژئوپلیتیکی طبیعی در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات نظامی آمریکا از مبداء سرزمینی عراق [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 217-242]
 • عراق اهداف آمریکا در جنگ با عراق (2003)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعد از آن [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 315-332]
 • عربستان فرصت‌ها و قوت‌های ژئوپلیتیکی موثردرتدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 73-96]
 • عقلایی مقاله پژوهشی:الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 97-116]
 • علائق واکاوی علائق مشترک و چالش‌های ژئوپلیتیکی مؤثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جنوب خلیج‌فارس [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 427-452]
 • علائق ژئوپلیتیک تدوین راهبردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی با تأکید بر علائق ژئوپلیتیک [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 223-246]
 • علائق ژئوپلیتیکی مقاله پژوهشی: علائق و منافع ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده آمریکا در کشور سوریه [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 219-238]
 • علائق ژئوپلیتیکی مقاله پژوهشی: تبیین علائق ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در حوزه خلیج‌فارس [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 157-174]
 • علم واکاوی رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 93-114]
 • علم و فناوری تبیین نقش علم و فناوری در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 137-158]
 • علم و فناوری تدوین راهبردهای علم و فناوری دفاع همه‌جانبه در جمهوری اسلامی ایران در جنگ احتمالی آینده [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 51-72]
 • عمان بسترهای تهدید‌زا ژئوپلیتیکی مؤثر در تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشور عمان [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 5-26]
 • عمق‎بخشی داخلی تأثیر عوامل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی بر تدوین راهبرد عمق‎بخشی داخلی انقلاب اسلامی با تأکید بر منویات امام خامنه ای(مد‌ظله‌العالی) [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 71-98]
 • عملیات روانی چشم انداز و اولویت‌های راهبردی ج.ا.ایران برای مقابله با عملیات روانی دشمن [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 121-142]
 • عملیات مشترک تدوین راهبردهای هم‌افزایی مؤلفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملیات مشترک مقاله پژوهشی: تدوین راهبردهای هم افزایی مولفه نیروی انسانی وآموزش آجا در عملیات مشترک [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 175-200]
 • عملکرد مقاله پژوهشی: بررسی تأثیر عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری‌های دفاعی بر چابکی سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 207-230]
 • عملکرد الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 289-312]
 • عملکرد مقاله پژوهشی: شاخص‌های ویژگی‌های فردی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 131-154]
 • عملکرد ارائه مدل آگاهی وضعیتی در شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 123-150]
 • عملکرد سازمانی مقاله پژوهشی: الگوی ارزیابی پیامدهای عملکرد سازمانی در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 63-84]
 • عناصر عناصر مهم نظام آموزش خلبانی هوانیروز و شاخص‌های مطلوبیت آنها بر‌اساس کارکرد هوانیروز در صحنه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 211-234]
 • عوامل اثرگذار مقاله پژوهشی:موانع پیاده‌سازی سیاست‌های پدافند غیرعامل در سازمان‌های دولتی < [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 233-258]
 • عوامل اقتصادی عوامل واگرایی و همگرایی اقتصادی مؤثر بر روابط ج. ا. ایران با ترکیه [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 5-28]
 • عوامل برتری‌ساز توان رزم مقاله پژوهشی:شناسایی زیرعوامل برتری ساز توان رزم با رویکرد تهدیدات ناهمطراز [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 79-96]
 • عوامل درون‌سازمانی مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی اثرگذار بر رفتارهای مطلوب کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 5-30]
 • عوامل ژئواکونومیک مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئواکونومیک در ارتقاء وزن ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران درخلیج‌فارس [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 159-180]
 • عوامل ژئوپلیتیک مقاله پژوهشی: تأثیر عوامل ژئوپلیتیک (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی) سواحل مکران در حوزه دریای عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 263-286]
 • عوامل ژئوپلیتیک عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر ارتقاء قدرت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی یمن) [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 57-82]
 • عوامل ژئوپلیتیک مقاله پژوهشی: عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 5-26]
 • عوامل ژئوپلیتیکی عوامل ژئوپلیتیکی فرصت‌آفرین کشور ترکمنستان مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 243-260]
 • عوامل ژئوپلیتیکی مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی کشور ترکمنستان موثر بر تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 149-172]
 • عوامل ژئوپلیتیکی فرصت‌ها و قوت‌های ژئوپلیتیکی موثردرتدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 73-96]
 • عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی تأثیر عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 99-124]
 • عوامل ژئوپلیتیکی اقتصادی مقاله پژوهشی:عوامل ژئوپلیتیکی اقتصادی مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقۀ شمال شرق کشور [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 35-62]
 • عوامل ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی تاثیر عوامل ژئوپلیتیک طبیعی و انسانی کشورهای حوزه‌ی دریا‌ی عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 349-374]
 • عوامل سیاسی ژئوپلیتیک تأثیر عوامل سیاسی ژئوپلیتیک دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 165-188]
 • عوامل شکل‌گیری مقاله پژوهشی: تعیین و الویت بندی عوامل مؤثر در شکل‌گیری و فعالیت تروریسم تکفیری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 231-252]
 • عوامل فرصت‌آفرین عوامل ژئوپلیتیکی فرصت‌آفرین کشور ترکمنستان مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 243-260]
 • عوامل مدیریتی تبیین نقش عوامل مدیریتی در توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 55-76]
 • عوامل مؤثر عوامل موثر در تدوین سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حوزه خلیج‌فارس [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 125-150]
 • عوامل مؤثر مبانی و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 201-222]
 • عوامل موثر تبیین عوامل مؤثر بر نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیر عامل [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 5-28]
 • عوامل مؤثر بر اصول مقاله پژوهشی:تفاوت‌ها و شباهت‌های اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 5-28]
 • عوامل مؤثر در رهنامه تبیین اصول رهنامه راهبردی نظامی – امنیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 271-294]
 • عوامل نظامی تأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 27-54]
 • عوامل نظامی مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئوپلیتیکی نظامی بر راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات آمریکا و تکفیری‌ها از مبدأ سرزمینی عراق [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 307-330]
 • عوامل همگرا مقاله پژوهشی: عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 5-26]

غ

 • غایت شناسی الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • غافلگیری مقاله پژوهشی:تأثیر تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب سازمان‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 179-202]
 • غافلگیری بررسی نقش اطلاعات الکترونیکی هواپایه در جلوگیری از غافلگیری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمطراز و ارائه الگوی مناسب [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 163-194]
 • غافل‏گیری مقاله پژوهشی: بررسی و تحلیل ظهور داعش در عراق و سقوط موصل از منظر غافل‏گیری نظامی امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 53-78]
 • غرب آسیا نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه‌ای ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 230-228]

ف

 • فاوا مقاله پژوهشی:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع دانش‌بنیان [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 107-124]
 • فدراسیون روسیه قدرت منطقه‌ای ایران و تاثیرآن بر همسو شدن سیاست خارجی روسیه [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 13-38]
 • فراترکیب مقاله پژوهشی: شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی به روش فراترکیب [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 115-136]
 • فرآیند مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رویکرد سازمانی ناب (مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 353-374]
 • فرآیند تدوین راهبرد چارچوبی جامع برای تدوین راهبردهای دفاعی‌–‌امنیتی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بومی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 125-156]
 • فرآیند تصمیم‌گیری ارائه مدل آگاهی وضعیتی در شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 123-150]
 • فرآیند سلسله مراتبی (AHP) انتخاب مدل برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای هدف بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره AHP [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 301-320]
 • فرآیندهای آموزشی دانشگاه مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رویکرد سازمانی ناب (مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 353-374]
 • فردی مقاله پژوهشی: بررسی عوامل در‌ون‌ سازمانی ناجا و تأثیر آن بر اقتدار پلیس [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 371-397]
 • فرصت خط‌مشیِ عملیاتی رفع تحریم‌های اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی (با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 241-266]
 • فرصت تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 73-98]
 • فرصت مقاله پژوهشی:شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی و اولویت‌بندی آن‌ها، با تأکید بر گفتمان حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
  dor:20.1001.1.20084897.1398.17.77.3.8 [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 49-68]
 • فرصت‏ها و تهدیدها بررسی عوامل فرصت‏زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 87-108]
 • فرصت و چالش تدابیرو راهکارهای پدافندغیرعامل درحفاظت از زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 313-336]
 • فرصت و چالش مقاله پژوهشی: ویژگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 111-130]
 • فرمانده معیارهای الگوی مدیریت و فرماندهی، متناسب با انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 27-48]
 • فرماندهی معیارهای الگوی مدیریت و فرماندهی، متناسب با انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 27-48]
 • فرماندهان ارشد نهاجا مقاله پژوهشی:طراحی الگوی سنجش شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا با رویکرد جنگ‌های ناهمتراز [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 231-232]
 • فرماندهان ومدیران ارشد تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 31-43]
 • فرماندهان و مدیران ارشد تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 261-286]
 • فرماندهی مطلوب مقاله پژوهشی:تأثیر تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب سازمان‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 179-202]
 • فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی) مقاله پژوهشی:بررسی الزامات دیدبانی براساس بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 343-367]
 • فرماندهی و کنترل شناسایی و تعیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطات و اطلاعات شبکه محوردفاعی(نظامی) [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 101-124]
 • فرماندهی و کنترل بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 209-232]
 • فرماندهی و کنترل ارائه مدل تهدیدات آینده سامانه‌های پدافند هوایی مبتنی بر عملکردها و پیامدها [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 125-150]
 • فرماندهی و کنترل ارائه مدل آگاهی وضعیتی در شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 123-150]
 • فرماندهی و مدیریت مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 73-94]
 • فرماندهی و مدیریت رویکردی بر ارائه الگوی راهبردی ادارة امور ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 405-426]
 • فرهنگ تبیین نقش فرهنگ در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 285-306]
 • فرهنگ تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه‌ی فرهنگی [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 75-98]
 • فرهنگ بررسی روابط فرهنگی‌ اجتماعی جامعه با نیروهای مسلح و تأثیر آن در کارآئی نیروهای مسلح [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 89-117]
 • فرهنگ اجانب راهبردهای مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 125-143]
 • فرهنگ دریایی مقاله پژوهشی: تأثیر توسعه فرهنگ دریایی در ارتقاء توان دفاعی کشور [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 109-128]
 • فرهنگ دفاع مقدس مقاله پژوهشی:بررسی نقش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 52-82]
 • فرهنگ‌سازمانی مقاله پژوهشی:بررسی نقش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 52-82]
 • فرهنگ‌سازمانی مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی اثرگذار بر رفتارهای مطلوب کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 5-30]
 • فضا گونه شناسی آمایش سرزمینی استان‌های شمال کشور [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 215-239]
 • فضای تخاصم طراحی محیط راهبردی فضای تخاصم رسانه‌ای دشمنان علیه رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 5-26]
 • فقه اطلاعاتی. مبانی معرفتی و فقهی. ضرورت احتیاط. ولایت تشریعی. احکام ثانوی جایگاه فقه معارف اسلامی در فرهنگ سازمان‌های حفاظتی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 75-100]
 • فلسفه سیاسی امنیت امنیت در نظام سیاسی انقلاب اسلامی (مروری بر فلسفه سیاسی امنیت در مکتب امنیتی تهران) [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 173-190]
 • فناوری نقش و جایگاه توسعه فناوری در بعد نظامی قدرت ملی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 261-284]
 • فناوری مقاله پژوهشی:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع دانش‌بنیان [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 107-124]
 • فناوری شکل‌گیری و انباشت درونزای قابلیت‌های فناورانه در سامانه‌های پیچیده (مطالعه موردی صنایع هوافضای ایران) [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 263-288]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و تعیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطات و اطلاعات شبکه محوردفاعی(نظامی) [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 101-124]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 27-46]
 • فناوری نانو مقاله پژوهشی:شناخت مقوله انرژی در حوزه نظامی از منظر بکارگیری قابلیت های فناوری نانو [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 275-294]
 • فناوریهای دفاعی مقاله پژوهشی: قواعد فقهی مؤثر بر تجارت فناوری‌های دفاعی [دوره 20، شماره 89، 1401]
 • فناوری همگرا نقش فناوری‌های همگرا در ارتقاء توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 27-52]
 • فناوری و نوآوری دفاعی تعیین ابعاد مؤثر در طراحی الگوی راهبردی سیاستگذاری درحوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 29-52]

ق

 • قابلیت بقاء نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 99-116]
 • قابلیت‏های پویا مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 257-282]
 • قابلیت‌های فناورانه شکل‌گیری و انباشت درونزای قابلیت‌های فناورانه در سامانه‌های پیچیده (مطالعه موردی صنایع هوافضای ایران) [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 263-288]
 • قانون مقاله پژوهشی:الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 97-116]
 • قانون اساسی ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس گفتمان الهی ولایت فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 169-194]
 • قانون اساسی مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی برنامه‌ریزی اداره امور ورزش بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی و تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 307-328]
 • قانون‌اساسی رویکردی بر ارائه الگوی راهبردی ادارة امور ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 405-426]
 • قدرت تدوین راهبرد‌های سیاسی قدرت برتر دفاعی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز1404 [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 195-216]
 • قدرت بررسی رابطه قدرت با امنیت (با رویکرد به مبانی اسلامی) [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 101-124]
 • قدرت واکاوی رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 93-114]
 • قدرت مقاله پژوهشی: تأثیر سرمایه‌های فکری دفاعی بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه‌بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 77-99]
 • قدرت عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر ارتقاء قدرت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی یمن) [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 57-82]
 • قدرت اقتصاد دفاعی مقاله پژوهشی:راهبردهای کسب قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 279-310]
 • قدرت برتر دفاعی راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه نظامی بر اساس سند چشم‌انداز 1404 شمسی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 53-74]
 • قدرت برتر دفاعی آسیب‌شناسی وضعیت بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ راهکار‌های بهینه‌سازی آن [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 253-276]
 • قدرت برتر دفاعی تدوین راهبرد‌های سیاسی قدرت برتر دفاعی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز1404 [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 195-216]
 • قدرت دریایی الگوی توسعه سواحل مکران با تأکید بر احیاء قدرت دریایی [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 5-32]
 • قدرت دریایی مقاله پژوهشی: تبیین جایگاه مؤلفه‌های صنایع دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 79-102]
 • قدرت درونی نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهای مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 157-178]
 • قدرت دفاعی امنیتی شناسایی روندهای مؤثر بر سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 333-356]
 • قدرت سخت افزاری تعیین عوامل قدرت هوایی برترساز در کشور جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 267-288]
 • قدرت ملی فرآیند منطقه‌گرایی و تأثیر آن در استحکام ساخت درونی نظام [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 23-56]
 • قدرت ملی نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 63-86]
 • قدرت ملی مقاله پژوهشی:نقش عوامل ژئوپلیتیک در قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 259-280]
 • قدرت ملی مقاله پژوهشی: تبیین نسبت قدرت هوایی با وزن ژئوپلیتیکی کشورها [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 137-158]
 • قدرت منطقه‌ای راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه نظامی بر اساس سند چشم‌انداز 1404 شمسی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 53-74]
 • قدرت منطقه‌ای آسیب‌شناسی وضعیت بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ راهکار‌های بهینه‌سازی آن [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 253-276]
 • قدرت منطقه‌ای قدرت منطقه‌ای ایران و تاثیرآن بر همسو شدن سیاست خارجی روسیه [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 13-38]
 • قدرت منطقه‌ای مقاله پژوهشی: نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های قدرت منطقه ای و جهانی با توجه‌ به قلمرو ژئوپلیتیک خلیج‌فارس [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 95-114]
 • قدرت منطقه‎ای عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر ارتقاء قدرت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی یمن) [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 57-82]
 • قدرت نرم راهبردهای قدرت نرم اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در تقابل با جنگ نرم استکبار [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 115-140]
 • قدرت نرم مقاله پژوهشی: ارائه الگوی دفاع نرم جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 33-62]
 • قدرت نرم‌افزاری تعیین عوامل قدرت هوایی برترساز در کشور جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 267-288]
 • قدرت نرم اقتصادی راهبردهای قدرت نرم اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در تقابل با جنگ نرم استکبار [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 115-140]
 • قدرت نظامی راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه نظامی بر اساس سند چشم‌انداز 1404 شمسی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 53-74]
 • قدرت نظامی آسیب‌شناسی وضعیت بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ راهکار‌های بهینه‌سازی آن [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 253-276]
 • قدرت نظامی مقاله پژوهشی: مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی دریایی [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 183-210]
 • قدرت نظامی مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی هوایی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 4-44]
 • قدرت نظامی و جنگ آینده مقاله پژوهشی: عوامل و ویژگی‌های نسل چهارم جنگ‌ها مؤثر بر صحنه جنگ آینده [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 117-202]
 • قدرت هوایی تعیین عوامل قدرت هوایی برترساز در کشور جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 267-288]
 • قدرت هوایی ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 47-72]
 • قدرت هوایی مقاله پژوهشی: تبیین نسبت قدرت هوایی با وزن ژئوپلیتیکی کشورها [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 137-158]
 • قدرت هوشمند نظریه‌ی دفاع هوشمند در سپهر اندیشه‌های دفاعی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 29-47]
 • قرآن کریم طراحی الگوی استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران ازمنظرآموزه های قرآن کریم [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 307-336]
 • قرآن کریم تبیین آموزه‌های جهادی قرآنی مؤثر بر روحیه‌ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 5-26]
 • قرآن کریم تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 117-137]
 • قرآن کریم تبیین مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی بر اساس قرآن کریم [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 137-155]
 • قفقاز جنوبی تاثیر عوامل ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی در انتخاب راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 5-30]
 • قلمروی ژئوپلیتیک مقاله پژوهشی: نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های قدرت منطقه ای و جهانی با توجه‌ به قلمرو ژئوپلیتیک خلیج‌فارس [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 95-114]
 • قواعد فقهی مقاله پژوهشی: قواعد فقهی مؤثر بر تجارت فناوری‌های دفاعی [دوره 20، شماره 89، 1401]

ک

 • کارآیی بررسی روابط فرهنگی‌ اجتماعی جامعه با نیروهای مسلح و تأثیر آن در کارآئی نیروهای مسلح [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 89-117]
 • کارآمدی مقاله پژوهشی: ارتقاء کارآمدی الگوی راهبردی طرح ریزی و برنامه ریزی نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 129-148]
 • کارآمدی تأثیر عوامل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی بر تدوین راهبرد عمق‎بخشی داخلی انقلاب اسلامی با تأکید بر منویات امام خامنه ای(مد‌ظله‌العالی) [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 71-98]
 • کارت امتیازی متوازن ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 25-46]
 • کارکردهای هوانیروز عناصر مهم نظام آموزش خلبانی هوانیروز و شاخص‌های مطلوبیت آنها بر‌اساس کارکرد هوانیروز در صحنه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 211-234]
 • کارکردهای هوانیروز تأثیر ویژگی‌های صحنه تهدید ناهمطراز بر کارکرد هوانیروز [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 141-162]
 • کارکنان فنّی بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنّی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 47-70]
 • کارگزاران مقاله پژوهشی: مسئولیت پذیری در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری(مد‌ظله‌العالی) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 211-244]
 • کامروایی معنوی مقاله پژوهشی:نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 83-106]
 • کرامت نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 193-212]
 • کسب‌وکار مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رویکرد سازمانی ناب (مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 353-374]
 • کشاورزی مقاله پژوهشی: تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور کشاورزی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 259-280]
 • کیفیت تبیین مؤلفه‌های سنجش کیفیت سیستم مدیریت تأمین منابع انسانی وزارت امور خارجه [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 77-104]
 • کیفیت خدمات تبیین مؤلفه‌های سنجش کیفیت سیستم مدیریت تأمین منابع انسانی وزارت امور خارجه [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 77-104]
 • کیفیت سیستم به‌کارگیری مقاله پژوهشی:مدل سنجش کیفیت سیستم بکار گیری منابع انسانی وزارت امور خارجه [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 283-310]
 • کلان روند شناسایی روندهای مؤثر بر سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 333-356]
 • کمک‌رسانی مقاله پژوهشی: راهبردهای تبیین گفتمان ولایت‌فقیه در حوزه هلال‌احمر [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 329-352]
 • کنترل راهبردی الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 77-97]
 • کنترل راهبردی شبکه محور الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 77-97]
 • کنشگران مقاله پژوهشی:تحلیل محیط راهبردی بحران یمن و شبیه‌سازی روندهای آتی با استفاده از تکنیک نقشه شناختی فازی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 185-212]

گ

 • گراد حوزه‌های عملکرد گراد در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 139-164]
 • گراندد تئوری نظریه نیروهای مسلح ولایتمدار بر اساس دیدگاه‌های امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 93-124]
 • گفتمان ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس گفتمان الهی ولایت فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 169-194]
 • گفتمان گفتمان ولایت فقیه در حوزه اقتدار دفاعی – امنیتی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 181-210]
 • گفتمان گفتمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امور مهاجرین و اتباع خارجی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 47-75]
 • گفتمان مقاله پژوهشی: ارائه الگوی نهادسازی در انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 153-177]
 • گفتمان الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 81-98]
 • گفتمان مقاله پژوهشی: دیدگاه‌ها و نظریات آمریکا در جنگ با افغانستان (2001)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعدازآن [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 151-168]
 • گفتمان امام و رهبری الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی بر اساس گفتمان امام و رهبری، و تجارب جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 165-187]
 • گفتمان امام و رهبری و قانون اساسی مقاله پژوهشی:تدوین دکترین نمایندگی ولی‌فقیه و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح بر اساس گفتمان امامین انقلاب و قانون اساسی [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 211-232]
 • گفتمان رهبری مقاله پژوهشی:شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی و اولویت‌بندی آن‌ها، با تأکید بر گفتمان حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
  dor:20.1001.1.20084897.1398.17.77.3.8 [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 49-68]
 • گفتمان ولایت فقیه شناخت رهیافت‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای‌(مد‌ظله‌العالی) در اداره امور نظام تأمین اجتماعی [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 81-112]
 • گفتمان ولایت فقیه شناخت رهیافت های حضرت امام خمینی (رحمت‌ا... علیه) در اداره امور تأمین اجتماعی [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 33-59]
 • گفتمان ولایت فقیه رویکردی بر ارائه الگوی راهبردی ادارة امور ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 405-426]
 • گفتمان ولایت‌فقیه تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 169-192]
 • گفتمان ولایت‌فقیه مقاله پژوهشی:دکترین نماز جمعه در تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 251-274]
 • گفتمان ولایت‌فقیه مقاله پژوهشی: راهبردهای تبیین گفتمان ولایت‌فقیه در حوزه هلال‌احمر [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 329-352]
 • گفتمان ولایت‌فقیه مقاله پژوهشی: اندیشه‌ها، آرا، نظرات و رهنمودهای ولایت‌فقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا... علیه) و حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)) در قالب محورهای راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 5-26]
 • گفتمان ولایت‌فقیه مقاله پژوهشی: تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور کشاورزی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 259-280]
 • گونه شناسی گونه شناسی آمایش سرزمینی استان‌های شمال کشور [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 215-239]

م

 • مایحتاج اساسی مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادی با رویکرد تأمین مایحتاج اساسی مردم [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 93-116]
 • مأموریت مقاله پژوهشی:الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 97-116]
 • ماهواره مقاله پژوهشی:تأثیر شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای برنهاد خانواده‌ و راهکارهای مقابله [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 229-258]
 • مبانی مقاله پژوهشی:الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 97-116]
 • مبانی مقاله پژوهشی: مبانی و اصول دفاعی جمهوری اسلامی ایران از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 311-330]
 • مبانی اعتقادی مقاله پژوهشی: نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 137-156]
 • مبانی مؤثر مبانی و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 201-222]
 • مجتمع های بندری طراحی الگوی راهبردی پدافند غیر‌عامل بنادر جنوب کشور با تأکید بر تهدیدات دریاپایه [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 49-70]
 • محصولات و سامانه‌های پیچیده شکل‌گیری و انباشت درونزای قابلیت‌های فناورانه در سامانه‌های پیچیده (مطالعه موردی صنایع هوافضای ایران) [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 263-288]
 • محیط امنیتی تبیین مهم‌ترین چالش‌های فراروی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 195-216]
 • محیط بین الملل مقاله پژوهشی:جهانی‌شدن مبتنی بر نظریه های فرهنگی اسلام و غرب [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 305-328]
 • محیط راهبردی مقاله پژوهشی:تحلیل محیط راهبردی بحران یمن و شبیه‌سازی روندهای آتی با استفاده از تکنیک نقشه شناختی فازی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 185-212]
 • محیط کار پلیس مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی اثرگذار بر رفتارهای مطلوب کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 5-30]
 • محورهای راهبردی مقاله پژوهشی: اندیشه‌ها، آرا، نظرات و رهنمودهای ولایت‌فقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا... علیه) و حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)) در قالب محورهای راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 5-26]
 • مدیر معیارهای الگوی مدیریت و فرماندهی، متناسب با انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 27-48]
 • مدیران منابع انسانی الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی بر اساس ارزش‏های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 189-213]
 • مدیریت معیارهای الگوی مدیریت و فرماندهی، متناسب با انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 27-48]
 • مدیریتی مقاله پژوهشی: بررسی عوامل در‌ون‌ سازمانی ناجا و تأثیر آن بر اقتدار پلیس [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 371-397]
 • مدیریت بحران انتخاب مدل برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای هدف بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره AHP [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 301-320]
 • مدیریت بحران تبیین عوامل مؤثر بر نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیر عامل [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 5-28]
 • مدیریت بحران راهبردهای نحوه فعالیت آجا در مدیریت بحران [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 53-74]
 • مدیریت بحران مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی فعالیت‌های سازمانی امدادرسانی هوانیروز در بحران‌های طبیعی [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 179-200]
 • مدیریت بحران دفاعی مقاله پژوهشی:بررسی میزان تأثیـر اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات دفاع شهری در شهر تهران (در زمان بمباران شهر تهران) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 29-48]
 • مدیریت تجربه مقاله پژوهشی:نقش تجربه در دانش‌افزایی مدیریتی در سیره امام علی(علیه‌السلام) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 319-342]
 • مدیریت تغییرات مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 257-282]
 • مدیریت خلاقیت و نوآوری نظامی مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی مؤثر بر مدیریت خلاقیت و نوآوری نظامی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 51-72]
 • مدیریت دانش شناسایی و تعیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطات و اطلاعات شبکه محوردفاعی(نظامی) [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 101-124]
 • مدیریت دانش مقاله پژوهشی:بررسی نقش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 52-82]
 • مدیریت دانش مقاله پژوهشی: شناسایی عوامل دخیل در پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 201-229]
 • مدیریت دانش تواناسازهای مدیریت دانش در نیروهای مسلح [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 83-124]
 • مدیریت دانش طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 122-99]
 • مدیریت دانش دفاعی مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 155-176]
 • مدیریت راهبردی مقاله پژوهشی:تبیین و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 225-250]
 • مدیریت راهبردی ویژگی‌های نظام طرح‌ریزی راهبردی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 5-32]
 • مدیریت راهبردی بیانیه مأموریت دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی در نظام آموزشی روزآمد دانشکده [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 115-147]
 • مدیریت راهبردی الگوی مدیریت راهبردی امنیت عمومی کشور با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 177-200]
 • مدیریت راهبردی مقاله پژوهشی: ویژگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 111-130]
 • مدیریت‌راهبردی تدابیرو راهکارهای پدافندغیرعامل درحفاظت از زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 313-336]
 • مدیریت راهبردی دانش الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 81-108]
 • مدیریت راهبردی دانش ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 25-46]
 • مدیریت صنعت هوانوردی مقاله پژوهشی:تاثیرآموزش‌های چندرسانه‌ای در کاهش آسیب‌پذیری توان مدیریتی صنعت هوانوردی (مطالعه موردی سوانح و رویدادهای هوایی کشور) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 117-132]
 • مدیریت عالی هوانوردی طراحی مدیریت الگوی راهبردی نظام هوانوردی در فضای جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 5-26]
 • مدیریت کیفیت و استاندارد مولفه‌های کلان اثرگذار بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 73-92]
 • مدیر سطح عالی طراحی مدل توانمندسازی مدیران سطوح عالی وزارت نیرو [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 221-250]
 • مدل‌یابی معادلات ساختاری طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 122-99]
 • مدل آنتروپی سنجش تهدیدات نظامی ج.ا.ا. با استفاده از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) و مقایسه آن با نتایج حاصله از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 95-120]
 • مدل بازی سازش بازیگران نابرابر مقاله پژوهشی: مدل‌های نظریه‌ی بازی‌ها در تحلیل بحران‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران (تأکید بر بحران هسته‌ای) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 167-188]
 • مدل بازی مجموع غیر صفر مقاله پژوهشی: مدل‌های نظریه‌ی بازی‌ها در تحلیل بحران‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران (تأکید بر بحران هسته‌ای) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 167-188]
 • مدل بومی معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل بومی توسعه پایدار [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 33-59]
 • مدل حفاظتی مقاله پژوهشی:مدل حفاظت زیرساختی با تأکید بر انعطاف پذیری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 259-280]
 • مدل مجموع وزنی ساده سنجش تهدیدات نظامی ج.ا.ا. با استفاده از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) و مقایسه آن با نتایج حاصله از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 95-120]
 • مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» سنجش تهدیدات نظامی ج.ا.ا. با استفاده از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» (ETMSSC AJA) و مقایسه آن با نتایج حاصله از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 95-120]
 • مدل نیومن و کنارد مقاله پژوهشی:بررسی نقش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 52-82]
 • مراجع عظام مقاله پژوهشی:نقش مراجع عظام و حوزه‌های علمیه در دفاع مقدس و بهره‌گیری از آن در جنگ احتمالی آینده(با تأکید بر جنگ نرم) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 5-34]
 • مراکز دانشگاهی مولفه‌ها و شاخص‌های تاثیرگذار منابع غیر‌سازمانی در توسعه نیروی دریایی راهبردی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 5-27]
 • مسائل راهبردی مقاله پژوهشی:نیازسنجی آموزشی مسائل راهبردی اجتماعی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 203-224]
 • مستندات مقاله پژوهشی:الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 97-116]
 • مستندسازی تجربیات رویکردی بر ارائه الگوی راهبردی ادارة امور ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 405-426]
 • مسئولیت‌پذیری مقاله پژوهشی: مسئولیت پذیری در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری(مد‌ظله‌العالی) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 211-244]
 • مشروعیت سیاسی مقاله پژوهشی:تأثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 159-178]
 • معادلات ساختاری الگوی باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رویکرد راهبردی [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 61-79]
 • معادله‌ی قدرت ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 47-72]
 • معیارهای جذب تبیین مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی بر اساس قرآن کریم [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 137-155]
 • معیارهای سنجش کیفیت مقاله پژوهشی:مدل سنجش کیفیت سیستم بکار گیری منابع انسانی وزارت امور خارجه [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 283-310]
 • معیارهای مکتب برتر بررسی تطبیقی مکاتب مدعی سبک زندگی با تاکید بر معیارهای مکتب برتر [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 97-120]
 • معرفت‌شناسی الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • معماری مقاله پژوهشی:مدل حفاظت زیرساختی با تأکید بر انعطاف پذیری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 259-280]
 • معماری مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 105-126]
 • معماری مقاله پژوهشی: بررسی ابعاد دانش معماری و تأثیر آن در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 147-166]
 • معماری مقاله پژوهشی: معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)(شرایط، راه‌کارها و پیامدها) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 81-104]
 • معنویت مقاله پژوهشی:نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 83-106]
 • مفروضات و پویش راهبردی الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 77-97]
 • مفهوم قدرت مقاله پژوهشی:سناریوهای سیاسی متأثر از روابط خارجی ایران و عربستان پس از تحولات منطقه عربی (1391 )تا بازه زمانی 1404هجری شمسی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 163-184]
 • مقام معظم رهبری ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 177-202]
 • مقام معظم رهبری انتظارات اساسی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) از بسیج مستضعفین [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 113-140]
 • مقام معظم رهبری مقاله پژوهشی: مسئولیت پذیری در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری(مد‌ظله‌العالی) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 211-244]
 • مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مقاله پژوهشی:الگوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 157-178]
 • مقام معظم رهبری(مد‌ظله‌العالی) شناخت رهیافت‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای‌(مد‌ظله‌العالی) در اداره امور نظام تأمین اجتماعی [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 81-112]
 • مقوله انرژی مقاله پژوهشی:شناخت مقوله انرژی در حوزه نظامی از منظر بکارگیری قابلیت های فناوری نانو [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 275-294]
 • مکاتب ارائه دهنده سبک زندگی بررسی تطبیقی مکاتب مدعی سبک زندگی با تاکید بر معیارهای مکتب برتر [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 97-120]
 • مکان‌یابی مقاله پژوهشی:بررسی میزان تأثیـر اقدامات پدافند غیرعامل در عملیات دفاع شهری در شهر تهران (در زمان بمباران شهر تهران) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 29-48]
 • مکتب چارچوبی جامع برای تدوین راهبردهای دفاعی‌–‌امنیتی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بومی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 125-156]
 • مکتب اسلام بررسی تطبیقی مکاتب مدعی سبک زندگی با تاکید بر معیارهای مکتب برتر [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 97-120]
 • مکتب امنیتی تهران امنیت در نظام سیاسی انقلاب اسلامی (مروری بر فلسفه سیاسی امنیت در مکتب امنیتی تهران) [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 173-190]
 • مکتبی بودن نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهای مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 157-178]
 • مکتب سلیمانی اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 357-382]
 • منابع انرژی مقاله پژوهشی: شناخت بحران‌های ژئوپلیتیکی حوزه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 84، 1400، صفحه 5-32]
 • منابع انسانی مقاله پژوهشی:الگوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 157-178]
 • منابع انسانی تبیین مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی بر اساس قرآن کریم [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 137-155]
 • منابع تهدید تبیین ریشه‌های تهدیدات ناهمطراز جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 453-474]
 • منابع غیر‌سازمانی‌ مولفه‌ها و شاخص‌های تاثیرگذار منابع غیر‌سازمانی در توسعه نیروی دریایی راهبردی [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 5-27]
 • منابع ملی نقش بسیج منابع ملی در جنگ‌های آینده [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 109-136]
 • منازعه و همکاری مطالعه هیدروپلیتیک رودخانه اترک با تاکید بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان از سال 2000 تا 2018 [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 383-404]
 • منطقه مقاله پژوهشی: عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 5-26]
 • منطقه‌گرایی فرآیند منطقه‌گرایی و تأثیر آن در استحکام ساخت درونی نظام [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 23-56]
 • منطقۀ شمال شرق کشور مقاله پژوهشی:عوامل ژئوپلیتیکی اقتصادی مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقۀ شمال شرق کشور [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 35-62]
 • منظومه فکری ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 177-202]
 • مهاجرت گفتمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امور مهاجرین و اتباع خارجی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 47-75]
 • مهاجرین ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس گفتمان الهی ولایت فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 169-194]
 • موازنه‌ی تأثیر ارائه‌ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 47-72]
 • موصل مقاله پژوهشی: بررسی و تحلیل ظهور داعش در عراق و سقوط موصل از منظر غافل‏گیری نظامی امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 53-78]
 • موفقیت خط مشی واکاوی دلایل موفقیت خط‌مشی‌های دفاعی و هسته‌ای در ایران [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 119-136]
 • موقعیت شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسلام [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 179-208]
 • موقعیت ارتباطی مقاله پژوهشی:بررسی نقش ژئوپلیتیک به‌عنوان یکی از ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 145-162]
 • مؤلفه سیاسی مقاله پژوهشی:تأثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 159-178]
 • مؤلفه فرهنگی مقاله پژوهشی:تأثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 159-178]
 • مؤلفه‌ها مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 73-94]
 • مؤلفه‌های چابکی مقاله پژوهشی:ابعاد و مولفه های چابک سازی سازمانهای نظامی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 281-304]
 • مؤلفه‌های سنجش کیفیت سیستم تأمین منابع انسانی تبیین مؤلفه‌های سنجش کیفیت سیستم مدیریت تأمین منابع انسانی وزارت امور خارجه [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 77-104]
 • مولفه‌ها و شاخص‌های آموزشی مقاله پژوهشی: آسیب‌های آموزش‌های مبتنی بر مهارت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 73-94]
 • مؤلفه‏ ها و شاخص‏های سیاسی مؤلفه‏ها و شاخص‏های سیاسی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 57-80]

ن

 • نیات راهبردی بیانیه مأموریت دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی در نظام آموزشی روزآمد دانشکده [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 115-147]
 • ناجا مقاله پژوهشی: شبه الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا در ابعاد پیاده‌سازی و اجرا در برابر تهدیدات علیه امنیت عمومی کشور [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 113-130]
 • نیاز آموزشی مقاله پژوهشی:نیازسنجی آموزشی مسائل راهبردی اجتماعی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 203-224]
 • نیاز آموزشی مقاله پژوهشی: نیازسنجی آموزش‌های علوم راهبردی امنیت ملی دانشکده پیامبر اعظم (صلوات ا... علیه) دانشگاه عالی دفاع ملی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 169-194]
 • نیازسنجی فراترکیب طراحی نظام آموزشی در دانشگاه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 103-124]
 • نیازسنجی نیازسنجی آموزشی سطوح راهبردی دوره دکترای اندیشه نظامی با تأکید بر برنامه درسی [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 151-172]
 • نیازسنجی آموزشی مقاله پژوهشی:نیازسنجی آموزشی مسائل راهبردی اجتماعی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 203-224]
 • نیازسنجی آموزشی تبیین رشته‌های آموزش‌های علوم راهبردی دفاع ملی دانشکده پیامبر اعظم (صلوات ا... علیه) مبتنی بر نیازسنجی [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 31-56]
 • نیازسنجی آموزشی مقاله پژوهشی: نیازسنجی آموزش‌های علوم راهبردی امنیت ملی دانشکده پیامبر اعظم (صلوات ا... علیه) دانشگاه عالی دفاع ملی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 169-194]
 • نیازهای پایه‌ای و اساسی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای پایه ای از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 251-274]
 • نیازهای پایه‌ای و اساسی عوامل راهبردی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 125-152]
 • ناهمطراز شاخص‌های راهبردی چابک‌سازی نیروی انسانی یگان‌های عمده رزم زمینی متناسب با تهدیدات ناهمطراز [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 23-56]
 • ناهمطراز تأثیر ویژگی‌های صحنه تهدید ناهمطراز بر کارکرد هوانیروز [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 141-162]
 • نبرد آینده مقاله پژوهشی:ویژگی‌های عناصر طب رزمی (زنجیره امداد، زنجیره انتقال مجروحان، زنجیره درمان) با توجه به مطالبات محیط نبرد آینده [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 69-92]
 • نبرد ناهمطراز اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 5-32]
 • نبرد ناهمطراز مقاله پژوهشی:شناسایی زیرعوامل برتری ساز توان رزم با رویکرد تهدیدات ناهمطراز [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 79-96]
 • نبرد ناهمطراز مقاله پژوهشی:تفاوت‌ها و شباهت‌های اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 5-28]
 • نبرد ناهمطراز تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 53-74]
 • نبرد ناهمطراز تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 53-74]
 • نبرد همطراز مقاله پژوهشی:تفاوت‌ها و شباهت‌های اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 5-28]
 • نبرد همطراز تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 53-74]
 • نبرد همطراز تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 53-74]
 • نتایج الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 289-312]
 • نیروی انتظامی مقاله پژوهشی: بررسی عوامل در‌ون‌ سازمانی ناجا و تأثیر آن بر اقتدار پلیس [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 371-397]
 • نیروی انسانی تدوین راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 75-100]
 • نیروی انسانی تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 233-252]
 • نیروی انسانی تبیین نقش عوامل مدیریتی در توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 55-76]
 • نیروی انسانی عوامل مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه فردی [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 27-50]
 • نیروی انسانی شاخص‌های راهبردی چابک‌سازی نیروی انسانی یگان‌های عمده رزم زمینی متناسب با تهدیدات ناهمطراز [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 23-56]
 • نیروی انسانی نقش نیروی انسانی در تدوین رهنامه هوانیروز در جنگ ناهمطراز [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 5-25]
 • نیروی انسانی شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخص های چابک سازی نیروی انسانی یگان های عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)آجا متناسب با تهدید ناهمطراز [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 77-100]
 • نیروی دریایی راهبردی الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 275-306]
 • نیروی دریایی راهبردی تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 261-286]
 • نیروی دریایی راهبردی تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 31-43]
 • نیروی دریایی راهبردی تبیین مؤلفه‎های تدوین راهبردهای عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به اقتدار دریایی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 99-121]
 • نیروی دریایی راهبردی آجا طراحی الگوی آینده‌پژوهی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 189-220]
 • نیروهای مسلح طراحی الگوی مفهومی روابط سیاسی جامعه اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دفاع همه‌جانبه بر اساس الگوی سه‌شاخگی [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 321-344]
 • نیروهای مسلح الگوی نوآوری در نیروهای مسلّح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای‌(مدظله العالی) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 27-46]
 • نیروهای مسلح نظریه نیروهای مسلح ولایتمدار بر اساس دیدگاه‌های امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 93-124]
 • نیروهای مسلح تبیین نقش عوامل مدیریتی در توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 55-76]
 • نیروهای مسلح ارائه الگوی بومی سنجش روحیه و انگیزه کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 307-326]
 • نیروهای مسلح مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 73-94]
 • نیروهای مسلح ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 177-202]
 • نیروهای مسلح مقاله پژوهشی:الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 97-116]
 • نیروهای مسلح مقاله پژوهشی:راهبردهای توانمندسازی "اعتقادی و فرهنگی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 89-114]
 • نیروهای مسلح بررسی روابط فرهنگی‌ اجتماعی جامعه با نیروهای مسلح و تأثیر آن در کارآئی نیروهای مسلح [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 89-117]
 • نیروهای مسلح ویژگی‌های نظام طرح‌ریزی راهبردی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 5-32]
 • نیروهای مسلح نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهای مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 157-178]
 • نیروهای مسلح ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی نیروهای مسلح [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 101-124]
 • نیروهای مسلح مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "فرماندهی و مدیریتی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 253-278]
 • نیروهای مسلح مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 105-126]
 • نیروهای مسلح مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "علمی و دانشی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 231-256]
 • نیروهای مسلح تواناسازهای مدیریت دانش در نیروهای مسلح [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 83-124]
 • نیروهای مسلح شناسایی روندهای مؤثر بر سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 333-356]
 • نیروهای مسلح مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "روحی و روانی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 79-110]
 • نیروهای مسلح مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 105-134]
 • نیروهای مسلح مقاله پژوهشی: بررسی نقش ریز پرنده ها در جنگ های آینده [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 159-182]
 • نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 153-176]
 • نیروی هوایی آجا بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنّی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 47-70]
 • نزاجا اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 5-32]
 • نزاجا مقاله پژوهشی:بررسی تأثیر ارزش‏های دینی و اخلاقی بر اصول جنگ در دفاع مقدس و جنگ‏های آینده‏ (مطالعه موردی نزاجا) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 137-158]
 • نزاجا تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 53-74]
 • نزاجا تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 53-74]
 • نزاع طراحی محیط راهبردی فضای تخاصم رسانه‌ای دشمنان علیه رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد پدافندغیرعامل [دوره 13، شماره 59، 1394، صفحه 5-26]
 • نزسا اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 5-32]
 • نزسا تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 53-74]
 • نزسا تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز [دوره 13، شماره 60، 1394، صفحه 53-74]
 • نسل جوان مقاله پژوهشی:راهبردهای توانمندسازی "اعتقادی و فرهنگی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 89-114]
 • نسل جوان مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "فرماندهی و مدیریتی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 253-278]
 • نسل جوان مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "علمی و دانشی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 231-256]
 • نسل جوان مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "روحی و روانی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 79-110]
 • نسل جوان مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 105-134]
 • نسل چهارم جنگ‌ها مقاله پژوهشی: عوامل و ویژگی‌های نسل چهارم جنگ‌ها مؤثر بر صحنه جنگ آینده [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 117-202]
 • نظام الزامات پیاده سازی نظام اطلاعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 5-30]
 • نظامی مقاله پژوهشی: علائق و منافع ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده آمریکا در کشور سوریه [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 219-238]
 • نظام اطلاعات راهبردی آجا الزامات پیاده سازی نظام اطلاعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 85، 1400، صفحه 5-30]
 • نظامی- امنیتی مقاله پژوهشی: شناخت ابعاد عملکردی جریان‌های تکفیری با رویکرد نظامی - امنیتی [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 239-258]
 • نظام آموزش خلبانی عناصر مهم نظام آموزش خلبانی هوانیروز و شاخص‌های مطلوبیت آنها بر‌اساس کارکرد هوانیروز در صحنه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 211-234]
 • نظام سازمانی الگوی باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رویکرد راهبردی [دوره 13، شماره 62، 1394، صفحه 61-79]
 • نظام سیاسی جامعه اسلامی امنیت در نظام سیاسی انقلاب اسلامی (مروری بر فلسفه سیاسی امنیت در مکتب امنیتی تهران) [دوره 20، شماره 88، 1401، صفحه 173-190]
 • نظام سلامت تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 169-192]
 • نظام سلامت ارائه الگوی راهبردی اداره امور نظام سلامت از طریق تدوین تجارب نظام ج. ا. ا. بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 109-132]
 • نظام سلطه تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 73-98]
 • نظام فدرال ساختار سیاسی و امنیتی جدید عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 61، 1394، صفحه 101-147]
 • نظام فرماندهی و کنترل تبیین عوامل مؤثر بر نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیر عامل [دوره 16، شماره 74، 1397، صفحه 5-28]
 • نظام کارگزاری مقاله پژوهشی:تبیین و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 225-250]
 • نظام مدیریت دانش مقاله پژوهشی: شناسایی عوامل دخیل در پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 201-229]
 • نظام نوآوری دفاعی مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 23-56]
 • نظام نوآوری دفاعی مقاله پژوهشی: اولویت‌بندی مؤلفه‌های اثرگذار بر سیاست دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 189-206]
 • نظام‌های امنیت منطقه‌ای نظام ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب منطقه‌ای ایران [دوره 16، شماره 72، 1397، صفحه 230-228]
 • نظریه نظریه نیروهای مسلح ولایتمدار بر اساس دیدگاه‌های امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 93-124]
 • نظریه انتخاب عقلانی نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 133-164]
 • نظریه‌ی بازی‌ها مقاله پژوهشی: مدل‌های نظریه‌ی بازی‌ها در تحلیل بحران‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران (تأکید بر بحران هسته‌ای) [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 167-188]
 • نظریه داده بنیان مقاله پژوهشی: بررسی و اولویت‌بندی تهدیدات سنجش‌ازدور حوزه‌ نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 287-306]
 • نظریه مبنایی الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 145-168]
 • نظریه مبنایی مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی در اداره امور میراث فرهنگی و گردشگری مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 349-368]
 • نظریه‌های کارگزاری مقاله پژوهشی:تبیین و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 225-250]
 • نقش تبیین نقش عوامل مدیریتی در توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 55-76]
 • نقش‌آفرینی مقاله پژوهشی: نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های قدرت منطقه ای و جهانی با توجه‌ به قلمرو ژئوپلیتیک خلیج‌فارس [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 95-114]
 • نقش‌های نیروی دریایی الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 275-306]
 • نقشه راه آسیب‌شناسی مدل‌های ره نگاشت فناوری،شناسایی چالش‌ها و توصیه نگاری درمسیر بهبود این روش [دوره 14، شماره 63، 1395، صفحه 49-72]
 • نقشه راهبرد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 81-108]
 • نقشه راهبرد ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 25-46]
 • نقشه شناخت فازی مقاله پژوهشی:تحلیل محیط راهبردی بحران یمن و شبیه‌سازی روندهای آتی با استفاده از تکنیک نقشه شناختی فازی [دوره 17، شماره 76، 1398، صفحه 185-212]
 • نماز جمعه مقاله پژوهشی:دکترین نماز جمعه در تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 251-274]
 • نمایندگی ولی‌فقیه مقاله پژوهشی:تدوین دکترین نمایندگی ولی‌فقیه و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح بر اساس گفتمان امامین انقلاب و قانون اساسی [دوره 17، شماره 75، 1398، صفحه 211-232]
 • نهاد خانواده مقاله پژوهشی:تأثیر شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای برنهاد خانواده‌ و راهکارهای مقابله [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 229-258]
 • نهادسازی مقاله پژوهشی: ارائه الگوی نهادسازی در انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 153-177]
 • نهادهای انقلابی مقاله پژوهشی: ارائه الگوی نهادسازی در انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان امام و رهبری [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 153-177]
 • نهج‏البلاغه مقاله پژوهشی:نقش تجربه در دانش‌افزایی مدیریتی در سیره امام علی(علیه‌السلام) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 319-342]
 • نهضت سوادآموزی الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی بر اساس گفتمان امام و رهبری، و تجارب جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 165-187]
 • نوآوری الگوی نوآوری در نیروهای مسلّح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای‌(مدظله العالی) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 27-46]
 • نوآوری شاخص‌های نوآوری و خلاقیت در چابک‌سازی در سازمان‌های نظامی [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 27-47]
 • نوآوری مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی مؤثر بر مدیریت خلاقیت و نوآوری نظامی [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 51-72]
 • نوآوری خلاقانه فناورانه مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 23-56]
 • نوآوری خلاقانه فناورانه مقاله پژوهشی: اولویت‌بندی مؤلفه‌های اثرگذار بر سیاست دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 189-206]
 • نوآوری دفاعی در جنگ ترکیبی مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 23-56]
 • نوآوری دفاعی در جنگ ترکیبی مقاله پژوهشی: اولویت‌بندی مؤلفه‌های اثرگذار بر سیاست دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 189-206]

و

 • واژگان کلیدی: جمعیت هلال‌احمر مقاله پژوهشی: راهبردهای تبیین گفتمان ولایت‌فقیه در حوزه هلال‌احمر [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 329-352]
 • واگرایی بررسی عوامل فرصت‏زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 87-108]
 • وحدت و همگرایی بررسی مؤلفه‌های راهبردی" اعتقادی –فرهنگی" جریان‌های تکفیری با رویکرد به وحدت و همگرایی در جهان اسلام [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 277-300]
 • وحشت‌افکنی اختلاف‌افکنی مقاله پژوهشی:مؤلفه‌های اثرگذار تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی در سطح ملی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 325-344]
 • ورزش‌های ابلاغی مقاله پژوهشی: بررسی میزان تأثیر ورزش‌های ابلاغی در آمادگی جسمانی پایوران نظامی (با تأکید بر یک یگان تکاور) [دوره 19، شماره 86، 1400، صفحه 195-218]
 • وزارت آموزش‌وپرورش مقاله پژوهشی: آسیب‌شناسی برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی در آموزش‌های عمومی [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 91-112]
 • وزن ژئوپلیتیکی فرآیند منطقه‌گرایی و تأثیر آن در استحکام ساخت درونی نظام [دوره 15، شماره 69، 1396، صفحه 23-56]
 • وزن ژئوپلیتیکی مقاله پژوهشی: تبیین نسبت قدرت هوایی با وزن ژئوپلیتیکی کشورها [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 137-158]
 • وزن ژئوپلیتیکی مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئواکونومیک در ارتقاء وزن ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران درخلیج‌فارس [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 159-180]
 • ویژگی عملیاتی هفت آسمان پدافندی الگوی بومی لایه‌های پدافند هوافضایی با رویکردی آمیخته (عملیاتی و صنعتی) [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 153-180]
 • ویژگی‌ها تأثیر ویژگی‌های صحنه تهدید ناهمطراز بر کارکرد هوانیروز [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 141-162]
 • ویژگی‌های فردی مقاله پژوهشی: شاخص‌های ویژگی‌های فردی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی [دوره 19، شماره 83، 1400، صفحه 131-154]
 • وضعیت مالی طراحی مدیریت الگوی راهبردی نظام هوانوردی در فضای جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 5-26]
 • ولایت امام علی(علیه‌السلام) مقاله پژوهشی:نقش تجربه در دانش‌افزایی مدیریتی در سیره امام علی(علیه‌السلام) [دوره 17، شماره 78، 1398، صفحه 319-342]
 • ولایت فقیه ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس گفتمان الهی ولایت فقیه و قانون اساسی [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 169-194]
 • ولایت فقیه گفتمان ولایت فقیه در حوزه اقتدار دفاعی – امنیتی [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 181-210]
 • ولایت فقیه گفتمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امور مهاجرین و اتباع خارجی [دوره 14، شماره 64، 1395، صفحه 47-75]
 • ولایت‌فقیه ارکان جهت‌ ساز اداره امور بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه (اهداف، رهنامه و سیاست‌ها) [دوره 14، شماره 65، 1395، صفحه 119-137]
 • ولایت‌فقیه مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی برنامه‌ریزی اداره امور ورزش بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی و تجارب موفق بشری [دوره 18، شماره 80، 1399، صفحه 307-328]
 • ولایتمداری نظریه نیروهای مسلح ولایتمدار بر اساس دیدگاه‌های امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 15، شماره 68، 1396، صفحه 93-124]

ه

 • هیدروپلیتیک مقاله پژوهشی: شناسایی شاخص‌های مؤثر بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و ترکمنستان با تأکید بر رودخانه اترک [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 349-370]
 • هیدروپلیتیک مطالعه هیدروپلیتیک رودخانه اترک با تاکید بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان از سال 2000 تا 2018 [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 383-404]
 • هدف مقاله پژوهشی:تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد کمی و کیفی [دوره 17، شماره 77، 1398، صفحه 133-156]
 • هستی‌شناسی الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 5-24]
 • هسته و شبکه ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح [دوره 16، شماره 71، 1397، صفحه 25-46]
 • هشیاری بررسی نقش اطلاعات الکترونیکی هواپایه در جلوگیری از غافلگیری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمطراز و ارائه الگوی مناسب [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 163-194]
 • هفت آسمان هفت آسمان پدافندی الگوی بومی لایه‌های پدافند هوافضایی با رویکردی آمیخته (عملیاتی و صنعتی) [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 153-180]
 • هم افزایی مقاله پژوهشی: تدوین راهبردهای هم افزایی مولفه نیروی انسانی وآموزش آجا در عملیات مشترک [دوره 20، شماره 89، 1401، صفحه 175-200]
 • هم‌افزایی تدوین راهبردهای هم‌افزایی مؤلفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک [(مقالات آماده انتشار)]
 • همبستگی مقاله پژوهشی: شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به همبستگی جهان اسلام [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 31-54]
 • همبستگی جهان اسلام مقاله پژوهشی: شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به همبستگی جهان اسلام [دوره 20، شماره 87، 1401، صفحه 31-54]
 • همسو شدن قدرت منطقه‌ای ایران و تاثیرآن بر همسو شدن سیاست خارجی روسیه [دوره 18، شماره 82، 1399، صفحه 13-38]
 • همکاری دفاعی مقاله پژوهشی:تأثیر همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه بر راهبرد ژئوپلیتیک انرژی ‌ایران (با محوریت نفت و گاز) [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 55-76]
 • همکاری مشترک دفاعی- امنیتی مقاله پژوهشی: تحلیل سیاستی بر دیپلماسی دفاعی - امنیتی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین [دوره 18، شماره 81، 1399، صفحه 219-242]
 • همگرایی بررسی عوامل فرصت‏زا و تهدید آفرین در رابطه با کشور امارات و نقش هریک در همگرایی یا واگرایی [دوره 16، شماره 73، 1397، صفحه 87-108]
 • همگرایی و واگرایی عوامل واگرایی و همگرایی اقتصادی مؤثر بر روابط ج. ا. ایران با ترکیه [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 5-28]
 • هوانیروز عناصر مهم نظام آموزش خلبانی هوانیروز و شاخص‌های مطلوبیت آنها بر‌اساس کارکرد هوانیروز در صحنه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز [دوره 15، شماره 67، 1396، صفحه 211-234]
 • هوانیروز تأثیر ویژگی‌های صحنه تهدید ناهمطراز بر کارکرد هوانیروز [دوره 14، شماره 66، 1395، صفحه 141-162]
 • هوانیروز مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی فعالیت‌های سازمانی امدادرسانی هوانیروز در بحران‌های طبیعی [دوره 18، شماره 79، 1399، صفحه 179-200]
 • هوشمند بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان [دوره 15، شماره 70، 1396، صفحه 209-232]

ی

 • یکپارچه‎سازی مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی یکپارچه‎سازی ظرفیت‎های ملی در پشتیبانی از جنگ [دوره 20، شماره 90، 1401، صفحه 25-44]