اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین ع دانشکده مدیریت گروه مدیریت رهبری و مدیریت جهادی

چکیده

مقاله باهدف امتثال کلام رهبری در تبیین مکتب سلیمانی و اصول راهبردی حاکم بر آن نوشته‌شده است. روش تحلیل از نوع استقراء اجتهادی و یا تحلیل محتوای باشد و جامعه آماری آن وصیت‌نامه و سخنان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سخنان مقام معظم رهبری و سخنرانی و مصاحبه با هم‌رزمان این شهید بزرگوار بوده است. پژوهش ما را به اصولی هدایت کرد که رعایت آن ما را به همان جایگاه و مقامی می‌رساند که این شهید بزرگوار را رسانده است اصولی که محدودیت زمانی، مکانی، قومیتی و مذهبی ندارد بلکه ناظر بر هویت و حقیقت انسانی است این اصول در چهار مؤلفه اساسی که تشکیل‌دهنده رفتار آدمی است تجمیع شد یعنی اصول دانشی و معرفتی، اصول ارزشی و انگیزشی، اصول الگویی و اصول نمادی. که سه اصل خداباوری و یقین به وحدانیت او، تفکر راهبردی ولایی و آخرت نگری از اصول اندیشه‌ای است و اخلاص در گفتار و عمل، روحیه جهادی و انقلابی گری و التزام عملی به دین از اصول ارزشی و انگیزشی است و تقوا و ادب الهی، استقامت علوی گونه و مدیریت دینی از اصول الگویی و ولایت مداری (‌ولی‌فقیه)‌، عشق به خدا و دیدار او و تصمیم‌گیری راهبردی ولایی از اصول نمادی احصا گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic principles governing the Soleimani School

نویسنده [English]

  • mohammadbaghr babaeitalatappeh
Imam Hussein Comprehensive University of Management Faculty of Leadership and Jihad Management Department
چکیده [English]

The article is intended to explain the SuleimanI School and its strategic principles. The method of analysis is ijtihadic induction or content analysis. And its statistical community has been testamen and the words of the martyr Haj Qasim Suleimani and the words of the Supreme Leader, and the speeches and interviews with this great martyr's companions. Our research lead us to principles that lead us to the same place and position that made this great martyr. Principles that do not restrict time, place, ethnicity or religion, but preserve human identity and truth. These principles are integrated into four basic components that constitute human behavior namely knowledge and epistemic principles, values and attitudes principles, model principles and symbolic principles That the three principles of God are belief and certainty in His oneness, strategic thinking of the ascetic and the hereafter of the principles of thought And the sincerity in speech and action, the jihadist and revolutionary spirit, and the practical commitment to religion are values and motivational principles. And divine piety, Alawite endurance and religious management of the principles of the paradigm the orbital guardianship (vali jurisprudence), the love of God and his visit and the strategic decision making of the governorate were symbolized

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suleimani School
  • Strategic Principles
  • Thought Principles
  • Value Principles
  • Model Principles and Symbolic Principles
فهرست منابع:
-      قرآن
-      نهج‌البلاغه
-      ابن‌بابویه، محمد بن على، 1385ش، علل الشرائع ، موسسه نشر زهیر
-      ابن‌بابویه، محمد بن على، 1413 ق ، من لا یحضره الفقیه - قم، چاپ: دوم،
-      ابن شعبه، حسن بن على، 1381، تحف العقول، ترجمه، جعفرى، بهزاد، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، ش.)
-      تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1410 ق، ‏غرر الحکم و درر الکلم‏،ناشر دار الکتاب الإسلامی‏
-      کلینى، محمد بن یعقوب، 1407 ق،الکافی (ط - الإسلامیة) انتشارت مصطفوی ، تهران
-      طباطبائی محمدحسین، المیزان، 1365، انتشارات مصطفوی، تهران
-      طباطبائی. سید محمدحسین، ترجمۀ المیزان، قم، انتشارات جامعۀ مدرسین، 1363ش
منابع فارسی
-      بابائی محمدباقر، 1396، فرهنگ در کلام و سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم
-      بابائی محمدباقر،1387،  رمز موفقیت در تحقیق، چاپ دوم، انتشارات فکر و بکر
-      بابائی محمدباقر، 1384، مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام، انتشارات دانشگاه امام حسین‌(علیه السلام)
-        بابائی محمدباقر، 1394، مدیریت جهادی، انتشارات نبوی
-        بیانات مقام معظم رهبری بیانات در دیدار مردم قم 18 / 10/ 98
-        بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 27 / / 10/ 98
-      پیام مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت سپهبد شهید
-      خصیبى، حسین بن حمدان،1419 ق.؛ ، الهدایة الکبرى ، نشر بلاغ - بیروت،
-      مطهری مرتضی، مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى، انتشارات صدرا، بی تا ،
-      الطوسی، محمد بن الحسن، 1364، تهذیب الأحکام، متوفای 460 ه‍ ، تهران، دارالکتب الاسلامیّة،
-       مطهری مرتضی؛ 1365، مقدمه‌ای برجهان بینی اسلامی، انتشارات صدرا
-      مطهری مرتضی، 1365، عدل الهی، انتشارات صدرا
-      مطهری مرتضی،1362، انسان در قرآن، صدرا
-      مقام معظم رهبری، 1398، انسان 250 ساله، انتشارات صهبا
-      نورى، حسین بن محمدتقی، 1408ق ، مستدرک الو سائل و مستنبط المسائل، قم
ب- سایت‌ها:
                        http://farsi.khamenei.ir