اهداف و چشم انداز

اهداف:

1- اشاعه ونشرتحقیقات وپژوهش انجام شده درحوزه دفاع ملی؛

2- فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار واطلاعات میان اندشمندان وصاحب نظران ودانش پژوهان؛

3- تلاش درجهت رفع نیازهای علمی وتحقیق کشور درحوزه مسائل راهبردی

چشم انداز:

- نشریه ای با قابیلت مرجعیت درمجامع علمی درحوزه علوم راهبردی.

حوزه‌ها و محورهای موضوعی فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک:

 1. آینده‌پژوهی در امور دفاعی و نظامی

 2. مفهوم‌شناسی جنگ و جنگ‌های نوین، ناهمگون و پیشدستانه

 3. تحول و تحول‌گرایی در نیروهای مسلح

 4. معماری سازمانی در نیروهای مسلح

 5. تهدیدها و فرصت‌های دفاعی و امنیت

 6. دیپلماسی دفاعی و امنیت

 7. راهبردهای دفاع و امنیت

 8. مدیریت بحران و امنیت ملی

 9. مدیریت جهادی در ادارة سازمان‌ها و امور دفاعی و نظامی

 10. مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌های دفاعی و نظامی

 11. مدیریت منابع و سرمایه‌ انسانی در سازمان‌های دفاعی و نظامی

 12.  مدیریت دانش در سازمان‌های دفاعی و نظامی

 13. فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات و بخش دفاع

 14. فرهنگ ملی، تهاجم فرهنگی، عملیات روانی و امنیت ملی

 15. آماد و پشتیبانی در بخش دفاع و امنیت ملی

 16. پدافند غیرعامل و امنیت ملی

 17. آمایش سرزمینی و دفاع و امنیت ملی

 18. اقتصاد دفاع، اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی

 19. تحریم‌های بین‌المللی

 20. اصلاح الگوی مصرف در بخش دفاع

 21. تهدید نرم، قدرت نرم و جنگ نرم

 22. ارزیابی و سنجش آمادگی دفاعی

 23. بحران‌ها و روندهای راهبردی بین‌المللی و منطقه‌ای

 24. رهنامه‌ها و سیاست‌های دفاعی قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای

 25. ساختار و روابط بین‌الملل و مناسبات قدرت‌ها

 26. نظریه‌پردازی در حوزة دفاعی و نظامی

 27. جامعه‌شناسی دفاع و امنیت

 28. جغرافیا و ژئوپلیتیک دفاع و امنیت

 29. بررسی اسناد راهبردی و امنیت ملی کشورها

 30. آفات و چالش‌های جهان اسلام و تأثیر آن بر معادله‌های قدرت

 31. تهدیدهای نوین در درون و بیرون جهان اسلام (نظامی، امنیتی، سیاسی، فرقه‌ای و ...)

 32. بررسی پیمان‌های دفاعی در منطقه

 33. بررسی تحولات محیط امنیت منطقه‌ای ج.ا. ایران

 34. خاورمیانه اسلامی

 35. کارکرد تقویت مرزها در تأمین امنیت کشور

 36. نقش رسانه‌های گروهی در تضعیف یا تقویت امنیت و اقتدار ملی

 37. بررسی عوامل کنش‌ها و منابع قدرت نرم ج.ا. ایران در مواجهه با جنگ نرم

 38. تأثیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر امنیت ملی

 39. مؤلفه‌های وحدت ملی و عوامل تخریب آن

 40. راهبردهای دفاع ملی و دفاع همه‌جانبه

 41. اهرم‌های بازدارندگی

 42. چگونگی افزایش قابلیت‌های بازدارندگی ج.ا. ایران با بهره‌گیری از تجارب دوران دفاع مقدس

 43. لزوم تغییر در علوم انسانی در حوزة مدیریت راهبردی از منظر اسلام و دفاع.