مقاله پژوهشی: ارکان جهت‌ ساز (اهداف، دکترین و سیاست‌ها) اداره امور ایثارگران و شهدا بر اساس گفتمان امام و رهبری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار علوم دفاعی و راهبردی علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فرهنگ ایثار و شهادت، دربردارنده‌ی‌ آثار و برکات عظیمی است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم جامعه‌ ما را تحت تأثیر قرار می­دهد. در همین راستا، کم توجهی به ارکان جهت ساز در اداره‌ امور ایثارگران و شهدا بر اساس گفتمان امام و رهبری، هرگونه اقدام در جهت بهبود این سیستم عملاً از اثربخشی و کارایی مناسب انداخته است؛ بنابراین پژوهش حاضر برای رسیدن به ارکان جهت­ساز اداره‌ی امور ایثارگران و شهدا در سه بُعد مدیریتی دکترین، اهداف، سیاست‌ها در این حوزه انجام‌شده است. اهداف تحقیق عبارت‌اند بودند از شناخت اهداف اداره‌ی امور ایثارگران و شهدا بر اساس گفتمان امامین انقلاب، شناخت دکترین اداره‌ی امور ایثارگران و شهدا بر اساس گفتمان امام و رهبری و شناخت سیاست‌های کلان اداره‌ی امور ایثارگران و شهدا بر اساس گفتمان امام و رهبری. روش تحقیق با رویکرد آمیخته با استفاده از روش توصیفی تحلیلی این ابعاد را با استفاده از ابزار تحلیل محتوای[1] از بیانات امام و رهبری استخراج نموده است. جامعه­آماری تحقیق برای داده کمی و تائید موارد استنباطی از تحلیل محتوی 30 نفر خبره و صاحب‌نظر می­باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: دکترین مؤثر بر اداره امور ایثارگران و شهدا در 6 مؤلفه، اهداف مؤثر بر اداره امور شهدا و ایثارگران در 7 مؤلفه و سیاست­های مؤثر بر اداره امور شهدا و ایثارگران در 7 مؤلفه استخراج‌شده است... رابطه بین دکترین و اهداف استخراج‌شده برای اداره امور شهدا و ایثارگران 0.92 بین دکترین و سیاست­ها 0.8 و بین اهداف و سیاست­های 0.86 می­باشد درواقع این اعداد بیانگر رابطه مستقیم و مثبت بین دکترین، اهداف و سیاست­های استخراجی برای اداره امور شهدا و ایثارگران در این تحقیق می­باشد.[1] - آقای دکتر شورینی تحلیل محتوی را از ابزار جمع­آوری داده می­دانند. جهت اطلاع بیشتر ر.ک به کتاب ایشان با عنوان" روش­های پژوهش آمیخته (با تأکید بر بومی‌سازی)، صفحه 43

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components (aims, doctrine and policies) of the Affairs of the Veterans and Martyrs based on the discourse of the Imam and the Leadership

نویسندگان [English]

  • k cheshak 1
  • H Dehghan 2
1 PhD Student of Strategic PhD Student in Strategic Sciences, National Defense UniversitySciences Higher National Defense University
2 DEPARTMENT OF SCIENCE AND STRATEGIC SCIENCE Associate Professor of National Defense University
چکیده [English]

The culture sacrifice and martyrdom contains tremendous effects and blessings that directly and indirectly affects our society. In the same vein, the absence of the pillars in the administration of The Affairs of Veterans and Martyrs based on Imam and leadership discourse, any action to improve this system would be practically ineffective and efficient. Therefor, the present research has been carried out to achieve the leading role of the affairs of sacrificial and martyrs in three dimensions of the management of goals, doctrine and policies in this area.
The objectives of the research were to identify the objectives of the department of Veterans and Martyrs on the basis of the discourse of the Imam of the Revolution, the recognition of the doctrine of the Affairs of the Veterans and martyrs based on the discourse of the imam and leadership and the recognition of the major policies of the Affaires of the Veterans and Martyrs based on the discourse of the Imam and the leadership.
The research method with mixed approach using descriptive-analytical method has extracted these dimensions using the content analysis tool from Imam’s and leadership’s statements. The research community for quantitative data and confirmation of inferential cases from the content analysis of 30 people is expert and prominent.
The results of this research indicate that: Effective doctrine on the management of the Affairs of Martyrs and Veterans in five components, the goals of effective management of martyrs and veterans have been extracted in seven components and effective policies on the administration of martyrs and veterans affairs in 10 components.
The relationship between the doctrine and the goals extracted for the Administration of the Martyrs and the Veterans 0.92 between doctrine and policies is 0.8. In fact, these numbers represent a direct and positive relationship between doctrine, goals, and extractive policies for the Administration of the martyrs and Veterans in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Veterans and Martyrs
  • Goals
  • Doctrine
  • Policies
  • Discourse of Imam and the Leadership
فهرست منابع:
- امام خمینی (ره) (1382)، «صحیفه نور»، چاپ سوم، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام (ره).
- حضرت امام خامنه­ای (مدظله)، مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی در: WWW.Khamenei.ir
- منابع فارسی
- بیک، علی‌اصغر، (1395)، رساله دکتری " تأثیر عوامل ژئوپلیتیک دریای خزر بر راهبردهای دفاعی ج.ا.ا." تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع
-  خطیبی، اعظم (1389)، "مطالعه جامعه‌شناختی مؤلفه‌های ایثار و شهادت در انقلاب اسلامی ایران و رابطه آن با اتحاد و امنیت ملی"، همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، دانشگاه رازی
- خلیلی شورینی، سیاوش (1391) " روش­های پژوهش آمیخته (با تأکید بر بومی‌سازی)" چاپ دوم، تهران، یادواره کتاب
- رحمیان،‌ محمدحسن (1384)؛ "در حریم لاله­ها؛ مروری بر رسالت بنیاد شهید در نظام اسلامی"، مجله شاهد یاران، اسفند،
- شاه­محمدی، محمد (1393) "پدافند غیرعامل ج.ا.ا. در برابر تهدیدات ناهمگن"، رساله دکتری، تهران دانشگاه عالی دفاع ملی دانشکده دفاع
- طائبی، علیرضا. (1394)، "الگوی راهبردی نظام سلامت یادگاران دفاع مقدس"،دانشگاه عالی دفاع ملی.
- فرهنگ ایثار «فصلنامه فرهنگی – اجتماعی»، ش 4، 1383.
-گروه مطالعاتی 19 دفاع ملی، (1393) "تدوین دکترین‌های عملیاتی نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها" تهران دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی
-  مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت (1389)، دانشگاه زنجان.
-  محمدیان، امیرعلی (1396 ) "جایگاه دکترین در اهداف کلان"، مرکز مطالعات نزاجا، تهران