دوره و شماره: دوره 18، شماره 79، فروردین 1399، صفحه 1-394 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.) 

پژوهشی

عوامل واگرایی و همگرایی اقتصادی مؤثر بر روابط ج. ا. ایران با ترکیه

صفحه 5-28

حسن یزدانی؛ سید یحیی صفوی؛ ابراهیم متقی؛ حمیدرضا حاتمی؛ محسن مرادیان


مقاله پژوهشی: راهبردهای سیاسی دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده

صفحه 99-119

سعید محمدپور شاهکلائی؛ محمدعلی رحمانی؛ سید عباس عراقچی


مقاله پژوهشی: ارائه الگوی نهادسازی در انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان امام و رهبری

صفحه 153-177

سیاوش رضایی؛ لطف‌الله فروزنده؛ ،سیدسید محمود رضا شمس دولت آبادی؛ محمدجواد ایروانی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.