دوره و شماره: دوره 18، شماره 79، بهار 1399، صفحه 1-394 (سال هجدهم - شماره 79 بهار 1398) 
1. عوامل واگرایی و همگرایی اقتصادی مؤثر بر روابط ج. ا. ایران با ترکیه

صفحه 5-28

حسن یزدانی؛ سید یحیی صفوی؛ ابراهیم متقی؛ حمیدرضا حاتمی؛ محسن مرادیان


5. راهبردهای سیاسی دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده

صفحه 99-119

سعید محمدپور شاهکلائی؛ محمدعلی رحمانی؛ سید عباس عراقچی


7. ارائه الگوی نهادسازی در انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان امام و رهبری

صفحه 153-177

سیاوش رضایی؛ لطف‌الله فروزنده؛ ،سیدسید محمود رضا شمس دولت آبادی؛ محمدجواد ایروانی