دوره و شماره: دوره 18، شماره 80، تیر 1399، صفحه 1-400 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد. ) 

پژوهشی

مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی

صفحه 23-56

سید مسعود رضا زواره؛ علی مبینی دهکردی؛ محمدعلی منشادی؛ محمدرضا ولوی


مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "علمی و دانشی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

صفحه 231-256

مهدی کامکار؛ گودرز تافته؛ علی‌اصغر بیک ‌بیلندی؛ اصغر آزوره؛ محمدرضا دروگر؛ مصطفی حورایی


پژوهشی

مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی

صفحه 257-282

ابراهیم محمودزاده؛ یاسر علی دادی تلخستانی؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی


مقاله پژوهشی: الگوی سازمان‌های نظامی آینده با رویکرد دانش‌بنیان

صفحه 283-306

جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد خاتمی فیروزآبادی؛ سید محمدتقی تقوی‌فرد؛ حسین فتح‌آبادی


مقاله پژوهشی: راهبردهای تبیین گفتمان ولایت‌فقیه در حوزه هلال‌احمر

صفحه 329-352

جواد شجاع فرد؛ سید مسعود خاتمی؛ افشار امیری؛ سید صمد آقامیری؛ علی‌اصغر احمدی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.