دوره و شماره: دوره 18، شماره 80، تابستان 1399، صفحه 1-400 (فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک سال هجدهم، شماره 80 تابستان 1399 ) 
2. مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی

صفحه 23-56

سید مسعود رضا زواره؛ علی مبینی دهکردی؛ محمدعلی منشادی؛ محمدرضا ولوی


11. مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "علمی و دانشی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

صفحه 231-256

مهدی کامکار؛ گودرز تافته؛ علی‌اصغر بیک ‌بیلندی؛ اصغر آزوره؛ محمدرضا دروگر؛ مصطفی حورایی


12. مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی

صفحه 257-282

ابراهیم محمودزاده؛ یاسر علی دادی تلخستانی؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی


13. مقاله پژوهشی: الگوی سازمان‌های نظامی آینده با رویکرد دانش‌بنیان

صفحه 283-306

جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد خاتمی فیروزآبادی؛ سید محمدتقی تقوی‌فرد؛ حسین فتح‌آبادی


15. مقاله پژوهشی: راهبردهای تبیین گفتمان ولایت‌فقیه در حوزه هلال‌احمر

صفحه 329-352

جواد شجاع فرد؛ سید مسعود خاتمی؛ افشار امیری؛ سید صمد آقامیری؛ علی‌اصغر احمدی