دوره و شماره: دوره 18، شماره 81، مهر 1399، صفحه 1-424 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.) 

پژوهشی

مقاله پژوهشی: تبیین جایگاه مؤلفه‌های صنایع دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 79-102

حبیب‌الله سیاری؛ محمدرضا حافظ نیا؛ حسین خانزادی؛ احمد کریمی


پژوهشی

مقاله پژوهشی: بررسی و اولویت‌بندی تهدیدات سنجش‌ازدور حوزه‌ نظامی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 287-306

محمد مردانی شهربابک؛ محسن مرادیان؛ صفا خزایی؛ مسعود مجیدی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.