مقاله پژوهشی: راهبردهای سیاسی دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دارای دکتری روابط بین‌الملل

چکیده

راهبرد «دفاع همه‌جانبه» اصطلاحی است که حضرت امام خمینی (رحمت‌الله علیه) بعد از پایان جنگ تحمیلی در پاسخ به نامه جمعی از فرماندهان سپاه مطرح کردند و بر ضرورت تدوین آن برای مقابله با چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی در سال‌های آتی تأکید فرمودند. دفاع همه‌جانبه شامل همه مؤلفه‌های قدرت ملی، ازجمله مؤلفه سیاسی است. شناخت عوامل مؤثر بر مؤلفه سیاسی در جنگ احتمالی آینده، دفاع از انقلاب اسلامی در حوزه سیاسی را ممکن می‌سازد. هدف اصلی این مقاله، تدوین راهبردهای سیاسی دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده می‌باشد. این پژوهش از نوع توسعه‌ای- کاربردی بوده که به‌صورت آمیخته و به روش توصیفی–تحلیلی، انجام گردیده است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش به روش میدانی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری‌شده و جامعه آماری آن ۲0 نفر است، که با استفاده از روش‌های تحلیل خبرگی تنظیم‌شده است. پس از تجزیه‌وتحلیل محیط داخل و خارج، تعداد ۱۳مورد قوت،۱۲مورد ضعف، ۱۰ مورد فرصت و ۱۴ مورد تهدید به‌دست‌آمده است و بر مبنای وضع موجود، تخصیص منابع جهت به‌کارگیری قوت‌ها و فرصت‌ها به‌منظور مرتفع نمودن تهدیدها و ضعف‌های موجود انجام‌شده و با استفاده از مدل SWOT تعداد ۷ راهبرد مهم ارائه گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که وضعیت سیاسی کشور مطلوب و در مسیر تهاجم قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Strategies of Total defense in Possible future war

نویسندگان [English]

  • S Mohammadpoor Shahkolaea 1
  • M.a Rahmani 1
  • S.a Araghch 2
1 PhD student of defense policy at Higher National Defense University
2 Ph.D. in International Relations
چکیده [English]

The Strategy of Total Defense is a term that has been used by Imam Khomeini (p.b.u) – after the end of imposed war on Iran in 1980 till 1988 - in his mandate to the commanders of Sepah (Islamic revolution`s Guard Corps) in order to formulate this strategy to confront the challenges against Islamic revolution in the coming years. Total defense includes all aspects of national power and of them is political aspect. Understanding the effective figures in political aspect, secures the defense of Islamic revolution in political area and makes it possible. The purpose of the article is formulating the political strategies of total defense in possible future war.
This research is Applied - Developmental research and it`s methods are Descriptive and Correlational. Informations are collected by Field and library methods and the Statistical population is 20 person.
After analyzing the domestic and international environment we found out that there are 13 strength points, 12 weak points,10 opportunities and 14 threats. According to current situation, mobilizing the sources in order to use strength points and opportunities and removing the threats and weak points. So there are 7 strategies on the basis of SWOT.
The results of research show that the perspective of the Islamic republic of Iran in any Possible future war is favorable and country`s position in politics is offensive position

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Defense
  • Totlal defense
  • strategy
  • Political
  • Future war.  
فهرست منابع:
-   امام خمینی (رحمت‌الله) (1382)، صحیفه نور، ج 1، 2، 5، 8، 11، چاپ سوم ، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام (رحمت‌الله)
-   توحیدی، ارسطو. (1389) نشریه آموزشی طرح‌ریزی راهبردی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی
-   دانش آشتیانی، محمدباقر. (1391) مدیریت راهبردی دفاعی- امنیتی، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی، تهران
-   رشید، غلامعلی و همکاران. (1393) جنگ آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی شماره 48، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، تهران
-   زهدی، یعقوب و کلانتری، فتح‌الله...،(1394) واکاوی پارادایم­های جنگ آینده، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، تهران
-   زهدی، یعقوب. (1383) راهبرد دفاعی و سیر تحول آن در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 4
-   شجاعی، شهرام، (۱۳۹۳)جلسه خبرگی معاونت اطلاعات و امنیت س.ک.ن.م،
-   عصاریان نژاد، حسین (1391) کتاب نقد برشی بر ادبیات غیربومی دفاع ملی، دفاع همه‌جانبه، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی
-   نوذری، فضل‌الله. (1391) دکترین نبرد زمینی در محیط جنگ ناهمتراز با رویکرد دفاع همه‌جانبه، مجموعه مقالات همایش دفاع ملی، دفاع همه‌جانبه، جلد ششم، تهران، دانشگاه دفاع عالی ملی
سایت:
امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) قابل‌دسترسی در: WWW.Khamenei.ir-
احمدی، محمدرضا. (1390)، «روش تحلیل راهبردی»؛ قابل‌دسترس در:
عظیمی، محمدرضا.(1392) روش تحلیل SWOT قابل‌دسترس در: