مقاله پژوهشی:مدل حفاظت زیرساختی با تأکید بر انعطاف پذیری

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

 از دید سند راهبردی سازمان پدافند غیرعامل حفاظت زیرساختی «مجموعه اقداماتی است که بر اساس آن تقویت حفاظت زیرساخت­های کشور در مقابل دشمن با انجام اقدامات بازدارنده، خنثی­کننده، کاهش­دهنده­ی اثرات تهاجم و واکنش اضطراری به‌موقع و بازیابی سریعِ تولید و خدمات در اسرع وقت پس از تهاجم دشمن، برنامه­ریزی می­شود.»(سازمان پدافند غیرعامل،92)
این مقاله درصدد رفع مشکلات فرآیندیِ اجرا در این عرصه است و در این مسیر ویژگی­هایی چون کل­نگری، آسیب­ناپذیری، پاسخ، بازیابیِ سریع، تجربه­آموزی، حفاظت در لایه­ها و حوزه­های مختلف، در اختیار داشتن فرآیندی مدون و درنهایت هماهنگی اقدامات در برنامه­ها­ی حفاظتی نوینِ زیرساختی را مورد تأکید قرار داده­ است. از سوی دیگر به‌منظور دستیابی به بهره­وری بالاتر حفاظتی، معماری منعطف زیرساخت‌ها به‌عنوان یکی از الزامات فرآیندی حفاظت از زیرساخت­های کشور، تبیین شده است. در انتها نمایی کلی از مدل حفاظت از شبکه‌های زیرساختی شامل جداول، اشکال و فرآیندها به نمایش درآمده و با استفاده از طرح پرسشنامه­ای متناسب، در معرض قضاوت خبرگان امر قرارگرفته است؛ نتایج تحلیل آماری داده­های پرسشنامه بر تائید مدل یادشده از سوی خبرگان امر، صحه­ می­گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infrastructure protection model with emphasis on flexibility

نویسندگان [English]

  • R Mohamadinia 1
  • N bahreini behzadi 2
1 Assistant Professor of Strategic Defense Sciences, Amin Police Science University
2 PhD student in Passive Defense Strategic Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

From the view of the strategic document of passive defence organization, infrastructure protection is set of measures according that strengthen infrastructure protection against enemy planned by taking preventive measures, neutralizing, mitigating effects of the invasion, timely emergency response and rapid recovery of production and services as soon as possible after enemy invasion. (passive defence organization,92)
in this field, this article tries to solve the problems of the implementation process and reaffirmed features such as holistic, invulnerability, Response, fast recovery, experimentation, protection in layers and multiple domains, having a process codified and ultimately coordinating actions in the conservation of modern infrastructure plans. Additionally, in order to achieve higher protective productivity, flexible infrastructure architecture as one of the required conservation process of the country's infrastructure, has been explained. Finally, an overview of the network infrastructure protection model, including tables, forms and processes exhibited by using the appropriate questionnaire, has been exposed to expert judgment. Statistical analysis of survey data including evaluate the correlation between the variables in the theory and path analysis, emphasis on confirmed model by experts. While, strategic council construct necessity did not achieve acceptable weight factor from the experts

کلیدواژه‌ها [English]

  • infrastructure
  • framework
  • invulnerability
  • protection program
فهرست منابع:
الف- منابع فارسی
-         اسلامی، وحید. شاه لو، کرم. (1388). مفاهیم و فرآیند معماری سازمانی، دو ماهنامه مدیریت، سال بیستم، شماره 147-148.
-         جلالی، غلام­رضا. (1394) رویکرد­های نوین تهدیدشناسی، سخنرانی در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، قابل‌دسترس در: http://paydarymelli.ir.
-         سازمان فناوری اطلاعات ایران. (1391). دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی برای کلیه دستگاه­های اجرایی، تهران، آزمایشگاه مرجع مدیریت طرح‌های معماری سازمانی.
-         شکوهی، علیرضا. نثاری، محمد. (1381). برنامه‌ریزی استراتژیک راهنمای کاربردی ایجاد و توسعه، اصفهان.
-         لطفیان، سعیده. (1376). استراتژی و روش‌های برنامه­ریزی استراتژیک، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات.
-         مجیدی، اردوان. رضا درخشان. (۱۳۸۶). یک معماری کلان برای سازمان‌دهی زیرساخت‌های خدمات در شهر الکترونیک، اولین کنفرانس بین‌المللی شهر الکترونیک، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
-         دانشگاه عالی دفاع ملی.(1391). معاونت پژوهش و تولید علم، نقش سازمان دفاع همگانی در حفاظت از زیرساخت‌های ملی و حیاتی، تهران.
ب- منابع انگلیسی
-        Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). (2004). Kritische Infrastrukturen in Staat und Gesellschaft, Available from:
 http://www.bsi.bund.de/fachthem/kritis/index.htm
-        Bloomfield R. Chozos N. Nobles P. (2009). Infrastructure interdependency analysis: Requirements, capabilities and strategy, Adelard LLP.
-        Bradford J. Willke (September2007), A Critical Information Infrastructure Protection Approach to Multinational Cyber Security Events.
-        Berkeley, Alfred R. and Wallace, Mike. (2010). A Framework for Establishing Critical Infrastructure Resilience Goals, National Infrastructure Advisory Council.
-        George Rebovich, Jr. Brian E. White. (2011). Enterprise Systems Engineering: Advances in the Theory and Practice, Taylor and Francis Group, LLC.
-        Giannopoulos, Georgios, et.al. (2012). Risk assessment methodologies for Critical Infrastructure Protection, Part I: A state of the art, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
-        Johansson J. Hassel H. (2010). “An approach for modeling interdependent infrastructures in the context of vulnerability analysis”, Reliability Engineering and System Safety, 95, pp. 1335–1344.
-        Moteff J. Copeland, C. Fischer, J. (2003). Critical infrastructures: what makes infrastructures critical, In: Report for Congress, Congressional ResearchService, Library of Congress, Washington, DC.
-        President’s Commission on Critical Infrastructure Protection, Critical Foundations: Protecting America’s Infrastructures. (1997). [Online]. Available:
-        Rome, Erich, Voß, Norman. (2015). State of the Art Report1 Urban Critical Infrastructure Systems, p9. [Online]. Available:
-        Steven M. Rinaldi, James P. Peerenboom, Terrence K. Kelly (December2001), Identifying, Understanding, and Analyzing Critical Infrastructure Interdependencies, IEEE Control Systems Magazine.
-  U.S.Department of homeland security. (September 2008). A guide to critical infrastructure and Key Resources Protection at the State, Regional, Local, Tribal, and Territorial Level, Washington.
ج- سایت‌ها:
سازمان پدافند غیرعامل کشور. (1392). سند راهبردی پدافند غیرعامل کشور،
 قابل‌دسترسی در:                                                          http://paydarymelli.ir-