ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

  هر جامعه دارای اجزا و عناصر متعاملی است و از مهم‌ترین عناصر تأثیر­گذار در جامعه­ی اسلامی، نیروهای مسلح هستند که وظیفه برقراری امنیت در جامعه و دفاع در مقابل هرگونه تهدید را به عهده‌دارند و برای انجام شایسته آن نیاز به ارتباط، تعامل و حمایت مردم دارند.
تشکیل جامعه­ی اسلامی، ازجمله مهم‌ترین  دغدغه­های مقام معظم رهبری امام خامنه­ای است که انسان‌ها بتوانند در آن به کمال معنوى برسند. از طرف دیگر، نیروهای مسلح می­بایست، نقش برجسته­ای در جهت ایجاد و استقرار امنیت، عزت و اقتدار ایفا نمایند.
هدف اصلی تحقیق تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای در حوزه رابطه و تعامل جامعه با نیروهای مسلح و تعیین عوامل تأثیرگذار در این حوزه است.
نوع تحقیق کاربردی و روش آن نظریه‌پردازی داده بنیاد است که محققین مجموعه بیانات ، مکتوبات، پیام­ها و... را با استفاده از نرم­افزار حدیث ولایت از طریق مطالعه کتابخانه‌ای جمع‌آوری و طی سه مرحله کدگذاری نموده و درنتیجه تحقیق، ضمن احصاء467 مفهوم، اهداف و ویژگی‌های جامعه اسلامی و نیروهای مسلح تراز جامعه­ی اسلامی از نگاه معظم را احصاء و عوامل تأثیرگذار در زمینه تعامل جامعه و نیروهای مسلح را ارائه نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Present of Supreme Leader’s Mental System in Field Of Corresponding Relations of Society and Arm Services

نویسندگان [English]

  • A Nori
  • R Yadollahi
Ph.D. student of strategic management of the National Defense University
چکیده [English]

Every society has ingredient and elements and the most important influence element in Islamic socity is arm services that their responsibility is sequre the society and oppose with threat and relation, integrity and people support are necessary for accomplish it competently.
Forming of Islamic society is the most important of supreme leader Emam KhAMENEHE’s apprehension that the humans gain moral accomplishment. On the other side, arm services must play a distinction role for security, glory and suthority.
The main purpose of this research is making clear of supreme leader Emam KhAMENEHE’s mental system in field of relation and integrity of socity with arm services and determine of effective factors in this field.
This research is application type and its method is grounded theory that the researchers in three phases have labored the collection of statement, writtens and messages and … by » HADIS VELAYAT « software through library studing and in research conclusion by statics of 467 consept, measure aims and quality of Islamic society in supreme leader’s opinion and have presented the effective factors in field of integrity between society and arm services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental system
  • supreme leader
  • grounded theory
  • society
  • Arm serviced
-  قرآن کریم
الف - منابع فارسی
-  آغاسی اصفهانی، (1371)، "ترجمه درآمدی بر جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای نظامی (3)"، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین(j) شماره 2
"آیین­نامه انضباطی نیروهای مسلح" ،(1377) مرکز چاپ ستاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه
-  تنهایی، حسین،"جامعه­شناسی دینی و جامعه‌شناسی اسلامی". فصلنامه مطالعات معرفتی دانشگاه اسلامی، تابستان 1376 - شماره 1.
ذوالفقاریان،محمدرضا، لطیفی، میثم(1390)،" نظریه‌پردازی داده بنیاد با Nvivo8"، تهران: دانشگاه امام صادق(j)
- سید جوادین، سیدرضا و اسفیدانی ،محمدرحیم(1389)،"تئوری سازی داده بنیاد و نرم‌افزارAtlas ti" ،تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
-  حافظ نیا، محمدرضا(1388)، "مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران: سمت
-  حسینی نیک، سید عباس(1377)،"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"،تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد 
-  فقیهی ابوالحسن و علیزاده محسن( ۱۳۸۴،" رواییدرتحقیقکیفی"، فرهنگ مدیریت، شماره 18
-  معاونت طرح و قوانین(1377)، "قانون مقررات استخدامی سپاه"، مرکز چاپ ستاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه
-  مطهری، مرتضی(1372)، "جامعه و تاریخ "، تهران:صدرا.
-  مطهری، مرتضی(1258-1299)، "مجموعه آثار شهید مطهری"تهران:صدرا.
-  ناصر زاده، هوشنگ(1380) "مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح"، تهران :انتشارات خورشید
-  نرم‌افزار حدیث ولایت(1389)، "مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای(مدطله)"، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
-  نرم‌افزار تجزیه  تحلیل MAXQUDA 10
ب – سایت
-  بیانات، پیام‌ها و مکتوبات مقام معظم رهبری امام خامنه­ای( ) قابل‌دسترسی در پایگاه  اطلاع‌رسانی www.khamenei.ir