ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

  هر جامعه دارای اجزا و عناصر متعاملی است و از مهم‌ترین عناصر تأثیر­گذار در جامعه­ی اسلامی، نیروهای مسلح هستند که وظیفه برقراری امنیت در جامعه و دفاع در مقابل هرگونه تهدید را به عهده‌دارند و برای انجام شایسته آن نیاز به ارتباط، تعامل و حمایت مردم دارند.
تشکیل جامعه­ی اسلامی، ازجمله مهم‌ترین  دغدغه­های مقام معظم رهبری امام خامنه­ای است که انسان‌ها بتوانند در آن به کمال معنوى برسند. از طرف دیگر، نیروهای مسلح می­بایست، نقش برجسته­ای در جهت ایجاد و استقرار امنیت، عزت و اقتدار ایفا نمایند.
هدف اصلی تحقیق تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای در حوزه رابطه و تعامل جامعه با نیروهای مسلح و تعیین عوامل تأثیرگذار در این حوزه است.
نوع تحقیق کاربردی و روش آن نظریه‌پردازی داده بنیاد است که محققین مجموعه بیانات ، مکتوبات، پیام­ها و... را با استفاده از نرم­افزار حدیث ولایت از طریق مطالعه کتابخانه‌ای جمع‌آوری و طی سه مرحله کدگذاری نموده و درنتیجه تحقیق، ضمن احصاء467 مفهوم، اهداف و ویژگی‌های جامعه اسلامی و نیروهای مسلح تراز جامعه­ی اسلامی از نگاه معظم را احصاء و عوامل تأثیرگذار در زمینه تعامل جامعه و نیروهای مسلح را ارائه نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


-  قرآن کریم

الف - منابع فارسی

-  آغاسی اصفهانی، (1371)، "ترجمه درآمدی بر جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای نظامی (3)"، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین(j) شماره 2

"آیین­نامه انضباطی نیروهای مسلح" ،(1377) مرکز چاپ ستاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه

-  تنهایی، حسین،"جامعه­شناسی دینی و جامعه‌شناسی اسلامی". فصلنامه مطالعات معرفتی دانشگاه اسلامی، تابستان 1376 - شماره 1.

ذوالفقاریان،محمدرضا، لطیفی، میثم(1390)،" نظریه‌پردازی داده بنیاد با Nvivo8"، تهران: دانشگاه امام صادق(j)

- سید جوادین، سیدرضا و اسفیدانی ،محمدرحیم(1389)،"تئوری سازی داده بنیاد و نرم‌افزارAtlas ti" ،تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

-  حافظ نیا، محمدرضا(1388)، "مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران: سمت

-  حسینی نیک، سید عباس(1377)،"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"،تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد 

-  فقیهی ابوالحسن و علیزاده محسن( ۱۳۸۴،" رواییدرتحقیقکیفی"، فرهنگ مدیریت، شماره 18

-  معاونت طرح و قوانین(1377)، "قانون مقررات استخدامی سپاه"، مرکز چاپ ستاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه

-  مطهری، مرتضی(1372)، "جامعه و تاریخ "، تهران:صدرا.

-  مطهری، مرتضی(1258-1299)، "مجموعه آثار شهید مطهری"تهران:صدرا.

-  ناصر زاده، هوشنگ(1380) "مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح"، تهران :انتشارات خورشید

-  نرم‌افزار حدیث ولایت(1389)، "مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای(مدطله)"، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

-  نرم‌افزار تجزیه  تحلیل MAXQUDA 10

ب – سایت

-  بیانات، پیام‌ها و مکتوبات مقام معظم رهبری امام خامنه­ای( ) قابل‌دسترسی در پایگاه  اطلاع‌رسانی www.khamenei.ir