تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

2 دانشیار مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه دریا اهمیتی حیاتی در رشد و زندگی ملت ها دارد. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباط مستقیم با خواسته­ها، نیازها، توانایی­ها و فرهنگ­ها دارد که راه دستیابی به آن در قالب راهبرد دریایی تبیین می­گردد.  فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه­ای ( مدظله العالی)  در مراسم دانش آموختگی سال 1388 در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(رحمت الله علیه) فرمودند: « نیروی­دریایی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی­دریایی باید نگریسته شود»، بر این اساس در جهت تحقق، بخشی از منویات معظم­له، راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی  به عنوان موضوع تحقیق انتخاب وهدف اصلی، دستیابی به راهبردهای توانمندسازی فرماندهان ومدیران ارشد در نیروی دریایی راهبردی می باشد. تحقیق حاضر ازنظر نوع کاربردی و از نظر روش موردی- زمینه­ای و در سال 1393 در مراکز نظامی نیروی دریایی راهبردی انجام شده است. با توجه به ویژگی­های جامعه آماری  به روش تمام شمارحجم جامعه و نمونه به تعداد 50 نفر انتخاب گردید. با استفاده از مبانی نظری تحقیق و مصاحبه با خبرگان، عوامل داخلی(قوت و ضعف) و عوامل خارجی(فرصت و تهدید) استخراج و پس از تجزیه و تحلیل در نهایت تعداد 8 راهبرد به عنوان راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی احصاء  و به روش ابزار تاپسیس اولویت بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

قرآن کریم ترجمه آیت‏الله مکارم شیرازی.

نهج البلاغه ، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی

امام خمینی(رحمت الله علیه).( 1357). « کشف‌الأسرار»

امام خامنه‏ای(مدظله‏العالی). «مجموعه بیانات معظم‏له در مناسبت‏های مختلف»، موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار معظم له - مؤسسه تحقیقی فرهنگی انقلاب اسلامی.

آقا محمدی، داود، (1388)، تدوین راهبرد تربیتی- آموزشی دانشگاه های افسری نیروهای مسلح، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی

بختیاری،حسن، (1388)،طراحی الگوی توانمندسازی مدیران و فرماندهان نیروی انتظامی،تهران،دانشگاه عالی دفاع ملی

بنیاداروپایی­مدیریت کیفیت،(2013)مدل تعالیEFQM ترجمه تقی زاده هرات، علی، خلیلو، علی، خلیلو،آیسان، چاپ اول (1392)، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

جفت، اسکات ،(1377)، مدیریت توانمند، ترجمه بهزادمعانی، انتشارات لار

حسن آبادی، سیاوش، (1392)، طراحی الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان فنی نهاجا، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی

پاک طینت، اقبال وفتحی زاده، علیرضا،(1387)،توانمندسازی کارکنان: ضرورت ها و راهکارها

حسن بیگی،ابراهیم ،(1390)، مدیریت راهبردی،تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها(سمت).

دوره 18 دفاع، (1393) ، الگوی توسعه نیروی دریایی راهبردی آجا، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی

رودسری،شفیعی ،(1377)، تدوین استراتژی آموزش در نیروی دریایی،تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی

دلشاد تهرانی، مصطفی،(1377)، دولت آفتاب، اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی(علیه السلام)، تهران: خانه‌اندیشه جوان.

دیوید. فرد آر،(1382)،  مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، تهران: دفتر تحقیق­های فرهنگی

رابینز، استیفن، (1385)، تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی، مترجم، دانایی­فرد، حسن و سید مهدی الوانی، تهران، گنج شایگان، (چاپ هجدهم).

رابینز، استیفن، (1384)، تئوری سازمان، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فر، تهران،انتشارات اشراقی

رضائیان، علی ،(1388)،  مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت، چاپ اول،

عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم ،( 1385 )،توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی ".

نصری، فرامرز ، (1393)، طراحی الگوی تربیت و آموزش افسران رسته عرشه نیروی دریایی راهبردی آجا با رویکرد توانمندسازی آنها، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی

نصری، فرامرز ، (1393)طراحی الگوی تربیت و آموزش افسران رسته عرشه نیروی دریایی راهبردی آجا با رویکرد توانمندسازی آنها، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک ، سال دوازدهم نشریه علمی تحقیقی دانشگاه عالی دفاع ملی

مطلبی ابوطالب، یوسفی مجید، صدیقی فرزاد، (1389)، نقش آموزش در نیروی دریایی راهبردی، مجموعه مقالات اولین همایش نیروی دریایی راهبردی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر.

Thomas .K.W nd Velthouse . BA(1990). Cognitive element of empowerment: an interpretive model of  task motivation. Academy of managementReview 15