دوره و شماره: دوره 14، شماره 64، تابستان 1395، صفحه 1-155 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.) 
4. الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 77-97

علی محمد احمدوند؛ نادر صادقی؛ محمدابراهیم سنجقی؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ وحید شاهچراغی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.