تهدیدات هوایی علیه سامانه‌های راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(صلّیا...علیهوآلهوسلّم) آجا در جنگ‌های آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با توجه
به تغییرات سریع فناوری‌های تسلیحاتی و ارتقای توانمندی‌های دشمنان در حوزه‌ی تهدید
هوایی علیه سامانه‌های راداری خصوصاً در حوزه‌های کشف و شناسایی و هدف‌یابی و هدف‌زنی
آن‌ها، مسئله‌ی اصلی پژوهش حاضر که از نوع کاربردی و توسعه‌ای بوده و از روش آمیخته
با تأکید بر روش موردی و زمینه‌ای استفاده نموده، «برآورد اصلی‌ترین تهدیدات هوایی
مؤثر بر سامانه‌های راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلّم)آجا
در جنگ‌های آینده» لحاظ گردیده و بر اساس مطالعات و مصاحبه‌های انجام‌شده با خبرگان،
آمریکا به‌واسطه‌ی برخورداری از فناوری‌های برتر نظامی و دسترسی به اطلاعات ماهواره‌ای
دقیق، البته در صورت تحقق برخی شرایط در آینده، دارای بالاترین توانایی بالقوه برای
اجرای عملیات جنگی علیه کشورمان، شناخته شده و پانزده تهدید اصلی سامانه‌های راداری،
یعنی برخورداری دشمن از سامانه جهانی مراقبت و شناسایی مبتنی بر ماهواره‌ها؛ هواپیماها(بال
ثابت و بالگرد)؛ هواپیماهای بدون سرنشین؛ جنگ الکترونیک نوین؛ موشک‌های بالستیک تاکتیکی؛
موشک‌های کروز؛ موشک‌های بین‌قاره‌ای؛ موشک‌های تاکتیکی هوا به سطح؛ راکت‌های کالیبر
بالا؛ موشک‌ها و بمب‌های هوشمند، نفوذپذیر، دوربرد؛ مهمات هوشمندی لیزری؛ بمب‌های گرافیتی؛
بمب‌های بدنه مادر(خوشه‌ای)؛ بمب‌های الکترومغناطیس و توانمندی بسیار بالای سامانه‌های
فرماندهی و کنترل، به‌عنوان اصلی‌ترین تهدیدات هوایی سامانه‌های مذکور، احصاء گردید.

کلیدواژه‌ها