طراحی الگوی استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران ازمنظرآموزه های قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، فقه و حدیث، پژوهشگاه امام خمینی

2 استادیار، مدیریت، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و جهت‌گیری حاکمیت الهی
و گفتمان استکبارستیزی آن، دفاع از محرومان و مستضعفان جهان، با تقابل و تضاد جبهه
حقّ با محوریت انقلاب اسلامی در برابر جبهه باطل به سرکردگی متجاوزان با محوریت استکبار
جهانی آشکار و شفاف‌تر گردید و در عرصه‌ها و ابعاد مختلف ظهور و بروز یافت. بنیان‌گذار
این نهضت مقدس، با پیروى از قرآن کریم و سیره ائمه هدی (علیه‌السلام) با
کوتاه کردن دست ستم و سلطه قدرت‏هاى استکبارى از کشور به اصلاح امور امّت و تحکیم پایه‏هاى
حکومت اسلامى پرداختند؛ و نهادهاى پرثمرى را یکى پس از دیگرى در جامعه اسلامى ایران
بنا نهادند. اهمیت این موضوع به‌منظور لزوم رهایی از سیطره استکبارومقابله تمام‌عیار
در جهت سعادت ملت و تبیین وظیفه ایمانى در این تحقیق به بحث و بررسى تفصیلى موضوع
«استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران» از منظر آیات قرآن کریم مى‏پردازد. این تحقیق برمبنای
دستاوردها از نوع کاربردی، برمبنای اهداف و ماهیت از نوع پیمایشی، توصیفی تحلیلی وبرمبنای
نوع داده‌های مورداستفاده از نوع آمیخته است. در این تحقیق تلاش شده است تا الگوی راهبردی
استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران از منظر آیات قرآن کریم بررسی شود». جامعه‌ی آماری
این پژوهش 12 نفر از حوزه‌ی خبرگان در موضوع مربوطه هست. روش جمع‌آوری اطلاعات و
داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و با استفاده از ابزارهای پرسش‌نامه و فیش‌برداری،
داده‌های لازم جمع‌آوری شدند. ودرتحلیل نهایی بر اساس نظریه داده بنیاد به استخراج
آیات و روایات مربوطه و کدگذاری باز، محوری و نهایتاً کدگذاری انتخابی و ارائه الگوی
راهبردی استکبارستیزی منتج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designning a pattern for arrogance –fighting for The Islamic Republic of Iran From the Views of Holy Quran Teachings

نویسندگان [English]

  • A Haj Sadeghi 1
  • N Dehghan 2
1 Assistant Professor, jurisprudence and hadith, Imam Khomeini Research Center
2 Assistant Professor, Management, National Defense University
چکیده [English]

After The Glorious Victory of the Islamic Revolution of Iran and Establishing of Allah,s Government and Its Arrogance-fighting Dialogues<defending the deprived and oppressed people  throughout the World has been revealed by enfacing and opposing of the true front affiliated to the Islamic revgolution of Iran and the False Front affiliated to theWorld  agressors TCentered by the World Arrogancesand then it was developed in the different areas and dimensions.The founder of this holy movement began developing  of Moslems affaires  and enforcing of the Islamic government bases,by continuing of Holy quran and 12 Imams Shiites and the they founded a fruitful  institution one after another.
This subject is important,because it is necessary to be free from falling through arrogance and a worldwide opposing in order to a happiness for all nations and eluminate a  fathfull duty,According to the subject of this essay.we try to began a descriptive discussion  related to arrogance fighting from the point of view of The holy Quran.based on the outcomes,this essay is applicable.Based on the nature and  Its target it is a surveyingTanalytical –descriptive and based on Its data it is a mixed essay. We will try to examine arrogance –fighting for The Islamic Republic of Iran From the Views of Holy Quran Teachings. The statistical population of this essay are 12 personnes  who are too expert in this subjects.the method of data collecting  is field research and library and the datasw have been collected by questionarry and fiching and for the final analyzing  we concluded it by ground theory and began to publishing The Holy Quran verses and Holy speechs from Islamic prophet and 12 Imams Shiites and then we have continued to open coding ,centric coding and the selective coding which all of them have been concluded to a strategic pattern  for arrogance fighting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arrogance
  • Islamic Republic of Iran
  • Arrogance fighting
  • Holy Quran