مقاله پژوهشی: نتایج جنگ روسیه و اوکراین در شکل گیری نظم نوین جهانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته دکترای مدیریت راهبردی

چکیده

راهبرد اصلی روسیه در طی سال­های گذشته جلوگیری از پیشروی و نفوذ ناتو به شرق و محیط امنیتی نزدیک روسیه و ممانعت از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا بوده است. بر این اساس، طی آغاز یک عملیات ویژه که از نظر کرملین، اقدامی پیش­گیرانه برای جلوگیری از تهدیدهای آتی قلمداد می­گردد، جنگ بین روسیه و اوکراین آغاز شد. هدف اصلی تحقیق تبیین ویژگی­ها، سناریوها و اهداف جنگ روسیه و اوکراین در شکل­گیری نظم نوین جهانی است. نوع پژوهش کاربردی است و به روش اکتشافی و تحلیل محتوا، بصورت کیفی نظام­مند انجام گردیده است، روش‌ گردآوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه­ای و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان است. بر اساس یافته­های تحقیق، ویژگی­های جنگ در 9 دسته­بندی مختلف بیان شده است. جنگ بین روسیه و اوکراین فرسایشی و هر دو کشور عملا در باتلاق جنگ گرفتار شده­اند. آنچه امروز بر سر اوکراین آمده است، نتیجه اعتماد به غرب است. روسیه سه هدف حداکثری، متوسط و حداقلی را در این جنگ دنبال کرد که به هدف حداقلی یعنی کنترل منطقه دونباس رسیده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که جنگ روسیه و اوکراین دارای 35 ویژگی خاص می­باشد. روسیه از نظر شکل نظامی برنده حداقلی جنگ بوده، اما از منظر «جنگ روایت­ها» شکست خورده است. دکترین نظامی اوکراین از «تدافعی به تهاجمی تغییر یافته است». دکترین نظامی روسیه از حالت «تهاجمی به تدافعی» تبدیل شده است. نتیجه اولیه این جنگ شکل­گیری نظم چند قطبی و پایان نظم تک قطبی با محوریت آمریکا است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The results of the war between Russia and Ukraine in the formation of the new world order

نویسندگان [English]

 • F kalantari 1
 • H Mohammadi Monfared 2
1 Member of the faculty of the Higher National Defense University
2 Graduated with a PhD in strategic management
چکیده [English]

Russia's main strategy over the past years has been to prevent NATO's advance and influence to the east and Russia's close security environment and prevent Ukraine from joining the European Union. Based on this, during a special operation, which is considered a preventive measure from the Kremlin's point of view, to prevent future threats, the war between Russia and Ukraine began. The main goal of the research is to analyze the characteristics, scenarios and goals of the war between Russia and Ukraine in the formation of the new world order. The type of research is applied and it has been done in a systematic, descriptive-exploratory qualitative method, the method of collecting data is documentary and library and interviews with 10 experts. According to the findings of the research, the features of war are described in 9 different categories, the war between Russia and Ukraine is erosive and both countries are practically caught in the swamp of war. What happened to Ukraine today is the result of trusting the West. Russia followed three maximum, medium and minimum goals in this war, which has reached the minimum goal, which is to control the Donbas region. The research results show that the war between Russia and Ukraine has 35 special features. Russia has won the minimum war in terms of military form, but it has failed from the point of view of the "War of Narratives". Ukraine's military doctrine is shifting from "defensive to deterrence and becoming offensive." Russia's military doctrine has changed from "offensive to defensive" in some areas. The primary result of this war is the formation of the multipolar order and the end of the unipolar order centered on America

کلیدواژه‌ها [English]

 • legitimate defense
 • preventive war
 • new order
 • Russia
 • Ukraine
 • فهرست منابع:

  الف- منابع فارسی

  • بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دسترسی در سایت khameniei.ir.
  • آقاباقری، محمدجواد(1393)، جنگ پیش­دستانه، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
  • افتخاریان، محمدحسین(1380)، دانشنامه جنگ و صلح، همدان، انتشارات مسلم.
  • افراسیابان، وحید (1401). «سه‌گانه آمریکا، روسیه و اوکراین در ساختار نظام بین‌الملل سال ۲۰۲۲»، پژوهش ملل، سال هفتم شماره 75
  • درویش، رضاداد (1401). «جنگ اوکراین؛ درآمدی بر نظم جهانی جدید»، امنیت بین الملل، 5(37).
  • سمیعی اصفهانی، علیرضا؛ فرحمند، سارا (1401). «تبیین چرایی و چگونگی شکل‌گیری جنگ روسیه و اوکراین بر پایه نظریه موازنه تهدید»، پژوهش های روابط بین الملل، سال دوازدهم شماره 2
  • شریفی، محسن(1382)، تحول دفاع مشروع در حقوق بین الملل با تاکید بر تحولات بعد از 11 سپتامبر 2001، فصلنامه شماره 1 سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
  • زهدی، یعقوب، کلانتری، فتح­ا...، (1396)، رویکردهای حاکم بر جنگ آینده، تهران، انتشارات داعا.
  • کلانتری، فتح­الله، (1399)، کاربست سازمان برای رزم و ساختار عملیاتی نزاجا بر اساس سطوح دکترین نظامی و جنگ­های آینده، فصلنامه شماره 2 مدیریت نظامی، ص10.
  • مهدیان، حسین، (1401)، جنگ اوکراین و تحولات نظام بین الملل، تهران، انتشارات داعا.

  ب – منابع انگلیسی

  • Chenoy, Anuradha M (2022). The Russia–Ukraine war and the changing world order. Economic and Political Weekly, 57 (16). pp. 10-13.
  • Hafeznia, M. R. (2022). Scenarios for the Future of the World in Light of the Ukraine Crisis. Geopolitics Quarterly, 18(68).
  • Huber, Tomas (2014), The Report of United States Army Special Operations Command, New York, Department of Defence U.S.A.
  • Monica, Santa, (2020), Published by the RAND Corporation, The future of the Russian Military.
  • Mulligan, William (2022). Erosions, Ruptures, and the Ending of International Orders: Putin’s Invasion of Ukraine in Historical Perspective. Society, 59. Pp. 259-267.
  • Yefremenko, Dmitry V. (2022). World Order Z: The Irreversibility of Change and Prospects for Survival. Russia in Global Affairs, pp. 10-29.
  • Mohammed Cherkaoui (2022). Russia-NATO: Four Political Variants under Review: Aljazera center for studies. Pp 22-25