دوره و شماره: دوره 21، شماره 92، تیر 1402، صفحه 1-232 (سال بیست و یکم، شماره 92- تابستان 1402) 
مقاله پژوهشی: الگوی دفاع هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء

صفحه 69-92

محمدرضا موحدی صفت؛ محمد سپهری؛ خداداد هلیلی؛ عادل فرزانه


مقاله پژوهشی: طراحی الگوی تحول و تعالی فرهنگ سازمانی در نیروهای مسلح از منظر امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

صفحه 93-116

علی‌اصغر بیک‌بیلندی؛ حسین آزادی‌نژاد؛ داود عسکری؛ مرتضی اکبری آلاشتی؛ مرتضی پژوهان فر


شماره‌های پیشین نشریه

سال بیست و یکم، شماره94، زمستان 1402
سال بیست و یکم، شماره93، پاییز 1402
سال بیست و یکم، شماره 92- تابستان 1402
سال بیست و یکم، شماره 91- بهار 1402