دوره و شماره: دوره 21، شماره 91، اسفند 1401، صفحه 1-292 (سال بیست و یکم، شماره 91- بهار 1402) 
مقاله پژوهشی: تبیین نقش امام خامنه‌ای(مد‌ظله‌العالی)در هدایت و رهبری جبهه مقاومت

صفحه 29-52

اسماعیل احمدی مقدم؛ رضا شاهقلیان قهفرخی؛ سعید فریدی؛ اسماعیل قمریان معمره


شماره‌های پیشین نشریه

سال بیست و یکم، شماره94، زمستان 1402
سال بیست و یکم، شماره93، پاییز 1402
سال بیست و یکم، شماره 92- تابستان 1402
سال بیست و یکم، شماره 91- بهار 1402