مقاله پژوهشی: مطالعه تطبیقی مؤلفه‌های توان رزم ارتش های هشت کشور از جهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، رشته تحصیلی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 انشجو دکتری، مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

3 کارشناسی ارشد، روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

محاسبه دقیق از قدرت یا توان رزمی ارتش کشورها برای جنگیدن یا نجنگیدن از گذشته­های دور بسیار موردتوجه فرماندهان و حاکمان بوده است به‌نحوی‌که همواره تلاش نموده­اند تا بتوانند نسبت به برآورد دقیق توان رزم اقدام نموده تا پیروزی یا شکست را پیش­بینی نمایند. از طرفی امروزه تعیین مؤلفه‌های توان رزم به‌نوعی چراغ راه برای فعالیت لازم در صنایع نظامی جهت اکتساب علم و فناوری­های لازم جهت برتری در نبردهای آینده است، بر همین اساس باگذشت زمان و پیشرفت علم و فناوری، محاسبه عناصر یا مؤلفه‌های توان رزمی نیز دچار تغییر و تحول گردیده است. هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مؤلفه‌های توان رزمی در ارتش­های هشت کشور جهان شامل استرالیا، انگلستان، ایالات‌متحده آمریکا، چین، فرانسه، کانادا، کره جنوبی و هندوستان هست که با استفاده از روش­ آماری نسبت به تعیین فراوانی مؤلفه‌های تکرارپذیر اقدام گردیده و نتیجه تحقیق دربرگیرنده ده مؤلفه توان رزمی مشترک در بین ارتش­های هشت کشور از جهان می­باشد. این مؤلفه‌ها شامل: دانش­های جنگی، آموزش، اراده، رهبری و قابلیت­های رزمی به‌عنوان مؤلفه‌های کیفی و مؤلفه‌های اطلاعات، مانور و حرکت، نیرو، قدرت آتش و پایداری به‌عنوان مؤلفه‌های کمی توان رزمی شناسایی و معرفی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the combat power components of the armies of eight countries in the word

نویسندگان [English]

 • R Yadollahi 1
 • P Behboodi 2
 • M Baghban 3
1 Assistant professor, field of study, Command University and Aja headquarters
2 PhD student, Defense Management, Command University and Aja Headquarters.
3 Master's degree, International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran branch
چکیده [English]

The accurate calculation of the military power of countries to fight or not to fight has been of great interest to commanders and rulers in the past, so that they have always tried to accurately estimate the combat power in order to determine victory or defeat. to predict On the other hand, today, determining the components of combat power is a kind of beacon for the necessary activity in military industries to acquire the necessary science and technologies to excel in future battles. Accordingly, with the passage of time and the progress of science and technology, the calculation of elements or components Combat capabilities have also changed. The purpose of this research is the comparative study of the components of combat power in the armies of eight countries in the world, including Australia, England, the United States of America, China, France, Canada, South Korea, and India, using statistical methods to determine The frequency of repeatable components has been taken and the result of the research includes ten components of common combat power among the armies of eight countries in the world. These components include: combat knowledge, training, will, leadership and combat capabilities as qualitative components and information, maneuver & movement, force, firepower and stability as quantitative components of combat power to identify and introduce became.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combat power
 • relative combat power
 • theoretical approaches to combat power
 • components of combat power
 • stability
 • فهرست منابع:

  الف- منابع فارسی

  • آذر، داود، (1395)، تبیین و تحلیل عوامل و شاخص­های توان رزمی آجا در جنگ ترکیبی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال دوازدهم، شماره 37، پاییز 1395
  • توحیدی، ارسطو، عزیزی، محمد، دانشور، شاهین، (1398)، نقش تفکر راهبردی در ارتقای توان رزمی سازمان­های نظامی با تأکید بر عوامل نامحسوس توان رزمی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفدهم، شماره 76، تابستان 1398
  • رستمی، محمود، (1386)، فرهنگ واژه­های نظامی، تهران، ایران سبز، چاپ دوم
  • شریفی، شهاب، شریفان، محمد اسماعیل، بالا زاده، علی­اصغر، (1396)، تعیین اطلاعات راهبردی در حفظ توان رزمی پدافند هوایی کشور ج.ا.ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 59، پاییز 1396
  • غفاری زاده، حمیدرضا، (1398)، طرح تحقیقاتی با عنوان: «بررسی تأثیرگذاری حمایت و استفاده از کالای ایرانی در ارتقاء توان رزمی ‌با به‌کارگیری استراتژی تمایز در نیروی دریایی ارتش جمهوری ایران»، تهران، مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین آیین­نامه­های رزمی نداجا
  • لزگی، علی­نقی، صافحیان، محمد، محمدجعفری، رسول، (1399)، مؤلفه‌های آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی در نهج­البلاغه با تأکید بر سرمایه انسانی، فصلنامه مدیریت نظامی، سال بیستم، شماره 3، پاییز 1399
  • مرادیان، محسن، (1386)، کاستی­های معادلات لانچستر در تبیین صحنه نبرد، فصلنامه مدیریت علوم و فنون نظامی، سال سوم، شماره 8 و 9، بهار 1386

  ب – منابع انگلیسی

  • Army of Australia, (2014), Land Warfare Doctrine 1 - The Fundamentals of Land Power
  • Briant, Raphaël, Florant, Jean-Baptiste, Pesqueur, Michel, (2021), La Masse Dans les Armées Francaises - Un défi Pour la Haute Intensite, Centre des Études de Sécurite
  • Canadian Force Experimentation Centre, (2009), CFJP 01 – Canadian Military Doctrine, Canadian Force Joint Publication
  • Han, Seong-Jo, (2016), Analysis of Relative Combat Power with Expert System, Jornal of Digital Convergence, (143 – 150), ISSN: 1738-1916
  • Headquarters Army Training Comaand of India, (2004), Indian Army Doctrine, Shimla
  • Lingfeng, He, (2016), Progrress of Wartime Psychological Protection Mechanism in Combat Effectiveness Generation Vision, 第三军医大学学报,2016, 38 (1), http://aammt.tmmu.edu.cn
  • Sloan, Geoffrey, (2012), Military Doctrine, Command Philosophy & the Generation of Fighting Power ; Genesis & Theory, Internationa Affairs 88 : 2 (2012), (243 – 263), https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/
  • S. Army, (2019), ADP 3 – 0 – Operatioms, https://armypubs.army.mil/
  • Yong-Bok, Lee, Yong-Heup, Kim, Jae-Yong, Lee, (2008), A Proposal of New to Asses the Combat Power Synergistic Effect of Warfare Information System, 한국경영과학회 추계학술대회 및 정기총회, (104 – 112), https://koreascience.kr/article/CFKO200811850424798.pdf
  • Zanella, James, A, (2012), Combat Power Analysis is Combat Power Density, file:///C:/Users/a1/Downloads/812417%20(2).pdf