مقاله پژوهشی: مطالعه تطبیقی اندیشه نظامی سوسیالیسم و فاشیسم (از منظر اندیشمندان دو مکتب)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

شناخت و آگاهی از اندیشه ­نظامی قدرت­های استعماری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجایی‌که دو مکتب سوسیالیسم و فاشیسم جزء مکاتب اصلی تمدن غرب می­باشند و کمتر به اندیشه نظامی این دو پرداخته شده است، لذا شناخت اندیشه نظامی این دو مکتب مسئله‌ای است که مقاله حاضر بدان می­پردازد. بر همین اساس سؤال اصلی این تحقیق، عبارت از این است که (نقاط اشتراک و افتراق اندیشه نظامی دو مکتب‌ سوسیالیسم و فاشیسم کدامند؟) به‌منظور پاسخ به این سؤال پژوهش، روش مقایسه تطبیقی و بهره­گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی، بر اساس دیدگاه اندیشمندان این دو مکتب، برگرفته از آثار مکتوب آن­ها مد نظر قرار گرفته است. یافته­های پژوهش مبین این است که عمده­ترین وجوه اشتراک نظریات نظامی این دو مکتب در مفاهیمی همچون: ارتباط سیاست و جنگ، لزوم جنگ برای ایجاد وحدت ملی و نظامی، نگاه جامعه ‌شناسانه به جنگ، نفی صلح و لزوم جنگ، لزوم وجود نیروی نظامی و لزوم حکومت میلیتاریستی خلاصه می­شود و به نظر می­رسد هر دو مکتب در ماهیت جنگ و دفاع و علل جنگ، دیدگاه­های مشترکی دارند. مکتب سوسیالیسم برانداختن جنگ با جنگ، کمک به تحقق سیاست، حل اختلافات طبقاتی و جنگ عامل صلح را به‌عنوان اهداف جنگ معرفی می­کند و در دیدگاه فاشیسم حفظ دولت­ها، ارتقا سلامت اخلاقی جامعه و پیشرفت و پویایی به‌عنوان اصلی­ترین اجزاء هدف جنگ و دفاع محسوب می­گردند. درمجموع می­توان چنین بیان نمود که این دو مکتب از منظر تفکرات نظامی اختلاف چندانی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the military thought of socialism and fascism‌) from the point of view of thinkers of two schools(

نویسندگان [English]

 • majid asadi 1
 • D Aghamohammadi 2
1 researcher
2 Professor and member of the academic faculty of Aja Command and Headquarters University
چکیده [English]

Knowledge and awareness of the military thought of the colonial powers is of special importance. Since the two schools of socialism and fascism are the main schools of Western civilization And less has been paid to the military thought of these two. Therefore, knowing the military thought of these two schools is a problem that this article deals with. Accordingly, the main question of this research is: ((What are the points of commonality and difference in the military thought of the two schools of socialism and fascism?)) In order to answer this question, the research has been done with the method of comparative comparison and using the analytical-descriptive approach, based on the views of the thinkers of these two schools, taken from their written works. The research findings show that The main points of commonality between the military theories of these two schools are concepts such as: The relationship between politics and war, the necessity of war to create national and military unity, the sociological view of war, the negation of peace and the necessity of war, the necessity of military force and the necessity of militaristic government are summarized And it seems that both schools have common views on the nature of war and defense and the causes of war. The socialist school introduces the elimination of war by war, helping to realize politics, solving class differences, and war as a cause of peace as the goals of war. And in the view of fascism, the preservation of governments, the promotion of the moral health of society, and progress and dynamism are considered as the main components of the goal of war and defense. In general, it can be said that these two schools do not differ much from the point of view of military thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative study
 • military thought
 • socialism
 • fascism
 • فهرست منابع:

  • آقا محمدی، داوود(1397)جزوه آموزشی اندیشه­ نظامی، دانشگاه عالی دفاع ملی
  • آشوری، داریوش،(1373) دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید
  • اسدی، مجید(1401) تبیین مبانی و اصول اندیشه نظامی غرب (مطالعه موردی: ایالات‌متحده آمریکا)، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی
  • ارل، ادوارد م، (1343)، سازندگان استراتژی نو(لنین تا هیتلر)، ترجمه محمدعلی پیروزان، تهران، شرکت سهامی کتاب­های جیبی
  • بامداد، محمد(1363)، افسانه حقیقت درباره مائو، تهران، انتشارات هفته
  • بشیریه، حسین (۱۳۷۸) سیری در نظریه‌های جدید در علوم سیاسی، نشر علوم نوین‌
  • پلامناتز، جـان (۱۳۶۷) شرح و نقدی بـر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل. ترجمه‌ حسین‌ بشیریه. تهران ؛ نشر نی
  • پوپر، کارل (۱۳۶۴) جامعه باز و دشمنان آن . ترجمه عزت­ا.. فولادوند. تهران ؛ خوارزمی
  • توماس، هنری و دانالی توماس(1363)،مـاجراهای جـاودان در فـلسفه، ترجمه احمد شمسا، ققنوس
  • تولند، جان(1362) چهره واقعی هیتلر.ترجمه محمد بامداد، هفته
  • جمشیدی، محمدحسین(1383)، مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در جهان، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، دوره عالی جنگ
  • جمشیدی، محمدحسین(1385)، رخ اندیشه، تهران، انتشارات کلبه معرفت
  • جهانبگلو، رامین (۱۳۶۸) انـقلاب فـرانسه و جنگ از‌ دیدگاه هگل، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
  • راسل، برتراند(1373)، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، پرواز‌
  • ساباین، جرج(۱۳۵۴)تاریخ نظریات سیاسی (جلد دوم ) ترجمه بهاءالدین پازارگاد‌، امیرکبیر
  • شجاعی دیوکلائی، سیدحسن(1386) زمینه­های پیدایش فاشیسم مجله: تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات - شماره 4
  • شریفات، حافظ و شریفی، فاطمه، (1399)، علل و چگونگی به وجود آمدن فاشیسم بعد از جنگ جهانی اول، هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
  • شوالیه ژان ژاک(1373)‌ آثار بزرگ سیاسی ، از ماکیاولی تا هیتلر. ترجمه لیلا سازگار. تهران؛ مرکز‌ نشر‌ دانشـگاهی
  • صلاحی، ملک یحیی(1381) اندیشه­های سیاسی غـرب در قرن بیستم، قومس
  • فدایی مهربانی، مهدی، ابراهیمی، زانیار(1399) نگرشی انتقادی بر سرچشمه‌ها و دکترین فاشیسم ، پژوهش،نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، شماره 85
  • کونل، راینهارد(۱۳۵۸) فاشیسم؛ مفر جامعه سرمایه­داری از‌ بحران . ترجمه منوچهر فکری ارشاد. تهران؛ انتشارات توس
  • کرسون، آندره(1362)فلاسفه بزرگ، ج 3، ترجمه کاظم عمادی، آگاه
  • کریشن، کومار(1374)روش‌های پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه فاطمه رهادوست و فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی ایران،
  • لنین، و.ا. (بی تا) دولت و انقلاب، تهران، انتشارات شباهنگ
  • مظلوم خراسانی، محمد (1381) فاشیسم ایتالیایی و ناسیونال سوسیالیسم آلمانی، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دوره:35 ، شماره:4-3
  • هی وود، اندرو (۱۳۸۶) درآمدی بر ایدئولوژی­های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران ؛ مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه‌
  • پایگاه خبری تحلیلی حقوق نیوز (1399) لئون تروتسکی و استالین اندیشه سیاسی در جهان قابل دسترسی در آدرس: newslaw.net