تجزیه و تحلیل تهدیدات اقتصادی به روش نظام یافته RAMCAP به منظور طراحی راهبردهای اقتصاد مقاومتی مقابله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکترای اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه دولتی سرویس مسکو

چکیده

تاکنون چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی ارائه شده است که می توان چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه آنها را در کشور به عنوان پروژه هایی ملی پیگیری کرد. یکی از این چهار تعریف، اقتصاد دفاعی است که متوجه هجمه شناسی، آفند شناسی و پدافند شناسی ما در برابر هجمه های اقتصادی دشمنان است. به این مفهوم که باید ابتدا بررسی شود  مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران، حمله به نظام اقتصادی و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می دهند. از این منظر زمانی به اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم که ابزارها و شیوه های هجمه ی دشمن را پیشاپیش شناخته و بر اساس آنها استراتژی مقاومت کشور را تدوین و اجرا نمائیم، بدیهی است که تا آفند دشمن شناخته نشود مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد. مقاله پیشرو در نظر دارد با بهره جستن از یک روش تهدید شناسی نظام یافته به نام RAMCAP به شناسایی دارایی های اقتصادی و تهدیدات آن دارایی ها بپردازد. تا با شناسایی تمرکز تهدیدات اقتصادی و آسیب پذیری دارایی های ملی در برابر آن هجمه ها به راهبردهای موثر اقتصاد مقاومتی برای مقابله با آن تهدیدات نایل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Economic Sanctions in RAMCAP Systematic Method to Design Strategies of Confronting Resistive Economy

نویسندگان [English]

  • A Asadrooz 1
  • S.A Alavifar 2
1 PhD Student in Strategic Management, Higher National University
2 PhD student in Oil and Gas Economics, Moscow State University of Service
چکیده [English]

Analyzing structure of economic sanctions as one of the constant and permanent threats against the Islamic Republic of Iran national assets has great importance, précis identification and analysis of the characteristics of national assets as the target of sanctions, describing the characteristics and network identification of sanctions based on the current situation as a tool of enemies to exert pressure in order to change the behavior or change the regime structure, analyze the consequences of economic sanctions on the country's infrastructure and identify vulnerability of infrastructures against threats and ultimately risk assessment and management of economic sanctions in critical junctures facing the system, all are activities that regardless of temporary political agreements should be considered of country's policymakers in the design of strategies of resistive economy. Thus, this paper intends to benefit from a method of systematic threat named RAMCAP, identify economic assets and threats of assets. To by identifying the focus of economic threats and vulnerabilities of national assets against attacks achieved to effective strategies of resistive economy to deal with that threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk assessment
  • RAMCAP method
  • economic threats
  • and economic sanction
فهرست نابع
منابع فارسی
اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاروزی تهران (1393). قابل دسترس در:  http://www.tccim.ir.
الاسلامی، زین العابدین شیخ(1391). مدل سه مرحله ای نیل به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی. رشت: دانشگاه گیلان، بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی.
بحرینی، محمد. بهاروند، بهجت. نیک پی، مهرداد (1391). مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران. اراک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران با تاکید بر رویدادها، آرا و نظرات رجال سیاسی.
پیغامی، عادل (23 فروردین 1392). اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دفاعی یا ترمیمی؟. [درون خطی] قابل دسترس در:  http://rasekhoon.net
رجبی، پرویز (1391).تحریم اقتصادی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم. رشت: مؤلف نامعلوم. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان.
رشیدارده، حبیب الله. متقی، افشین. امینی، حسن حسینی (1393). راهبردهای مدیریت بحران و اقتصاد مقاومتی. اصفهان. پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی، شاخص پژوه. ص. 82.
زهرایی، مصطفی(1376). نظریه های تحریم اقتصادی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1376. ص. 4.
طاهری، جمشید(1391). اقتصاد مقاومتی، یک الگوی اقتصادی ایرانی - اسلامی. تهران: بانک سپه، اداره کل امور موظفین.
علوی فر، سید امیر حسین (1393). تجزیه و تحلیل روش های کیفی ارزیابی ریسک و کیفیت استفاده از آنها در مقالات علمی و پژوهشی در سالهای 2000 تا 2009. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، اولین کنفرانس بین المللی HSE، در پروژه های عمرانی، معدن و نفت و گاز.
فتاحی زاده، امینی، تقوی نژاد. (1389). انقلاب اسلامی ایران و نظام اقتصاد سیاسی بین المللی جدید. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، ص. شماره پنجم.
فراهانی، غلامرضا جلالی (1391). چهارگفتار در باب پدافند غیرعامل. تهران : انتشارات محدث،. ص. 60.
هاشمی فشارکی، سید جواد. پورعبدی، سمیه (1392). تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی. اصفهان : پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی، شاخص پژوه. ص. 85.
وصالی، ساناز. ترابی، مهرنوش (1389). اثرات تحریم بانک ها بر اقتصاد و سامانه بانکی. تهران : مجله بانک و اقتصاد، ، جلد 111.
منابع انگلیسی
ASME-ITI (2005). RAMCAM Executive summary. Innovative Technology Institute.
Chang، Ha-Joon. Kicking away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. London : Anthem Press، 2002. 139.
CISADA(2010). The new US sanctions on Iran. The department of the treasury,
Mackin (2005). Risk Analysis Methodology for critical Assets Protection (RAMCAP). University of Illinois : Department of Mechanical Engineering، 2005.
Ramadan، Salah. )2006(. A Multi Criteria Crop Planning Model Based on the "Resistive Economy" Characterizing the Situation in Gaza Strip. 8th International Conference on Islamic Economics and Finance.
Zhao, Tong(2010). Sanction experience and sanction behavior: an analysis of Chinese perception and behavior on economic. Contemporary Politics، Taylor & Francis، Vol. 16، No. 3.