نقش بعد سازمانی سبک زندگی نیروهای مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

اعتماد به کفایت و کارایی نیروهای داخلی و تداوم توسعۀ قدرت با استفاده از ظرفیت­های درونی، منجر به روشن­ترشدن افق­های دستیابی به آرمان­ها و اهداف بلند تمدن­سازی نوین اسلامی- ایرانی گردیده است؛ ازآن­جاکه امام خامنه‏ای(مدظله‏العالی) سبک زندگی را بخش حقیقى و اصلى تمدن، عنوان فرموده­اند، لذا در این پژوهش، نقش بُعد سازمانی سبک زندگی نیروهای مسلح بر استحکام ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به فرمایشات رهبری، اسناد بالادستی و آرای اندیشمندان این حوزه‌، هدف­گذاری و بررسی شده که درنهایت با تبیین چارچوب مفهومی، تعداد 7 مؤلفه و 32 شاخص احصاء و پس از تأیید صاحب­نظران و خبرگان، در قالب پرسشنامه به 47 نفر از جامعۀ آماری ارائه شد که با بهره‌گیری از پ‍ژوهش آمیخته با روش توصیفی و استنباطی، تجزیه‌وتحلیل و با رتبه‌بندی فریدمن، میزان اهمیت و وزن عوامل احصاء گردید که به ترتیب مؤلفه‌های «حفظ بیت‏المال» با میانگین رتبه فریدمن18.02؛ بیشترین تأثیر و «معناجویی در کار» با میانگین رتبه فریدمن15.66؛ کمترین تأثیر را در بُعد سازمانی سبک زندگی نیروهای مسلح در راستای استحکام ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

قرآن کریم، ترجمه آیت­ا... مکارم شیرازی(1383)، قم: نشر دارالکتب­الاسلامیه.

نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ هفتم(1385)، قم: نشر الهادی.

امام خمینی(رحمه­الله علیه)، صحیفه نور، چاپ سوم(1382)، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام(رحمه­الله علیه).

امام خامنه ای(مدظله العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: WWW.Khamenei.ir

اسماعیلی، مهدی(1393). فرهنگ سازمانی مبتنی بر معنویت و معناجویی در کار. تهران: نشر مدیر.

بانکی­پورفرد، امیرحسین(1393). سّر دلبران. چاپ ششم. اصفهان: نشر حدیث راه عشق.

حیدری، حمیدرضا(1390). انضباط در سازمان و راهکارها. تهران: نشر رهپو.

خلیلی­شورینی، سیاوش(1391). روش­های پژوهش آمیخته با تأکید بر بومی­سازی. تهران: دانش­پژوه.

دبیرخانۀ مجلس شورای اسلامی(1388). مجموعه قوانین. تهران: دبیرخانۀ مجلس شورای اسلامی.

دشتی، محمد(1389). اخلاق نظامی از دیدگاه نهج‌البلاغه. تهران: امیرالمؤمنین.

­ دلاور، علی(1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

دلاور، علی(1386). روش تحقیق پیشرفته (طراحی مدل). تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

سعیدی­شاهرودی، علی(1386). سازمان­شناسی نیروهای مسلح. تهران: مجتمع آموزش­عالی شهید محلاتی.

سلیمانی­درچه، مهدی(1379). نظام­ بین­الملل ارتش و سیاست. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

عابدی، محمد(1385). چهل حدیث بیت­المال. تهران: نشر حوزه.

قدیری­ابیانه، محمدحسن(1391). روحیۀ کار جمعی در اسلام. تهران: نشر شفاف.

کاویانی، محمد(1392). «سبک زندگی و ابزار سنجش آن». قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

مصباح­یزدی، محمدتقى(1383). در پرتو ولایت، قم: مؤسسه پژوهشی امام خمینى(رحمه­الله علیه).

مصباح­یزدی، محمدتقى(1391).پندهای امام صادق(علیه­السلام)، قم: مؤسسه پژوهشی امام­خمینى(رحمه­الله علیه).

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(1390). حدیث ولایت. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.