مقاله پژوهشی:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع دانش‌بنیان

نویسندگان

1 دانشیار الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار ریاضی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده


فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) هسته اصلی مفاهیم جنگ­های نوین را تشکیل می­دهد. فاوا سبب ایجاد تحولات اساسی در جنگ­ها شده و نیروهای مسلح می­توانند با اتکا به آن، در جنگ­های آینده به برتری اطلاعاتی رسیده و قابلیت­های جدیدی در حوزه­های متنوع فاوا ازجمله قابلیت عملیات چندبُعدی را کسب نمایند.
مطابق یافته­های تحقیق، فاوا بُعدی مهم از دفاع دانش­بنیان را تشکیل داده و درواقع  ستون فقرات دفاع دانش­بنیان محسوب می­شود به­گونه­ای که رشد سریع فناوری­ها و ترکیب فناوری­های جدید در حوزه­های نظامی مأموریت­های متنوع را بهبود بخشیده و در حقیقت دفاع در برابر تهدیدات نظامی را دانش­بنیان ساخته است. از سوی دیگر دفاع دانش­بنیان در ذات خود به آگاهی از وضعیت نبرد، نیات دشمن، برنامه­های خودی و محیط نیازمند است و در صحنه­های نبرد پیچیده و آشوبناک و پویای امروز، این آگاهی می­بایست به­وسیله شبکه­های مخابراتی تبادل گردیده و با پردازش رایانه­ای تبدیل به دانش شده و فرماندهان را در تصمیم­گیری سریع و به­موقع، از طریق نرم­افزارها و سامانه­های پشتیبانی از تصمیم، یاری رساند.
به‌منظور استقرار و بهره­گیری مؤثر از فاوا در دفاع دانش­بنیان، می­بایست در ابتدا تحصیل دانش موردنیاز در این حوزه و قرار گرفتن در لبه تکنولوژی فاوا در اولویت برنامه­های دفاعی قرارگرفته و در مرحله دوم نسبت به ایجاد زیرساخت­های بومی در سازمان­های دفاعی اقدام شود؛ در گام سوم مراقبت و تأمین امنیت سامانه­های مربوطه با حساسیت تعقیب گردد تا نهایتاً بتوان با اتکا به سامانه­هایی امن و پایدار، نقشی مؤثر و مفید در دفاع دانش­بنیان ایفا نمود.  مطابق یافته­های تحقیق، دستیابی به زیرساخت­های بومی فاوا در دو حوزه نرم­افزار و سخت­افزار، رمز موفقیت بهره­گیری از فاوا در دفاع دانش­بنیان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Information and communication technology(ICT) in knowledge base defense

نویسندگان [English]

  • M Mehdi nezhad nouri 1
  • M.R Mahdinezhad nori 2
  • M Fakhri 3
  • S.A Ahmadi 3
1 Associate Professor at Malek Ashtar University of Technology
2 Assistant Professor of National Defense University
3 Ph.D. student of strategic management of nonprofit defense of the National Defense University
چکیده [English]

Information and communication technology (ICT) is the core of the concepts of modern wars. ICT can bring about fundamental changes in the wars, and the armed forces can rely on it in future wars to gain Information superiority and new capabilities in a wide range of ICTs, including multi-dimensional operations capabilities.The purpose of this research is to explain the role of ICT in knowledge base defense. The present study is a applied-developmental and case study research method. Meanwhile, the method of information gathering, library and data analysis is mixed (qualitative and quantitative) through the use of the spss and pls softwares. According to the findings of the research, the ICT is the important dimension of knowledge base defense and, in fact, it is the backbone of knowledge base defense, so that the rapid growth of technology and the combination of new technologies in the military areas improved various missions and, in fact, created knowledge base defense against military threats. On the other hand, the knowledge base defense in its essence requires awareness of the state of the battle, the enemy's intentions, the plans of the insider and the environment. In today's complex and chaotic and dynamic battle-spaces, this awareness should be exchanged by telecommunication networks and by Computer processing transformed to knowledge and helps commanders make quick and timely decisions through software and decision support systems.In order to deploy and effectively use information and communication technology in the field of knowledge-based defense, first the achived of the knowledge required in this field and placing on the edge of ICT technology have priority to defense programs and in the second stage, toward Establishing native infrastructures in defense agencies; In the third step, care and security of related sensitive systems should be pursued so that, by relying on secure and sustainable systems, they can ultimately play an effective and effective role in knowledge-based defense. According to the research findings, the acquisition of the native ICT infrastructure in both software and hardware is the key to the success of the use of ICT in the knowledge-based defense. Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology (ICT)
  • knowledge base defense
  • technology
  • Information superiority
فهرست منابع
الف) منابع فارسی:
-  انتظاری یعقوب، محجوب حسن (1392)، "تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404"، فصل­نامه راهبرد و فرهنگ، شماره 24.
-  اندیشگاه شریف، (1385)، "الزامات جنگ­های نوین در فضای سایبر (مجازی)"، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی، (شرکت اندیشه­پردازان شریف).
-  حنفی زاده پیام، خدابخشی حسن، حنفی زاده محمدرضا، (1386)،" استخراج شاخص­های اصلی اندازه­گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخص­های اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره5.
گروه مطالعاتی (1394)، "دفاع دانش‌بنیان در برابر تهدیدات آینده"، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
-  محمدی، مصطفی (1390)، "فاوا: جنگ آینده، ماهنامه اطلاعات راهبردی"، سال نهم، شماره97.
-  موحدی، فاطمه، (1387)، "شاخص­های کمی نمودن فن‌آوری و جایگاه ایران در مقایسه­های بین‌المللی"، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 
ب) منابع انگلیسی:
-  Bartczak Summer (2002) Identifying Barriers to Knowledge Management In The United States Military, Americas Conference on Information Systems (AMCIS).
-  Gompert David C ,Lachow Irving, and Perkins Justin( 2006) Battle-Wise Seeking Time-Information Superiority in Networked Warfare, Published for the Center for Technology and National Security Policy by National Defense University Press Washington.
-  Manuri ismail, Abdullah raja.  (2011), Perceptions of knowledge creation, knowledge management processes, technology and applications in military organisations, Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol. 16, no. 1.
ج)‌سایت:
-  امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، بیانات معظم له در تاریخ‌ 29/08/1368، قابل‌دسترس در WWW.Khamenei.ir