دوره و شماره: دوره 17، شماره 75، فروردین 1398، صفحه 1-333 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.) 
مقاله پژوهشی:تشابهات و تفاوت‌های اصول جنگ و رهنامه

صفحه 5-32

محمدحسین افشردی؛ توحید قاضی‌پور؛ داوود گلکاریان


مقاله پژوهشی:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع دانش‌بنیان

صفحه 107-124

محمد مهدی نژاد نوری؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ مجید فخری؛ سیداحمد احمدی حاجی آبادی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.