تبیین مهم‌ترین چالش‌های فراروی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در فضای جدید و متحول نظام قدرت جهانی و توزیع فضایی و منطقه‌ای آن، چنان‌که جمهوری اسلامی ایران با موقعیتی منحصربه‌فرد سبب تأثیرگذاری در روند تحولات جهانی و منطقه‌ای گردیده است کارکردهای مناطق پیرامونی نیز می‌تواند این مسائل را در داخل و خارج از ج. ا. ایران تحت تأثیر قرار دهد. در چنین وضعیتی سیاست‌گذاری‌های کلان دفاعی- امنیتی، برای پاسخ به تهدیدات و مفهوم‌بندی آنها با چالش‌هایی در سطوح نظری و علمی که در  محیط پیچیده امنیتی جهانی متصور می‌باشد مواجه است. در این پژوهش به منظور «تبیین مهم‌ترین چالش‌های فراروی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران » از روش توصیفی- تحلیلی و بصورت کاربردی استفاده گردیده است. روش نمونه‏گیری هدفمند و حجم نمونه تحقیق به‌صورت تمام شمار، 60 نفر می‌باشد. جهت گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه‌ای از ابزار فیش‌برداری و در روش میدانی از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‏های جمع‏آوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است. در این تحقیق ضمن استفاده از نرم‏افزارهای spss، excel و pls، از آزمون مقایسه میانگین و آزمون تحلیل عاملی برای رتبه‌بندی چالش‏ها و شاخص‏های مربوطه استفاده شده است.  نتایج حاصله از این تحقیق حکایت از آن دارد که مهم‌ترین چالش‌های فراروی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: «ظهور بازیگران جدید، جایگزین شدن ائتلاف‎های منعطف به‎جای اتحاد، تغییر مفاهیم راهبردی، جهانی‌شدن، گروه‌های فشار، روندهای بروکراتیک، تغییرات سیاسی، تأمین منابع و طراحی نامناسب» که می‌توان آنها را در قالب دو گروه چالش‌های «محیط بین‌الملل» و چالش‌های «محیط ملی» تقسیم‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Main Challenges in the Face of the IRI’s Defense Policy; An Explanation

نویسندگان [English]

  • A.R Sa’adatrad 1
  • H Dehqan 2
1 Doctor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 Associate Professor of Strategic Management, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

In today’s changing environment of global power system and distribution, the Islamic Republic of Iran (IRI) possesses a situation which could affect the global and regional equations. By the same way, the functions of the vicinity could affect the issues at home and outside Iran. In such a situation and in regard with the complex environment of global security, the macro defense-security policies, in theory and practice, face challenges in dealing with the threats and related concepts. Accordingly, the current paper aims to explain the main challenges in the face of the IRI’s defense policies through a descriptive-analytic and applied method. Following, it takes sample objectively in such a way that the sample hits 60 and gathers data on desk with fiche technique; in the field, it uses questionnaire and for analysis, it utilizes inferential and descriptive statistics. Besides exploiting SPSS, Excel and PLS, to grade challenges and related parameters, it uses Test to Compare Means and Factor Analysis. Finally, the outcome of the study reveals that the main challenges in relation to the IRI’s defense policies include: rise of new players, emergence of flexible coalitions rather than unity, change of strategic concepts, globalization, pressure groups, bureaucratic trends, political vicissitudes, provision of resources and inappropriate planning which could divided into two “international environment” and “national environment” challenges.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • defense policy
  • security environment
  • challenges
  • preemptive approach