الگوی راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی بر اساس گفتمان امام و رهبری، و تجارب جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم راهبردی-سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 علوم دفاعی راهبردی استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه­ای برای امور آموزشی و فرهنگی قائل بوده و اقدامات
گسترده­ای برای مبارزه با بی‌سوادی، انجام داده است. هدف تحقیق پرداختن به الگوی
راهبردی اداره امور نهضت سوادآموزی بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه، قانون اساسی و
تجارب نظام است. در انجام این تحقیق از روش آمیخته و با غلبه رویکرد کیفی استفاده‌شده
است. برای رسیدن به پاسخ سؤالات، از روش‌های متنوع کیفی نظیر تحلیل محتوا، تحلیل
گفتمان، تحلیل تفسیری و نظریه‌پردازی به روش داده ‌بنیاد بهره گرفته‌شده است.
ابزارهای تحقیق مصاحبه و پرسشنامه بوده. همچنین از نرم‌افزارهای مختلف برای تجمیع
سخنان و تحلیل محتوای متون استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که ریشه‌کن کردن بی‌سوادی
و مبارزه با عوامل آن، ایمان به خدا، خودباوری و جدیت، همت مضاعف، ترویج سبک زندگی
اسلامی، رفع محرومیت و فقر، برنامه‌ریزی مناسب و عزم ملی مهم‌ترین اصولی هستند که
در گفتمان ولایت‌فقیه مورد تأکید است. در قانون اساسی و اسناد بالادستی نیز ریشه‌کنی
بی‌سوادی، توانمندسازی آحاد جامعه برای برخورداری از رفاه و رفع محرومیت در زمینه‌های
مختلف و تحقق عدالت اجتماعی حقی همگانی شناخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم، ترجمه و تفسیر حضرت آیت­الله ناصر مکارم شیرازی

- امام خامنه­ای،(مدظله‌العالی) (1390 - 1368) حدیث ولایت (مجموعه رهنمودها). تهران، موسسه نشر آثار معظم له

- امام خمینی،(رحمت‌الله علیه) (1368) کتاب ولایت‌فقیه:حکومت اسلامى. تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی

- امام‌ خمی‍نی،(رحمت‌الله علیه) (1386) چهل حدیث. تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی

- امام ‌خمی‍نی،(رحمت‌الله علیه) (1389-1387-1375) مجموعه صحیفه نور. تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی

- ای کاف، راسل (1375) برنامه‌ریزی تعاملی، سهراب خلیلی شورینی (مترجم)، تهران، کتاب ماد.

- استون، تیک (1385) برآورد خط فقر مطلق با استفاده از مدل استون، تهران، فصل‌نامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه

- ژولیوس گولد و ویلیام ل. کولب (1376) فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه: مصطفی ازکیا و دیگران. تهران، مازیار.

- دلاور، علی (1389)، روش تحقیق پیشرفته (طراحی مدل، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی).

- رابینز (1385)، رفتار سازمانی جلد یک، سید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- سازمان نهضت سوادآموزی (1378) آئین‌نامه آموزشی و امتحانات سازمان نهضت سوادآموزی.

- سازمان نهضت سوادآموزی (1382) کتابداری کتابخانه‌های سیار، تهران، سازمان نهضت سوادآموزی.

-سازمان نهضت سوادآموزی (1386) تهران، دانشنامه آموزش مداوم.

-سازمان نهضت سوادآموزی (1388) راهنمای آموزش کتاب اول و دوم سوادآموزی پایه، تهران، نهضت سوادآموزی.

-سازمان نهضت سوادآموزی (1393) برنامه ریشه‌کنی بی‌سوادی در ج.ا.ا تهران، نهضت سوادآموزی.

 -الگو‌ها و روش‌ها (1385) مجله تخصصی گلستانه، تهران، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی

-صدرا، علیرضا و راعی، جلال (1389) الگوی راهبردی – فرهنگی برای دولت زمینه‌ساز ظهور، تهران، دانشگاه عالی دفاع -ملی، ماهنامه راهبرد بومی، سال هشتم شماره 105، (خرداد 1389).

-علی­بابایی، غلامرضا (1382) فرهنگ سیاسی، تهران، نشر آشتیان.