ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

آنچه مسلم است اندیشه‌های دفاعی حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی)
در حوزۀ دفاع، بر‌گرفته از تعالیم حیات بخش
اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه وآله)و آموزه‌های قرآن کریم است. بنابراین
پرداختن به این موضوع دارای اهمیت فراوانی است. لذا این مقاله که با هدف تبیین موضوع
فوق صورت گرفته، از نظر هدف کاربردی و از نظرگرد‌آوری اطلاعات، کیفی است
و در تحلیل آن از روش داده بنیاد  وتحلیل محتوا
استفاده شده است. از حیث رویکرد و طبقه‌بندی روش، متکی به روش کتابخانه‎ای و مطالعات میدانی می‎باشد. داده‎های مورد نیاز از راه مطالعات کتابخانه‎ای و با
استفاده از ابزار فیش‌برداری، گردآوری شده است.
نتایج تحقیق، 5 مورد را به عنوان بعد دفاعی، 15 مورد مؤلفه و 23 مورد را به عنوان شاخص
نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها