مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی اثرگذار بر رفتارهای مطلوب کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بحران دانشگاه علوم انتظامی (امین)

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

عوامل مؤثر بر تعیین رفتارهای مطلوب پلیس عبارت‌ است از عوامل سازمانی، اجتماعی، خانوادگی و خصوصیات شخصی که محققین در این مقاله تلاش نموده­اند فقط عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار پلیس را به پژوهش بگذارند. لذا در این پژوهش هدف اصلی «تعیین عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان خود و جامعه» بوده که متناسب با آن، سؤال تحقیق این‌گونه طرح گردید که «عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان در سازمان خود و جامعه کدام‌اند؟»
تحقیق حاضر ازنظر هدف از نوع، کاربردی - توسعه‌ای است و با رویکرد آمیخته و به روش توصیفی - تحلیلی و همبستگی انجام‌شده است. جامعه آماری این تحقیق 49 نفر از فرماندهان / مدیرانی که با خصوصیات جامعه آماری تطابق داشتند انتخاب و در پایان برای تطبیق نظر جامعه آماری تحقیق با واقعیت‌های میدانی ناجا، نتیجه تحقیق بین 100 نفر از کارکنان ناجا از درجه سرهنگ دومی به بالا در استان­ها و قسمت­های مختلف ناجا در قالب همان پرسشنامه­ای که بین جامعه آماری تحقیق توزیع گردید. نتایج این عمل نشان داد که 80 درصد، نظر کارکنان ناجا با جامعه آماری همپوشانی دارد که درصد بسیار بالایی بوده و اختلاف 20 درصدی ناشی از اختلاف تجربه، دانش مدیریتی و تحصیلات بین کارکنان ناجا و جامعه آماری تحقیق برآورد می­گردد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل سازمانی مؤثر بر رفتار مطلوب کارکنان ناجا در سازمان خود و جامعه عبارت‌اند از: عامل فرهنگ‌سازمانی با 11 متغیر، عامل محیط کار پلیس با 9 متغیر، عامل روابط بین سازمانی ناجا با 5 متغیر و نهایتاً عامل درون‌سازمانی با 10 متغیر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational factors affecting the desirable behaviors of law enforcement personnel of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • E Momeni 1
  • kH Vaezi 2
1 Assistant Professor of Crisis Management, University of Law Enforcement (Amin)
2 PhD student in Military Strategic Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

In the last three decades, especially in the last few years, the Supreme Leader has addressed the officials of the Islamic Republic of Iran in many meetings and statements and tried to explain the expectations and characteristics of the country's officials in order to achieve the desired responsibility. To depict the progress and excellence of the country, in this regard, perhaps the most important and comprehensive document is the statement of the second step of the Islamic Revolution. The aim of this study is to extract the components of responsibility in the system c. AA is based on the idea of the Supreme Leader and is formed using the data-based research method. The statistical population is dedicated to the full text of the second step of the Islamic Revolution of Iran and the sample size includes parts of the statement in which the Supreme Leader recommends or demands the officials or the youth in order to be held accountable. The method of data collection, library and research tools is filing. 254 attributes (data) were extracted for accountability. The results of three-stage open, axial and selective coding led to the extraction of 63 concepts, 27 components and 4 dimensions, respectively. Findings show that in order to be responsible at the level of the Islamic Revolution, one must focus on the four basic components of "individual needs of officials", "responsibility demands of officials", "individual needs of youth" and "responsibility demands of Youth" was focused. Also, the Supreme Leader's view in delegating responsibility is to emphasize the use of the youth and a function of the degree of adherence to religious, revolutionary and national rituals and values, moving on the basis of central justice and striving to ensure the security of the people and the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • Responsibility
  • Brokers
  • Islamic Revolution
  • Supreme Leader
  • Statement of the Second Step of the Revolution
فهرست منابع
- امام خامنه­ای(مدظله‌العالی)، "مجموعه بیانات"، قابل‌دسترسی در: WWW.Khamenei.ir
الف- منابع فارسی:
- افجه‌ای، سید علی‌اکبر (1380)، "مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتارسازمانی"، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت
- الهی، طیبه و پورهروی، حسین (1386)، "نقش رفتار کارکنان در سازمان و تعامل کارکنان با مدیریت"، پیک نور، سال پنجم، شماره 1
- برمک، بهبود (1392)، "رفتارسازمانی"، چاپ اول، تهران، نشر مرکز آموزشی پژوهشی شهید صیاد شیرازی
- بیک­، علی­اصغر (1398)، "طرح راهبردی انتظامی امنیتی استان بوشهر"، مرکز مطالعات فرماندهی انتظامی بوشهر
- بیک، علی‌اصغر و همکاران (1397)، "تأثیر تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب سازمان­های نظامی ج.ا.ایران"، فصلنامه مدیریت استراتژیک دفاعی، شماره 77، دانشگاه عالی دفاع ملی
- تشکری، محمود (1393)، "شایستگی‌های سرمایه‌های انسانی پلیس اسلامی از منظر مقام معظم رهبری(مدظله­العالی)"، مطالعات دفاعی استراتژیک، بهار، شماره 55
- دانش آشتیانی، محمدباقر (1389)، "مدیریت استراتژیک"، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی
- رابینز، استیفن پی (1394)، "مبانی رفتارسازمانی"، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ چهل و چهارم، تهران، نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی
- رزاقی، افشین (1396)، "نظریه‌های ارتباطات اجتماعی"، تهران، چاپ سوم، انتشارات پیکان
- رضائیان، علی (1394)، "مبانی مدیریت رفتارسازمانی"، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات سمت
- زارعی متین، حسن (1377)، "تبیین الگوی فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در محیط کار و اثر آن بر رضایت شغلی"، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، زمستان، شماره اول
 - خورشیدی، عباس (1389)، "رفتارسازمانی با رویکرد پژوهشی"، چاپ اول، تهران، نشر سیطرون
- شرمرهورن، جان آر (1393)، "مدیریت و رفتارسازمانی"، ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، چاپ سوم، تهران، انتشارات مدیران
- فقیهی، کامران (1395)، "روابط کار"، تهران، انتشارات کتب دانشگاهی
- مشبکی، اصغر و روحانی، محمدحسین (1389)، "مدیریت رفتارسازمانی"، چاپ دوم، تهران، انتشارات اقبال
- نجف بیگی، رضا (1396)، "سازمان و مدیریت"، چاپ پنجم، تهران، انتشارات ترم
- نیک­پور، امین؛ پور­ رشیدی، رستم و نوبری آیدیشه، سمیه (1393)، "تبیین مبانی رفتارسازمانی در سیره نبی اکرم(صلی ا... علیه و آله و سلم)"، سال سوم، شماره دوم
- محدثی، جواد (1379)، "حکومت علوی از نگاه امام خمینی(رحمت ا... علیه)"، فصلنامه حکومت اسلامی، سال پنجم شماره چهارم
 - واعظی، خلیل (1398)، "طراحی الگوی رفتارسازمانی مطلوب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تدابیر و فرامین حضرت امام خامنه­ای(مدظله‌العالی)"، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی
ب- منابع انگلیسی:
- Grunig, L. A (2011), "Image and Symbolic Leadership: "Using Focus Group Research to Bridge the Gaps", Journal of Public Relations Research, Vol. 5, No. 2, pp.95-125
- Sutton, Rebecca (2014). The Policy Process: An Overview, Overseas Development Institute London
ج- مصاحبه­ها:
- مصاحبه حضوری با جناب سرهنگ غلامرضا وطن‌دوست در مورخه 13/2/98
- مصاحبه حضوری با سردار سرتیپ دوم دکتر محمد قنبری در مورخه 13/2/98
- مصاحبه حضوری با دکتر علی­اصغر بیک مدرس دانشگاه‌های نظامی در مدیریت راهبردی نظامی در مورخه 25/2/98
- مصاحبه حضوری با سردار سرتیپ پاسدار دکتر اسماعیل احمدی­مقدم در مورخه 18/3/98
- مصاحبه حضوری با جناب سرهنگ رضا ریوندی در مورخه 25/3/98