مقاله پژوهشی: تدوین راهبردهای هم افزایی مولفه نیروی انسانی وآموزش آجا در عملیات مشترک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی‌

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی‌

3 کارشنای ارشد جفرافیای طبیعی دانشگاه پیام نور سقز

چکیده

آجا از نیروهایی ترکیب شده‌ که ماهیت تخصصی مجزا و فضای عملیاتی متفاوتی دارند. تفاوت در فضا و محیط عملیاتی، موجب استقلال راهبرد و تاکتیک در محیط تخصصی می‌شود. در هر صحنه­ی جنگ دو نیروی خودی و دشمن وجود دارند که دارای محیط عملیاتی، اهداف، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های متفاوت از هم هستند، بنابراین الزام حضور سلاح­ها و تجهیزات و نیروهای متنوع با تخصص‌ها و حتی فرهنگ سازمانی مختلف برای پاسخگویی به کنش‌های متنوع دشمن، نیاز به نیروی انسانی کارآمد با آموزش بالا دارد که در نهایت باعث هم­افزایی در طرح­ریزی، اجرا، کنترل و نظارت عملیات مشترکِ نیروهای چهارگانه آجا می­گردد. هدف اصلی تحقیق احصاء عوامل محیطی نقش­آفرین و تدوین راهبردهای هم­افزایی مولفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک است، این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه­ای بوده که به دو روش مرکب (توصیفی و زمینه­ای- موردی) با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. جامعه نمونه 74 نفر بوده و روش جمع­آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه­ای می­باشد، یافته­ها با استفاده از نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس نتایج تحقیق تعداد 16 عامل (5 قوت، 4 ضعف، 5 فرصت و 2 تهدید) نقش­آفرین احصاء شده است. از تلفیق عوامل بالا تعداد 8 مطلوبیت و 5 چالش به­دست آمده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخصات منطقه راهبردی در موقعیت تهاجمی معطوف به قوت قرار دارد و بر همین اساس تعداد 5 راهبرد برای هم­افزایی مولفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the geopolitical interests of the Zionist regime in the Persian Gulf area

نویسندگان [English]

 • M.R Behdad Far 1
 • F Kalantari 2
 • R smadi 3
1 Doctorate in military strategic management, National Defense High University Community Verified icon
2 Assistant Professor of Strategic Defense Sciences at National Defense University
3 Senior expert in Natural Geography, Payam Noor University, Saqqez
چکیده [English]

Due to its geopolitical characteristics and strategic importance of the Persian Gulf area in multiple military, political and economic fields, It has always been one of the main centers of international politics and geopolitical interests of countries as a concept for explaining and pursuing their national interests in geographical contexts. In this regard, due to the special (illegitimate) characteristics at the time of its establishment, the Zionist regime has repeatedly drawn policies to increase the vital space and pursue its interests in order to realize geopolitical interests. One of the geographical bases of this regime's goal from the beginning has been the geopolitical area of the Persian Gulf, which with recent developments has increased the hopes of that regime to implement its primary goals in the direction of influence in this region. With these preliminaries, this study seeks to answer the main question, what are the geopolitical interests of the Zionist regime in the Persian Gulf region? In this regard, It uses mixed methods (quantitative and qualitative) and through presenting a questionnaire to the statistical population of 39 experts from the Persian Gulf and West Asia, while coding the questionnaires using spss software. The most important geopolitical interests of the Zionist regime in the Persian Gulf were prioritized as follows: overcoming its strategic geographical isolation in the region,diversification and expansion of the technology export market to the Persian Gulf countries,creating strategic depth in the Persian Gulf area,expanding intelligence-security cooperation with the sheikhdoms of the Persian Gulf under the cover of communication-information exchanges against the Islamic Republic of Iran, dominating the water resources of the Persian Gulf through the establishment of water desalination sources in the Arab countries of the Persian Gulf and monitoring the strategic water area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Geopolitical interests”
 • “Persian Gulf”
 • “Zionist regime”
 • “Geography”
 • “International politics”
 • فهرست منابع:

  • قرآن کریم

  - منابع فارسی

  -اسماعیل­نیا، علی­اصغر و مریم زاهدی­سرشت، بهینه یابی انتقال گاز و برق (هم افزایی گاز و برق)، 1386، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 15.

  -بابایی زکلیکی، محمد علی و هدایتی، شهره، 1385، کندوکاوی در مدیریت هم­افزایی هلدینگ­ها، مجله پیام مدیریت، شماره17.

  -حسینی، کامیار، 1391، بررسی نقش دفاع هواپایه در جنگ‌های آینده و ارائه‌ی نقشه‌ی راه استقرار نظام جامع دفاع هواپایه‌ی کشور، انتشارات نهاجا.

  -دانش آشتیانی، محمدباقر، 1390، الگوی مدیریت استراتژیک و فرآیند تدوین استراتژی، دانشگاه دفاع ملی.

  -رابینز، استیفن­پی، 1385، مبانی رفتار سازمانی، علی پارسائیان، محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

  -رابینز، استیفن پی. و دی­سنزو، دیوید ای، 1382، مبانی مدیریت، ترجمه سیدمحمد اعرابی، محمدعلی حمیدرفیعی، بهروز اسراری­ارشاد، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  -زمانی ­فرد، فهیمه، 1389،‌ نگاهی به آینده سامانه­های فرماندهی و کنترل، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

  -فرهنگ هزار واژه نظامی، 1392، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، انتشارات ستاد کل ن م.

  -گروه مشترک معاونت اطلاعات نهسا، 1396، ترجمه نشریه مشترک 0-3 نیروهای مسلح ایالات متحده به نام عملیات مشترک، مؤسسه مطالعات دفاعی هوافضا.

  -مداح، معصومه و بهرام صلواتی سرچشمه، 1384، هم­افزایی تکنولوژیک؛ مدل توسعه و ترکیب منابع در کشورهای در حال توسعه، فصلنامه رشد فناوری، شماره 3.

  -منزوی،  مسعود؛ فولادی، قاسم، ۱۳۸۷، مفاهیم عملیات مشترک، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی.

  -ونوس، داور؛ دانائی­فرد، 1381، حسن،‌‌ فرهنگ جامع مدیریت، تهران، انتشارات صفار.

  -گروه آموزش­های مشترک، عملیات مشترک و مرکب، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

  -کلانتری، فتح اله، عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر راهبرد دفاعی ایران در تقابل با آمریکا از مبدأ سرزمینی عراق، تهران، انتشارات داعا، 1398ُ.

  -منزوی، مسعود؛ فولادی، قاسم، ۱۳۸۷، مفاهیم عملیات مشترک، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی.

  – منابع انگلیسی

  -Hall, L., (2003), “Nursing intellectual capital: a theoretical approach for analyzing nursing productivity”. Nursing Economics , Volume 21, Issue 1.

  - JOHN M. SHALIKASHVILI, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Joint Military Operations Historical Collection, 15 july 1997, America.

  3- PAUL E. BAUMAN،  Brigadier General, U.S. Air Force،  CROSS-DOMAIN SYNERGY IN JOINT OPERATIONS

   -Yarger, Harry R. “Toward a Theory of Strategy.” Chapter 8 in Guide to National Security Policy and Strategy, 2nd edition. U.S. Army War College, Carlisle, PA, June 2006, pp. 107

  -ANDREW C. WEBB, MAJOR, U.S.ARMYBachelor of Arts, U.S. Military Academy, West Point, NY, 2006 Masterof Arts, Johns Hopkins University -SAIS,

  -Washington, DC, 2016, RETHINKING STRATEGY: ART LYKKE AND THE DEVELOPMENT OF THEENDS, WAYS, MEANSMODEL OF STRATEGY,2019, pp.64

  - Smith, Charlie E. (2001), Who Stole My Synergy? The Human Factors That Make Mergers Work, Organizational Effectiveness Archives, Available from: http://www.pdcounsel.com