نتایج جنگ روسیه و اوکراین در شکل گیری نظم نوین جهانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته دکترای مدیریت راهبردی

چکیده

راهبرد اصلی روسیه در طی سالهای گذشته جلوگیری از پیشروی و نفوذ ناتو به شرق و محیط امنیتی نزدیک روسیه و ممانعت از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا بوده است. بر این اساس طی یک عملیات ویژه که از نظر کرملین، اقدامی پیش گیرانه برای جلوگیری از تهدیدهای آتی قلمداد می گردد، جنگ بین روسیه و اوکراین آغاز شد. هدف اصلی تحقیق تبیین ویژگی­ها، سناریوها و اهداف جنگ روسیه و اوکراین در شکل­گیری نظم نوین جهانی است. نوع پژوهش کاربردی است و به روش اکتشافی و تحلیل محتوا، بصورت کیفی نظام­مند انجام گردیده است، روش‌ گردآوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه­ای و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان است. بر اساس یافته­های تحقیق ویژگی­های جنگ در 9 دسته­بندی مختلف بیان شده است، جنگ بین روسیه و اوکراین فرسایشی و هر دو کشور عملا در باتلاق جنگ گرفتار شده­اند. آنچه امروز بر سر اوکراین آمده نتیجه اعتماد به غرب است. روسیه سه هدف حداکثری، متوسط و حداقلی را در این جنگ دنبال کرد که به هدف حداقلی یعنی کنترل منطقه دونباس رسیده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که جنگ روسیه و اوکراین دارای 35 ویژگی خاص می­باشد. روسیه از نظر شکل نظامی برنده حداقلی جنگ بوده اما از منظر «جنگ روایت­ها» شکست خورده است. دکترین نظامی اوکراین از «تدافعی به تهاجمی تغییر یافته است». دکترین نظامی روسیه از حالت «تهاجمی به تدافعی» تبدیل شده است. نتیجه اولیه این جنگ شکل­گیری نظم چند قطبی و پایان نظم تک قطبی با محوریت آمریکا است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The results of the war between Russia and Ukraine in the formation of the new world order

نویسندگان [English]

  • F Kalantari 1
  • H Mohamadi Monfared 2
1 Member of the faculty of the Higher National Defense University
2 Graduated with a PhD in strategic management
چکیده [English]

Russia's main strategy over the past years has been to prevent NATO's advance and influence to the east and Russia's close security environment and prevent Ukraine from joining the European Union. Based on this, during a special operation, which is considered a preventive measure from the Kremlin's point of view, to prevent future threats, the war between Russia and Ukraine began. The main goal of the research is to explain the characteristics, scenarios and goals of the war between Russia and Ukraine in the formation of the new world order. The type of research is applied and it has been carried out in a systematic qualitative manner using exploratory method and content analysis, the method of collecting data is documentary and library and interview with 10 experts. According to the findings of the research, the features of war are described in 9 different categories, the war between Russia and Ukraine is erosive and both countries are practically caught in the swamp of war. What happened to Ukraine today is the result of trusting the West. Russia pursued three maximum, medium and minimum goals in this war, which has reached the minimum goal of controlling the Donbas region. The results of the research show that the war between Russia and Ukraine has 35 special features. Russia has won the minimum war in terms of military form, but it has failed from the point of view of the "war of narratives". Ukraine's military doctrine has changed from "defensive to offensive". Russia's military doctrine has changed from "offensive to defensive". The primary result of this war is the formation of the multipolar order and the end of the unipolar order centered on America.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimate defense
  • preventive war
  • new order
  • Russia
  • Ukraine