الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 دانشیار، علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملّی

3 استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملّی

4 دکتری، علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

مقاومت اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از منظومه فکری امام خمینی(رحمه‌الله‌علیه) و امام‌خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) موجب شکل‌گیری جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا با محور جمهوری اسلامی ایران شده است. جبهه مقاومت برای دستیابی به اهداف خود و همچنین همسو نمودن ملت‌ها و دولت‌های منطقه با انقلاب اسلامی، نیازمند یک الگوی منسجم و کارآمد است تا با بهره‌گیری از آن بتواند پیچیدگی‌های محیط خود را مدیریت نماید.
امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، با اشراف اطلاعاتی بر جبهه مقاومت، ابعاد مختلف مقاومت را در مناسبت‌ها و سخنرانی‌های گوناگون تبیین نموده است.  بنابراین هدف اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است.
این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد آمیخته است که به روش کتابخانه‌ای و با تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کمّی و کیفی انجام گرفته است.
بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) جبهه مقاومت در ابعاد و مؤلفه‌های: ارکان(رهبران، دولت‌ها، ملت‌ها، وحدت‌ و...)، مبانی و جهت‌سازها(آرمان‌، اندیشه، مکتب، اصول و ...)، عوامل پیش‌برنده(توان و آمادگی دفاعی، استحکام ساخت درونی و...)، موانع و چالش‌ها(نفوذ، نفاق، نابسامانی‌داخلی، استبداد، استکبار و ...)، اهداف مقاومت (دولت‌سازی، رهبری‌سازی و ..) دستیابی به استقلال  و عزت دولت‌ها و ملت‌های جبهه مقاومت، اعتمادسازی، بازدارندگی و  کاهش حضور نظامی استکبار در کشورهای محور مقاومت و سرانجام پیروزی مقاومت را  تسهیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Resistance Front Pattern From Imam Khamenei's Pont of View

نویسندگان [English]

  • A Saleh Esfehani 1
  • Gh Nezami puor 2
  • H Kazemi Qomi 3
  • I Farji 4
1 Associate Professor, Higher National Defense University
2 Associate Professor, Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
3 Assistant Professor, Higher National Defense University
4 PhD, Strategic Defense Sciences, Higher National Defense UniversityI
چکیده [English]

  After the victory of the Islamic Revolution, Islamic resistance by using the thought system of Imam Khomeini and Imam Khamenee, has led to formation of the Resistance Front in the west Asian with the Axis of the Islamic Republic of Iran. Resistance Front, In order to achieve it's goals as well as to align the nation and governments of region with the islamic revolution, needs a coherent and afficient pattern, so it can be used to manage it's enviromental complexities.
Imam Khamenee, as the leader of islamic revolution and Supreme Commander of Armed Forces, with his intelligence mastery on the resistance front, has explained the various dimensions of the resistance on various occasions and speeches. Therefor, the main purpose of this research is to achieve a resistance pattern from Imam Khamenei's pont of view.
This reserch is an applied and mixed approach. It also has been done qualitatively and quantitatively in the library method with using content analysis and foundation-data theorizing methods.
 According to the supreme leader's thought system, the Resistance Front in dimensions and components: Pillars(Leaders, Governments, Nations, Unity,...), Fundamentals and Directions maker(Goals, Thoughts, School, Principles,...), Driving factors(Defensive Readiness and Strength,  Interal Construction Strength,...) and Obstacles and Challenges(Influence, Hypocrisy, Interal Disorder, Despotism, Arrogance,...), Resistance goals(Government building, Leadership building,...), achieving independence and glory of governments and nations of Resistance Front, building trust, deterrence and reduction of arrogant military presence in the Axis of resistance countries and ultimately facilitate the victory of the resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • Discourse
  • Resistance Front
  • Imam Khamenee
فهرست منابع
-   قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
-   امام خمینی (رحمه الله علیه)، صحیفه نور، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام(رحمه‌الله‌علیه).
الف- منابع فارسی:
-   آصفی، محمدمهدی (1395)، پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت، ترجمه علی کارشناس، زمزم هدایت، قم.
-   البوطی، محمد سعید رمضان(1384)، ترجمه اصغر افتخاری، مصلحت و شریعت (مبانی،ضوابط و جایگاه مصلحت در اسلام)، تهران: گام نو.
-   جهان بزرگی، احمد، (1393)، امنیت در نظام سیاسی اسلام (اصول و مؤلفه ها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-   دبیری‌مهر، امیر(1392)، مؤلفه‌های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در خاورمیانه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام.
-   طباطبایى، سید محمد حسین(1374)، تفسیر المیزان،‏ ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ پنجم.
-   مهاجرنیا، محسن(1394)، اندیشه‌دفاعی‌اسلام،تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-   پوستین‌چی، زهره و متقی، ابراهیم (1391) ، انقلاب اسلامی ایران و برسازی هنجار سیاسی مقاومت در روابط بین‌الملل؛ فصلنامه آفاق امنیت.
-   دادوند، محمد و همکاران (1397)، تأثیر انقلاب اسلامی بر هندسه قدرت مقاومت اسلامی در غرب آسیا، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام.
-   رضاپور،حسین (1393)، تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین‌الملل، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی.
-   قادری کنگاوری، روح‌الله (1392)، نظریه مقاومت در روابط بین‌الملل رویکرد ایرانی-اسلامی نفی سبیل و برخورد با سلطه، مجله سیاست دفاعی.
-   قزلسفی، محمدتقی و فرخی، سمیه (1392)، پارادایم مقاومت و بیداری اسلامی در پرتو تحولات شمال آفریقا، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام.
-   محمدی، محمود (1392)، اسلام‌گرایی؛ گفتمان مقاومت، فصلنامه جامعه شناسی تاریخی.
-   مطلبی، مسعود و کاظمی، اردشیر، امجدی، حوریه (1397)، گفتمان مقاومت در سپهر فکری و اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، فصلنامه مطالعات منافع ملی.
-   مهری‌پور، آسیه (1398)،  تبیین مدل مفهومی مقاومت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، دو فصلنامه علمی دانش سیاسی.
ج) سایت‌ها
-          امام خامنه‌ای، مجموعه بیانات قابل دسترسی در: www.Khamenei.ir-
http://www.fa.wikipedia.org-