انتظارات اساسی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) از بسیج مستضعفین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشآموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

گستره وسیع حوزه های عملکردی بسیج در سطح ملی و فراملی، آن را به نهادی با قابلیت‌های استثایی در جهت دستیابی به اهداف امنیت ملی جمهوری اسلامی تبدیل نموده است، به گونه‌ای که آینده کشور متکی به عملکرد بسیج در حوزه‌های مختلف است. حال پرسش این است که مهم‌ترین انتظارات فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از بسیج مستضعفین کدام‌اند؟ در این مقاله از دو روش تحقیق استفاده شده است. در مرحله اول جهت دستیابی به مهم‌ترین عملکردهای سازمان بسیج مستضعفین از منظر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)  از «نظریه داده بنیاد»  استفاده شده است. در مرحله دوم جهت ممیزی انتظارات اساسی احصا شده بسیج و اعتبار بخشی به آن، با استفاده از فرمول‌های آماری واستنباطی به شیوه هدفمند از یک گروه متخصص و خبره آشنا با بسیج و اندیشۀ امام خامنه ای استفاده شده است. گسترش فرهنگ ولایت مداری، ترویج گفتمان رهبری، عملکرد دفاعی امنیتی به عنوان سپر حوادث کشور، بصیرت بخشی و انجام عمل تکلیف گرایانه و در نهایت، حضور هوشمندانه در صحنه های دفاع از انقلاب اسلامی، به عنوان مهم‌ترین انتظارات فرمانده معظم کل قوا از بسیج، نتیجه حاصل از این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The basic expectations of Supreme Commander-in-Chief Grand Ayatollah Imam Khamenei (may Allah grant him) fromThe Basij Mostazafin Organization

نویسندگان [English]

  • M.B Zolghadr 1
  • A.A bormi 2
1 Assistant Professor of Strategic Management, Higher National Defense University
2 Doctor of Strategic Defense Sciences Higher National Defense University
چکیده [English]

The wide range of functional areas of Basij in national and international levels, has turned it to an institution with Exclusive capabilities in order to achieve the national security objectives of the Islamic Republic of Iran ، So that whole Stability of Islamic Republic of Iran depends on Basij in various areas. Now the question is that “ What are the main expectations of the Supreme Commander-in-Chief Imam Khamenei from  the Basij? “. Two research methods has been used in this article. In the first stage "Grounded Theory" has neen used to understand the main functions of Basij from the perspective of  the Suprem leader. In the second  stage, In order to Categorize and validate Those basic expectations, we have used inferential and statistical formulas by an expert  group working on the ideas of Imam Khamenei about Basij . Spreading the Velayat culture , Promoting the Leaderships Discours , Defencive and security function as an strong shield , Basirah or knowledge-based thinking and Taklif-based behavior, and finally, presence  at the whole scens  in order to defend the Islamic Revolution, have been sorted as the main expectations of The Supreme Commander-in-Chief from Basij , as the results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basij mostazafine
  • supreme leader
  • national security
  • Basic expectations
فهرست منابع
الف- منابع فارسی
- امام خمینی‌(رحمهالله علیه) ، صحیفه نور، چاپ اول، (1368) ، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب ، حدیث ولایت، مجموعه بیانات حضرت امام خامنه‌ای ‌(مدظله‌العالی) ‌، تهران.
- اشتراوس انسلم ، جولیت کوربین،(1990) اصول روش تحقیق کیفی: نظریه تحقیق مبنایی؛ رویه ها و     روش ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم.
- فلیک اووه، در آمدی بر تحقیق کیفی، ،(1387) ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.
- گال بورگ، نمونه گیری هدفمند، (1384)ترجمه نصر و همکاران، تهران، نشر نی.
- لقمان نیا مهدی، احمد خامسان، محسن آیتی، مجتبی خلیفه ، 1390، شناسایی مولفه های هویت ملی در برنامه های درسی بر اساس نظریه داده بنیاد، فصلنامه نواوری‌های آموزشی، شماره 40 سال دهم.
     - مهرابی امیر حمزه، خنیفر حسین‌، امیری علی نقی ، زارعی متین حسن و جندقی غلامرضا (1390)، معرفی روش‌شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی(ارائه یک نمونه)، فصلنامه مدیریت فرهنگ   سازمانی سال نهم شماره 23 بهار و تابستان.
ب- سایت‌ها
- بیات امام خامنه‌ای در سایت:  www.khmaenehei.ir
- گنجی محمد، (1394) توصیه‌ها و انتظارات رهبری از جوانان بسیجی، قابل دسترسی در:     www.bsrq.ir   
- معینی حسین، (1394) وظایف و آرمان‌های بسیج از منظر امام خامنه ای، قابل دسترسی در :     www.bsrq.ir