طراحی محیط راهبردی فضای تخاصم رسانه‌ای دشمنان علیه رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد پدافندغیرعامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک

2 استادیار انشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی، تبیین و ترسیم عوامل و مولفه­های موثر بر فضای تخاصم و تهدید محیط راهبردی تهدیدگران علیه رسانه ملی با رویکرد پدافندغیرعامل با بهره‌مندی از بررسی و مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل و توصیف محیطی انجام شده است. این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و اکتشافی و از نظر نوع روش توصیفی تحلیلی است، به‌صورت موردی زمینه­ای در حوزه رسانه­ملی انجام شده است. در این پژوهش با واکاوی، بررسی و تحلیل محیط تخاصمی و تدافعی حاکم بر کنش تهدیدگران علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مشارکت خبرگان در فرایند روش دلفی، عمده­ترین عوامل و مولفه­های موثر بر محیط کنش راهبردی تخاصم دشمنان علیه رسانه ملی با رویکرد پدافند غیرعامل شناسایی و ترسیم شده است. همچنین در ادامه پژوهش برای درک و شناسایی نقش و کارکرد کنشگران این سپهر تخاصمی، مبادرت به بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه کنشگران عمده مؤثر بر سپهر دفاع و نزاع رسانه­ای شده است. در انتها نیز برای تسهیل درک و خلق روایت ذهنی یافته­های پژوهش در قالب نقشه شناختی به تصویر کشیده شده است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی

 • ·      امام خمینی(ره)،(1370)، صحیفه نور ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد ٥
 • ·      امام خامنه ای(مدظله)، ،(1393)، سایت رسمی مقام معظم رهبری، www.khamenei.ir
 • افق رسانه، (1393)، نشست های راهبردی ریاست رسانه ملی با مدیران ارشد،. معاونت برنامه ریزی و نظارت. افق رسانه 29
 • قالیباف،محمدباقر، (1388)،خاورمیانه ژئوپلیتیک نوین و چالشهای ایران و آمریکا، فرهنگ و هنر، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
 • برنامه ریزی راهبردی رسانه ملی،(1388)، مرکز طرح و برنامه ریزی، معاونت برنامه ریزی  و نظارت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
 • بهروزلک، غلامرضا،(1385)، جهانى شدن و سرانجام نزاع گفتمان ها، علوم سیاسى، شماره 36
 • پایسا، (1393)، رصد و پایش سایبری، سازمان پدافندغیرعامل، سایت پایداری ملی www.paydari.ir
 • تاجیک ،محمدرضا،(1381)،«جهانی شدن و هویت، رهیافتهای سیاسی و بین المللی، ش3، تابستان.
 • جلالی فراهانی، غلامرضا،(1393)، پدافندغیرعامل و تهدیدات نوین، بوستان حمید
 • جفری، کمپ، (1383)، جغرافیای استراتژیک خاورمیانه، ترجمه متین، انتشارات مرکز مطالعات راهبردی
 • جمشیدیان، هادی،(1389)، تهدیدات رسانه،  مطالعات و اطلاعات فرهنگ استراتژیک، زمستان.
 • خجسته، حسن، (1393)، مدیریت رسانه، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه
 • سالنمای امنیت جمهوری اسلامی ایران،(1390)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • سیاست خارجی توسعه گرا (1387)، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی درمرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • عبداله خانی،علی،(1386)، تهدیدات امنیت ملی، مؤسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات ابرار معاصر،تهران،
 • عزتی، عزت الله. (1380). ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم. انتشارات سمت.
 • علامه طباطبایی،محمدحسین.(1371)، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، جلد 11.
 • علوی وفا، سعید، (1390)، مبانی استراتژیک و راهبردهای پدافند غیر عامل فرهنگی رسانه، فصلنامه دفاع ملی، شماره اول.
 • فولادی، قاسم،(1393)، سیر تحول عملیات تاثیر محور، مرکز آینده پژوهی صنایع دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • کسینجر، هنری.(2006) دیپلماسی آمریکا در قرن 21. ترجمه اژدر حسین، روزنامه فارس.
 • مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی،(1388)، محیط عملیاتی مشترک(آمریکا)، انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
 • مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی،(1389)، رسانه ها در دفاع، مترجم مسعود منزوی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
 • هیبلزگری، کریس،(1389)،  جنگ پست مدرن‌،سیاست نوین درگیری و نزاع، جنگ نرم، مترجم قربانی ، تهران
 • مطالعات گروهی دانشگاه داعا،(1393)، طرح راهبردی پدافندغیرعامل در 8 حوزه تخصصی، دوره اول مدیریت راهبردی پدافندغیرعامل، دانشگاه داعا.
 • منزوی، مسعود،(1388)، رسانه ها در عرصه ی دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی
 • مهروری، مصطفی، (1387)، ترسیم فضای پرابهام جنگ‌ها و منازعات آینده از دیدگاه تنی چند از آینده‌پژوهان و بلندپایگان دفاعی(جلد2)، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
 

 

ب- منابع انگلیسی

 • Bolton ,John R.,(2011), World and the Next Administration: Policy Challenges”, Heritage
 • Economics,(2013), World in futures, Journal Economic, New York: Economic press
 • Jantel, M. (2000), Per Suasionand Proganda. New York: Apleton Press.
 • Hufmann, N. (2010). I Live in the Future & Here’s How It Works: Why Your World, Work, and Brain Are Being Creatively. New York:Crown Business.
 • USJFCOM,(2005), United State justify force command function, Pentagon.