مقاله پژوهشی: تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور کشاورزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه پیام نور

2 استادیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملّی

3 دانشیار گیاه‌پزشکی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی

4 استادیار مدیریت مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

5 دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

نقش حسّاس و اساسی کشاورزی در امنیت غذایی و ملّی باعث شده است تا دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری کلان راهبردی کشور نسبت به بخش کشاورزی توجّهات ویژه‌ای را اعمال نمایند. هدف اصلی این مقاله تبیین گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور کشاورزی است. در این مقاله با تکنیک تحلیل محتوا و گفتمان؛ بیانات و آثار حضرت امام (رحمت ا... علیه) و حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نشان داده‌شده است که مفهوم کانونی در گفتمان ولایت‌فقیه در حوزه اداره امور کشاورزی، «اداره امور کشاورزی بر اساس باور خود توانمندی» است. گفتمان ولایت‌فقیه واجد ضدیت‌ها، چالش‌ها و گفتمان‌های رقیب هم هست. برای تحلیل محتوا از نرم‌افزارهای متن کاو اطلس تی و مکس کیو دی ای و نرم‌افزارهای تجمیع کننده آثار امام (رحمت ا... علیه)، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) استفاده و تحلیل گفتمان هم به روش لاکلا- موفه تدوین و ارائه گردیده است. مقایسه آثار ولایت‌فقیه در موضوع اداره امور کشاورزی در طول پس از انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که به اقتضای ظرفیت زمانه؛ نگاه هردو بزرگوار به جایگاه بخش کشاورزی چه از منظر امنیتی و مدیریتی یکسان مورد توجّه بوده است. در دوره ولایت حضرت امام (رحمت ا... علیه) و تقبیح تند ایشان از اصلاحات ارضی، نگاهشان، نگاهی ایجابی به بخش کشاورزی است؛ همچنان که حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نیز به اقتضای دوران بعد از جنگ تحمیلی، برای تأمین امنیت غذایی کشور، اهتمام به خودکفایی در تولیدات کشاورزی را با نگاه ایجابی برای استقلال کشور، اکیداً توصیه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the discourse of the province in the Department of Agriculture

نویسندگان [English]

 • S.M Khademi 1
 • M Moradiyan 2
 • A Alizadeh Aliabadi 3
 • M Palouj 4
 • M.H Khademi 5
1 Assistant Professor of Strategic Management, Payame Noor University
2 Assistant Professor of National Security, Higher National Defense University
3 Associate Professor of Plant Protection Medical Plant Research Institute
4 Assistant Professor of Management, Institute of Agricultural Planning and Economics Research
5 PhD in Strategic Management of Passive Defense, Higher National Defense University
چکیده [English]

The critical and essential role of agriculture in food and national security has led the country's strategic macro-policy makers to pay particular attention to the agricultural sector. The main purpose of this article is to explain the discipline of the province in the Department of Agriculture. This article has demonstrated the content and discourse technique of Imam Khomeini's (Rahmallah) and Imam Khamenei's (al-Awali's) speeches and works that show that the focal point in the discourse of the province is in the domain of agricultural affairs, "self-governing agriculture" Is. Provincial discourse also has competing challenges, challenges and discourses. The content analysis software of Kawa Atlas T and Max QDD and the software of Imam Khomeini's (Rahmullah Allah), Imam Khamenei's (Al-Qa'ali's) use and discourse analysis have been developed and presented using the Lakla-Mouffe method.  Provincial discourse also has competing challenges, challenges and discourses. The content analysis software of Kawa Atlas T and Max QDD and the software of Imam Khomeini's (Rahmullah Allah), Imam Khamenei's (Al-Qa'ali's) use and discourse analysis have been developed and presented using the Lakla-Mouffe method. A comparison of the works of the provincial governor in the post-revolutionary administration of agriculture has so far shown that, given the capacity of the time, both noble views on the position of the agricultural sector were considered equally from a security and managerial perspective. During Imam Khomeini's (R) era, and his sharp denunciation of land reform, their view of the agricultural sector is a positive one, just as Imam Khamenei (al-Awaliyah), in the aftermath of the imposed war, has been instrumental in securing the country's food security. They strongly recommend self-sufficiency in agricultural production with a positive view of the country's independence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dialogue of Velayat-e Faqih
 • Agriculture
 • Department of Agriculture
 • Food Security
 • Self-sufficiency
 • فهرست منابع:

  • "قرآن کریم"
  • امام خمینی (رحمت ا... علیه) (1382)، "صحیفه نور"، ج 16، چاپ سوم، بنیاد نشر و حفظ آثار حضرت امام (رحمت ا... علیه)
  • امام خمینی (رحمت ا... علیه)، "مجموعه بیانات"، قابل‌دسترسی: در imam.khomeini.ir
  • امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، "مجموعه بیانات"، قابل‌دسترسی در: Khamenei.ir
  • آصف جوادی، محمد (1390)، "روش تحلیل گفتمان"، فصلنامه زمزم معارف، مجمع آموزش عالی فقه، قم، سال هشتم، شماره 30
  • "آیین‌نامه اجرایی گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی" (1355)، ماده 1
  • بشیر، حسن (1385)، "تحلیل گفتمان دریچه‌ای بری کشف ناگفته‌ها"، تهران، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، چاپ چهارم
  • جولایی، رامتین (1383)، "مدیریت الگوی کشت محصولات زراعی سه شهرستان مرکزی استان فارس در یک مدل چندنقطه‌ای"، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
  • حافظ نیا، محمدرضا (1388)، "مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران، انتشارات سمت
  • حقوقی اصفهانی، مرتضی (1372)،"مدل بهینه‌سازی الگوهای تولید کشاورزی استان خوزستان ارائه‌شده به مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی- وزارت کشاورزی در خلال مطالعات سنتز کشاورزی خوزستان"
  • خلیلی شورینی، سیاووش (1386)، "روش‌های تحقیق در علوم انسانیت"، تهران، انتشارات یادواره کتاب
  • دانایی‌فرد، حسن (1390)،"سیاست‌گذاری عمومی"، جزوه درسی دانشگاه عالی دفاع ملی
  • دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1383)، "روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع"، تهران، انتشارات صفار
  • دانایی‌فرد، حسن (1384)، "تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی"، دوماهنامه دانشور رفتار، سال دوازدهم، تیرماه، شماره 11
  • دیوید. فرد آر (1390)، "مدیریت‌ استراتژیک"‌، تـرجمه عـلى پارسـائیان و سید‌ محمد‌ اعـرابى، چـاپ دوم‌، دفتر‌ نشر پژوهش‌هاى فرهنگى
  • شجری، شاهرخ و ذوقی پور، آمنه (1387)،"الگوی کشت و مزیت نسبی محصولات کشاورزی با استفاده از تحلیل (SWOT) در ایران"، اولین همایش و هم‌اندیشی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور تولیدات گیاهی
  • طباطبایی، سیّد حسن (1372)، "نگاهی کلی به مسائل نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در چند کشور نمونه، تهران"، انتشارات صندوق مطالعاتی نظام‌های بهره‌برداری ایران
  • علیزاده، علی (1382)، "حمله‌های بیولوژیک علیه محصولات کشاورزی چالشی فرا روی حفظ نباتات"، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، انتشارات سازمان حفظ نباتات کشور
  • علیزاده، علی (1382)، "حمله‌های بیولوژیک علیه محصولات کشاورزی چالشی فرار وی حفظ نباتات"، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، انتشارات سازمان حفظ نباتات کشور
  • غفاریان، وفا (1382)، "توسعه مدیران اجرایی، فرصت‌ها و رویکردها"، مجموعه مقالات اولین اجلاس توسعه منابع انسانی
  • "قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ماده 1" (1387)، آیین‌نامه اجرایی ماده 11
  • کاظمی، حسن (1390)، "پیاده‌سازی راهبردهای ملی، الزامات و ظرفیت‌ها"، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
  • منوچهری، عباس (1387)، "رهیافت و روش در علوم سیاسی"، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم
  • وزارت کشاورزی و عمران روستایی (1340)، "قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی"