دوره و شماره: دوره 19، شماره 86، بهمن 1400، صفحه 1-334 (سال نوزدهم، شماره 86- زمستان 1400) 

پژوهشی

مقاله پژوهشی: عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس

صفحه 5-26

علی فاطمی نسب؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ محمدرضا کمالی؛ حسین ربیعی


مقاله پژوهشی: دیدگاه‌ها و نظریات آمریکا در جنگ با افغانستان (2001)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعدازآن

صفحه 151-168

سیدیحیی رحیم صفوی؛ محسن آریاپور؛ جواد قاصدنظامیان؛ علی سورانی؛ ساسان محمودی؛ علی وکیلیان زند


مقاله پژوهشی: شناخت ابعاد عملکردی جریان‌های تکفیری با رویکرد نظامی - امنیتی

صفحه 239-258

اسماعیل شریفان؛ امید اردلان؛ داود زنجانی؛ غلامرضا نصیرپور


مقاله پژوهشی: تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور کشاورزی

صفحه 259-280

سیّد موسی خادمی؛ محسن مرادیان؛ علی علیزاده علی‌آبادی؛ مجتبی پالوج؛ محمدحسین نیک‌خواه


شماره‌های پیشین نشریه

سال نوزدهم، شماره 86- زمستان 1400
سال نوزدهم، شماره 85، پاییز 1400
سال نوزدهم، شماره 84، تابستان 1400
سال نوزدهم، شماره 83، بهار 1400