ارائه الگوی راهبردی "پیشرفت امور شهری " بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

الگوی راهبردی به‌عنوان موضوعی حیاتی برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه پیشرفت امور شهری محسوب می‌شود .در این تحقیق تلاش شده است تا الگوی راهبردی در رابطه با پیشرفت امور شهری بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری ترسیم تا بتواند تصویری واقعی و درست در این حوزه را ارائه و به تصمیم گیران کمک کند تا سیاست­های مفیدتری را اتخاذ نمایند .
تحقیق حاضر، از نوع توسعه‏ای-کاربردی و روش‌های گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است . همچنین با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل‌های کمی و کیفی و ترکیب آن در نیل به‌نظام حکومتی الگو بهره گرفته‌شده و در ذیل آن از روش‌های تحلیلی مختلف، ازجمله تحلیل محتوا در فرمایشات و تدابیر، روش تحلیل گفتمان غالب در آراء و اندیشه­های امام و رهبری و روش موردی زمینه‌ای برای تبیین تجربیات استفاده‌شده است. پس از تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته بر روی اندیشه‌ها، آراء و نظرات امام و رهبری محورهای سه‌گانه راهبردی (دکترین، اهداف و سیاست‌ها) و نتایج حاصل از بررسی تجربیات نظام جمهوری اسلامی در حوزه پیشرفت امور شهری در شش محور (برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، هماهنگی، پیاده‌سازی و اجرا، نظارت، کنترل و ارزیابی) استخراج و برای هریک، شاخص‌هایی مطرح گردید و به جهت صحت سنجی به نظر خبرگان رسیده است و درنهایت الگویی راهبردی، مفهومی و متحرک در جهت پیشرفت امور شهری ارائه که علاوه برداشتن عناصر ثابت و مشخص، می‏‌تواند در طی زمان با نیازهای زمان و ضرورت‌‏های هر مرحله متکامل‌‏تر و پربارتر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In the case of progressing in the civil affairs and according to Imam and leader ship , speech , constitutional law experiences of Islamic republic of Iran organization and Utilizing the successful experiences of human

نویسندگان [English]

  • F Shamsaei zafarghandea 1
  • M Ghanizadeh 2
1 Graduate of Passive Defense Strategic Management Degree from Higher National Defense University
2 Doctor of Strategic Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

One of the basic fundamental for progress and development of each country in local and even national section is having assigned native frame work . In our country too , the design of pattern strategic is considered as vital subject for decision , planning and investment policy in field of the progress of civil affairs because many plans have been shaped in the cities which it can not be successful due to the lack of a proper strategy . so in this research it is tried to design a strategic model in relation to progress of the civil affairs based on the discourse of the Imam and leadership ,the constitution of the Islamic Republic of the Iran and explotation from successful experiences of human , until it can to present real and exact created picture of issues , treats and strategic opportunities in this area and help decision makers to provide more beneficial policies  and effective strategies in progressing civil affairs for the country and eventually the Islamic world .
   The present study is developmental practical model and the procedures of gathering data are in farms of library and fields . As well as using an analysis of quantitive and  qualitive and conbination them in getting to government system and in the following use from different analysis methods including content analysis in commands and the methods of discourse  analysis in votes and thoughts of Imam Khomeini and Imam Khamenei and the case method for ussigning experiences .
   In this research , after analysis on thoughts votes and ideas of Imam Khomeini and Imam , Khamenei , triple strategies axes (doctrine , targets and policies ) and the result of reviews experiences , in the Islamic Republic in the field off civil affairs progress in six axis (planning , organization , guidance , coordination , implementation and execution monitoring control and evolution ) extract and for each of them some indexes was proposed . and in direction of public opinion poll this matter reach in experts opinion to assign proper in directors and finally strategic, conceptual model in direction of progress civil affairs was proposed which in addition of having a specific and fix elements , it can be more complete during the time with the needs of the time and the necessity of each step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic model
  • the experiences
  • Content Analysis
  • Experiences
  • development of Urban Affairs
فهرست منابع
منابع فارسی:
-      امام خمینی (رحمت‌الله علیه)، روح‌الله، 1385، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر
-      امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، 1390، حدیث ولایت، دفتر حفظ و نشر آثار
-      قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-      اسلامی مجاوری، نصر، 1394، مبانی نظری اسلامی و ویژگی‌های معماری و شهرسازی، دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، تهران
-      پوراحمد احمد، حاتمی نژاد، حسین، (1385)، آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه شـهری در کشور، پژوهش‌های جغرافیایی، شـماره 58 : 168–180
-      پور موسوی، سید موسی ، رحیم زاده، مرجان،  مروری بر سی سال مدیریت شهری تهران، نشریه شهرداری‌ها سال نهم بهمن 1387 شماره 92
-      خلیلی شورینی، سیاوش 1391، روش‌های پژوهش آمیخته، تهران، دانش‌پژوه (ویرایش دوم)
-      رفیع پور، فرامرز 1382، تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار
-      زارع،  ابراهیم  و پیر زاده، حسین (۱۳۸۲) شیوه‌های تحقق طرح‌های توسعه شهری (تدوین شیوه مناسب تهیه طرح‌های شهری در ایران )، سازمان شهرداری‌های کشور، تهران
-      غنی زاده،مسعود؛ نگاهی به شهر در تمدن اسلامی، 1385، مجله: راهبرد توسعه،
-      کاظمی، سید حسن 1390، تبیین الگویی برای پیاده‌سازی راهبردهای ملی در سازمان‌های اجرایی، دانشگاه عالی دفاع ملی
-      مقدمه‌ای بر طرح نظام حکومتی الگو،1390، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
-      مهدی زاده، جواد (۱۳۸۲)؛ برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری، مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،تهران
-      نقی زاده، محمد(1378)، منابع و روش شناخت مبانی نظری معماری قدسی و شهر اسلامی"،فصلنامه هنر، شماره40