ارائه الگوی راهبردی "پیشرفت امور شهری " بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

الگوی راهبردی به‌عنوان موضوعی حیاتی برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه پیشرفت امور شهری محسوب می‌شود .در این تحقیق تلاش شده است تا الگوی راهبردی در رابطه با پیشرفت امور شهری بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری ترسیم تا بتواند تصویری واقعی و درست در این حوزه را ارائه و به تصمیم گیران کمک کند تا سیاست­های مفیدتری را اتخاذ نمایند .
تحقیق حاضر، از نوع توسعه‏ای-کاربردی و روش‌های گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است . همچنین با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل‌های کمی و کیفی و ترکیب آن در نیل به‌نظام حکومتی الگو بهره گرفته‌شده و در ذیل آن از روش‌های تحلیلی مختلف، ازجمله تحلیل محتوا در فرمایشات و تدابیر، روش تحلیل گفتمان غالب در آراء و اندیشه­های امام و رهبری و روش موردی زمینه‌ای برای تبیین تجربیات استفاده‌شده است. پس از تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته بر روی اندیشه‌ها، آراء و نظرات امام و رهبری محورهای سه‌گانه راهبردی (دکترین، اهداف و سیاست‌ها) و نتایج حاصل از بررسی تجربیات نظام جمهوری اسلامی در حوزه پیشرفت امور شهری در شش محور (برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، هماهنگی، پیاده‌سازی و اجرا، نظارت، کنترل و ارزیابی) استخراج و برای هریک، شاخص‌هایی مطرح گردید و به جهت صحت سنجی به نظر خبرگان رسیده است و درنهایت الگویی راهبردی، مفهومی و متحرک در جهت پیشرفت امور شهری ارائه که علاوه برداشتن عناصر ثابت و مشخص، می‏‌تواند در طی زمان با نیازهای زمان و ضرورت‌‏های هر مرحله متکامل‌‏تر و پربارتر گردد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

منابع فارسی:

-      امام خمینی (رحمت‌الله علیه)، روح‌الله، 1385، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر

-      امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، 1390، حدیث ولایت، دفتر حفظ و نشر آثار

-      قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-      اسلامی مجاوری، نصر، 1394، مبانی نظری اسلامی و ویژگی‌های معماری و شهرسازی، دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، تهران

-      پوراحمد احمد، حاتمی نژاد، حسین، (1385)، آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه شـهری در کشور، پژوهش‌های جغرافیایی، شـماره 58 : 168–180

-      پور موسوی، سید موسی ، رحیم زاده، مرجان،  مروری بر سی سال مدیریت شهری تهران، نشریه شهرداری‌ها سال نهم بهمن 1387 شماره 92

-      خلیلی شورینی، سیاوش 1391، روش‌های پژوهش آمیخته، تهران، دانش‌پژوه (ویرایش دوم)

-      رفیع پور، فرامرز 1382، تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار

-      زارع،  ابراهیم  و پیر زاده، حسین (۱۳۸۲) شیوه‌های تحقق طرح‌های توسعه شهری (تدوین شیوه مناسب تهیه طرح‌های شهری در ایران )، سازمان شهرداری‌های کشور، تهران

-      غنی زاده،مسعود؛ نگاهی به شهر در تمدن اسلامی، 1385، مجله: راهبرد توسعه،

-      کاظمی، سید حسن 1390، تبیین الگویی برای پیاده‌سازی راهبردهای ملی در سازمان‌های اجرایی، دانشگاه عالی دفاع ملی

-      مقدمه‌ای بر طرح نظام حکومتی الگو،1390، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی

-      مهدی زاده، جواد (۱۳۸۲)؛ برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری، مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،تهران

-      نقی زاده، محمد(1378)، منابع و روش شناخت مبانی نظری معماری قدسی و شهر اسلامی"،فصلنامه هنر، شماره40