تأثیر عوامل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی بر تدوین راهبرد عمق‎بخشی داخلی انقلاب اسلامی با تأکید بر منویات امام خامنه ای(مد‌ظله‌العالی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران تعمیق معارف و ارزش­های آن در همه ارکان نظام و سطوح مختلف مردم است. از عوامل بسیار مهمی که می­تواند این هدف مقدس را محقق نماید کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. در علم سیاست کارآمدی یا کارایی بیانگر توانایی اداره یک کشور توسط مدیران شایسته و ایفای بهینه کار ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایت­مندی مردم است که در نظام جمهوری اسلامی انجام موفقیت‏آمیز کار ویژه‌ها در راستای عمق­­بخشی داخلی انقلاب اسلامی است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی و نوع کاربردی تلاش گردیده است تا به سؤال «تأثیر عوامل کارآمدی بر تدوین راهبرد عمق‎بخشی داخلی انقلاب اسلامی چیست؟» پاسخ داده شود. بدین منظور برای تأیید عوامل احصاء شده بر تدوین راهبرد فوق 2 نوع پرسشنامه بین جامعه آماری 40 نفری به‌صورت تمام شمار توزیع و پس از اخذ نظر جامعه آماری با استفاده از تحلیل داده‌ها و استفاده از آزمون فریدمن، تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاصله شامل 29 عامل مؤثر بر کارآمدی نظام (10 عامل قوت، 5 عامل ضعف، 9 عامل فرصت و 5 عامل تهدید) برای عمق‎بخشی داخلی انقلاب اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of efficiency factors of the Islamic Republic on the formulation of the strategy of conceptual use of the internal part of the Islamic Revolution with spiritual emphasis of Imam Khamenei

نویسندگان [English]

 • E Najafi 1
 • H MehrAbadi Arani 2
1 PhD in Management¸ Tarbiat Modares University
2 PhD Student in Strategic Defense, Supreme National Defense University
چکیده [English]

   One of the goals of the Islamic Revolution of Iran is conceptual use of Islamic knowledge and values ​​in all pillars of the system and at different levels of the people. One of the most important factors that can achieve this holy goal is the efficiency of the holy system of the Islamic Republic.In political science, efficiency or effectiveness indicates the ability to run a country by competent managers and perform the special work of government specialties and gain the maximum satisfaction of the people. In present study using descriptive-analytical methods and applied type, an attempt has been made to ask the question "What is the effect of efficient factors on the formulation of the internal conceptual using strategy of the Islamic Revolution?" to be answered. For this purpose, in order to confirm the enumerated factors on the development of the above strategy, two types of questionnaires were completely distributed among a statistical population of 40 people and after gathering datas from the statistical population data analysis and Friedman test were used for analyzing. The results include 29 factors affecting the efficiency of the system (10 factors of strength, 5 factors of weakness, 9 factors of opportunity and 5 factors of threat) for deepening (conceptual using)  the internal part of the Islamic Revolution. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Internal conceptual use”
 • “Islamic Revolution”
 • “Efficiency”
 • فهرست منابع:

  • "قران کریم"
  • " فرمایشات حضرت امام خمینی(رحمت ا... علیه)"
  • " فرمایشات حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)"
  • ابوطالبی، مهدی (1386)، "مفهوم کارآمدی سیاسی در اندیشه متفکران اسلامی"، زمانه، شماره 59، صص 29-18
  • احمدیان، علی‌اکبر (1388)، "تبیین جنگ نرم و رابطه آن با جنگ سخت در زیارت عاشورا- نگاهی به زیارت عاشورا از منظر عمق‏بخشی"، تهران، معاونت روابط عمومی و انتشارات سپاه، مرکز چاپ نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه
  • اخوان کاظمی، بهرام (1385)، "کارآمدی در آموزه­های نهج­البلاغه"، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 76، صص 38-9
  • اسماعیل صینى، محمود (1414 ه. ق)، "المکنز العربی المعاصر"، بیروت، مکتبه لبنان ناشرون، چاپ اول
  • بستانى، فواد افرام (1375)، "فرهنگ ابجدی"، تهران، اسلامی، چاپ دوم
  • تولایی، محمد (1399)، "آشنایی با مبانی و ظرفیت‏های سازمانی سپاه و بسیج"، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‏السلام)
  • خسروی، علیرضا (1398)، "بازنمایی درون گفتمانی کارآمدی جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب"، فصلنامه مطالعات راهبردی، پاییز، شماره 85، صص 81-53
  • جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران (1397)، "گلستان انقلاب"، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
  • دلیلی، شهاب (1397)، "عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 21، شماره چهارم، شماره مسلسل 82، صص 92-61
  • زمخشرى، محمود بن عمر (1386)، "مقدمة الأدب"، تهران، موسسه مطالعاتی دانشگاه تهران، چاپ اول
  • شبان‏نیا، قاسم (1397)، "استلزامات کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه جمهوریت در دهه پنجم"، فصلنامه علمی – پژوهشی انقلاب اسلامی، سال 15، شماره 55، صص 56-35
  • شفیعی، احمد و نیک­بین، عبدالعزیز (1394)، "مؤلفه‌های کارآمدی نظام دینی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله­العالی)"، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، بهار، شماره اول، صص 97-75
  • عطار، سعید و کمالی­زاده، محمد (1395)، "کارآمدی به‌مثابه ظرفیت دولت؛ رهیافتی سیاسی به مفهوم کارآمدی"، دو فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش سیاست نظری، بهار و تابستان، شماره 23، صص 26-1
  • عیسایی، حسین و قنبری، محمدرضا (1397)، "پیش­روندگی و پیش برندگی"، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(علیه­السلام)، مؤسسه چاپ و انتشارات
  • فتحعلی، محمود (1383)، "کارآمدی نظام اسلامی"، دوماهنامه صباح، شماره 11 و 12
  • قاسمی، فرج‌ا... (1389)، "کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، شاخصه‏ها و مکانیسم‏ها از منظر امام خمینی(رحمت ا... علیه)"، فصلنامه پژوهش‏های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره 22، صص 177-153
  • قرشى، علی‌اکبر (1371)، "قاموس قرآن"، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم
  • محمدی، علیرضا؛ عبدا، عبدالمطلب و خوانین‏زاده، محمدحسین (1397)، "کاربست رهیافت سیستمی جامع‌نگر در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه پژوهش‏های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره 25، شماره پیاپی 35، صص 249-221
  • لطفیان، هدایت (1391)، "مبانی و راهبردهای تحقق امنیت پایدار و کارآمدی نظام کارگزاری"، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم،بهار، شماره 14، صص 61-49
  • مطهری، مرتضی (1372)، "مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (نبرد حق و باطل، فطرت، توحید)"، قم، صدرا
  • نامدار، مظفر و حاذق نیکرو، حمید (1393)، "ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‏های الگوی بهره‌گیری از اینترنت در تعمیق بیداری اسلامی"، دو فصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(علیه‌السلام)، سال چهارم، بهار و تابستان، شماره 9، صص 23-48
  • نیکوکار، غلامحسین و محمدنژاد، سیدمهرعلی (1395)، "تصمیم­گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس"، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)، مؤسسه چاپ و انتشارات