دوره و شماره: دوره 20، شماره 88، تیر 1401، صفحه 1-258 (سال بیستم، شماره 88- تابستان 1401) 

پژوهشی

مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی هوایی

صفحه 4-44

یعقوب زهدی نسب؛ فضل‌ا... نوذری؛ علیرضا سعادت‌راد؛ صابر قلی‌نژاد


الگوی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امامین انقلاب

صفحه 45-70

حسین دهقان؛ محمدرضا ولوی؛ عباس چاردولی؛ شهرام حسن نژاد


گونه شناسی آمایش سرزمینی استان‌های شمال کشور

صفحه 215-239

محمدحسن نامی؛ فتح ا... کلانتری؛ کاووس خواجه حسنی


شماره‌های پیشین نشریه

سال بیستم، شماره 90- زمستان 1401
سال بیستم، شماره 89- پاییز 1401
سال بیستم، شماره 88- تابستان 1401
سال بیستم، شماره 87، بهار 1401