دوره و شماره: دوره 20، شماره 90، دی 1401، صفحه 1-198 (سال بیستم، شماره 90- زمستان 1401) 
مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی یکپارچه‎سازی ظرفیت‎های ملی در پشتیبانی از جنگ

صفحه 25-44

غلامحسین رضایت؛ عباس عصار؛ سید‌علیرضا شیرازی؛ داریوش نوروزی؛ عباس سعیدی؛ بهروز تسلیمی‌کار؛ کیوان شیخ الاسلام


مقاله پژوهشی: تبیین مبانی فکری اندیشه نظامی غرب

صفحه 95-114

مجید اسدی؛ علی فاطمی نسب؛ جواد سلطانیان


مقاله پژوهشی: تبیین نسبت قدرت هوایی با وزن ژئوپلیتیکی کشورها

صفحه 137-158

محمدرضا حافظ نیا؛ عزیز نصیرزاده؛ ابراهیم رومینا؛ حسین ولی وند زمانی


شماره‌های پیشین نشریه

سال بیستم، شماره 90- زمستان 1401
سال بیستم، شماره 89- پاییز 1401
سال بیستم، شماره 88- تابستان 1401
سال بیستم، شماره 87، بهار 1401