مولفه‌ها و شاخص‌های تاثیرگذار منابع غیر‌سازمانی در توسعه نیروی دریایی راهبردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دریادار بازنشسته نداجا کارشناس و مدرس در حوزه دریا

2 دانشجوی دکتری-‌ علوم دفاعی راهبردی - دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در این پژوهش تلاش شده‌است تا به نقش منابع غیر‌سازمانی در توسعه نیروی دریایی راهبردی پرداخته و مولفه‌ها و شاخص‌های توسعه احصاء گردد.
جامعه آماری در این‌ تحقیق بالغ بر 75‌نفر از صاحب نظران در حوزه دریا و فرماندهان نیروهای مسلح. ج.ا. ایران‌ می‌باشد. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بوده، و با توجه به کیفی بودن پژوهش از تحقیقات سند پژوهشی، مشاهده میدانی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده‌است‌. یافته‌های تحقیق مؤید آن است که منابع غیر‌سازمانی‌تأثیر زیادی در توسعه نیروی دریایی راهبردی دارد، و برای توسعه نیروی دریایی راهبردی نیاز ویژه به مولفه‌های منابع غیر‌سازمانی (شامل‌منابع انسانی، عملیاتی، اطلاعاتی، حقوقی، آماد- پشتیبانی و صنعتی، مالی و بودجه، علمی و فناوری) است تا بستر‌های مناسب زیر ساخت‎ها در سواحل کشور  که از ارکان توسعه همه جانبه است توسط ذینفان فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

-   قرآن کریم،(1383)، ترجمه الهی قمشه‌ای، قم، انتشارات پیام مهدی(عج)

-  امام خامنه‌ای، سیدعلی، (1388)، مجموعه سخنرانی‎ها، پایگاه دفتر اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(www. Khamenei.ir)،

- احمد مقدم، اسماعیل ،(11آذر ماه 1389)  http://marzbani.police.ir

-  اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران، مصوب 16/11/1364

-  اسناد ارائه شده توسط صنایع شهید درویشی،(1389: 18 بهمن،) بندر عباس

-  بیلیس، جان و همکاران، (1383)، استراتژی در جهان معاصر مقدمه‌ای بر مطالعات استراتژیک، مترجم، خبیری، کابک، تهران، ابرار معاصر.

- دیوید ، فرد آر، (1389)، مدیریت استراتژیک ،دفتر پروهش های فرهنگی، تهران ، چاپ 15

-  سازمان بنادر و دریانوردی.( 1388) اداره کل آمار و فن‌آوری اطلاعات، ، تهران

- رضوانی، سیاوش(1389،26 بهمن) مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

-  سالنامه آمارایران، ( 1391)، سازمان بنادر و دریانوردی. اداره کل آمار و فناوری اطلاعات، تهران

- ستاره، جلال-کاوندی، مجتبی،(1388)، دریابانی، تهران، معاونت آموزشی ناجا

-  سندگل،غلامرضا،( 1389‌،‌‌25بهمن)‌، مصاحبه با مدیر کل اداره شیلات استان سیستان و بلوچستان، چابهار

-  عصمتی‌پور، محمد حسین، (1379)، آشنایی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بهینه‌سازی نظام آموزش سپاه، مرکز چاپ سپاه، تهران.

-  فدوی، علی، (1389: 19بهمن)، مصاحبه با فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بندر عباس

-  قادرپناه‌، فریبرز، (1389، 16بهمن)، مصاحبه با فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بوشهر

-  کریمی،(1389: 18 بهمن،)،‌ مصاحبه با مدیر عامل صنایع شهید درویشی، بندر عباس

-  مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، (1379)، آشنایی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت آموزش دانشگاه امام حسین‌(g).

-  مطالعات گروهی دانشجویان دوره 18 دفاع ملی (1390)، الگوی توسعه نیروی دریایی راهبردی ، تهران

-  هاشمی تختی، حسین،(1389، 17بهمن ماه)،مصاحبه با استاندار هرمزگان،  بندر عباس