مقاله پژوهشی:جهانی‌شدن مبتنی بر نظریه های فرهنگی اسلام و غرب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده


اکثر مکاتب مادی و ادیان الهی، بسته به نوع جهان­بینی و میزان درک خود از اهداف زندگی بشر و رابطه آن با جهان هستی، پایان تاریخ را حرکت به سمت و سوی ایجاد وحدت در بین اقوام و ملل مختلف جهان؛ و در اصطلاح جهان­ شمولی و جهانی شدن می­دانند. مکتب لیبرال-دمکراسی با اصالت دادن به امانیسم و اولویت بخشی به حصول خواسته­های مادی انسان؛ به طرح اهم نظریه‌های خود در خصوص جهانی شدن ـ نظریه­های فرانسیس فوکویاما و ساموئل هانتینگتون پرداخته است. لیکن، اسلام ناب محمدی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بر اساس وعده­های محتوم الهی در بسیاری از آیات نورانی قرآن کریم، و به استناد احادیث متواتر از معصومین (علیهم­السلام) اعتقاد به ظهور منجی الهی در آخرالزمان و تشکیل حکومت جهانی مهدی (عج) دارد. هدف این مقاله آن است، تا ضمن در نظر گرفتن اوضاع فرهنگی محیط بین­الملل، به تبیین میزان موفقیت نظریه­های فرهنگی غرب و اسلام در رابطه با جهانی شدن و وظایف جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق جهانی شدن اسلام ناب محمدی بپردازد. این تحقیق از نوع کاربردی است و با رویکرد آمیخته کمی و کیفی از روش­های توصیفی­ـ­ تحلیلی و زمینه­ای­ ـ موردی استفاده شده و بدون دخالت استنتاج­های ذهنی محقق؛ به توصیف و تحلیل آنچه که هست پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق حدود 280 نفر از صاحب­نظران و خبرگان هستند که با توجه به محدودیت حجم جامعه آماری (حدود280 نفر) از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه آماری استفاده شد. ابزار اندازه­گیری اطلاعات در نظرسنجی از جامعه آماری، پرسش­نامه بوده و گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه­ای انجام گرفته است. نتایج نشان می­دهد جهانی شدن با رویکرد اسلام رویکردی واقعی است و ج.ا.ا. نیاز برای آن در محیط ملی و فراملی تلاش کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization in Accordance to Cultural Theories of Islam and the West

نویسندگان [English]

  • S Kiyani 1
  • S Sadeghi 2
1 Graduated from the Department of Strategic Defense Sciences, National Defense University
2 PhD Student of Strategic Defense Sciences Higher National University
چکیده [English]

Most ofmaterialistic and theological ideologies, according to their point of view and perception of humane goals, regard the end of history as a move towards unity of nations of the world; a globalization. Liberal-democracies release their main theories of globalization-like theories of Francis Fukuyama and Samuel Huntington- celebrating Humanism and prioritizing material needs of human. In contrast, Islamic point of view emphasizes on a divine Savior and establishment of global rein of Imam Mahdi, according to its roots in Quran and Hadith. This paper aims to assess the success of both Islamic and Western points of view and duties of I.R Iran aiming realization of Islamic point of view, regarding cultural state of contemporary world. This is an applied research and is done using descriptive-case study methods. The data are analyzed by qualitative methods. Statistical population of this researchconsists of 280 experts and a sample of 30 is selected among them applying Cochran formula. A survey research is done using questionnaires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • International context
  • Cultural theories
فهرست منابع
-      قرآن کریم.
-      نهج­البلاغه.
-  منابع فارسی:‌
-   "الارشاد" نوشته شیخ مفید (محمد ابن محمد مفیدعکبری بغدادی) ترجمه حسین موسوی مجاب، 1388، نشر سرور
-   ادیب، مصطفی، 1388، "تفکر شیعی و پدیده جهانی شدن"، انتشارات داعا.
-   "انقلاب اسلامی ایران"، 1389، دفتر نشر معارف، چاپ 44.
-   بیگدلی، علی، 1384، "ریشه یابی نظریه برخورد تمدن‌ها"، سیاست خارجی.
-   چامسکی، نوآم، 2006 میلادی، "یازده سپتامبر و حمله آمریکا به عراق".
-   حسینی شیرازی، سید محمد، 1387، "اسلام و جهانی شدن"، نشر یاس زهرا (سلام­الله علیه).
-   راغب، امیر،  1388، "مقاله انقلاب اسلامی و چالش امپراطوری جهانی سازی"، سایت هم اندیشی.
-   غنی نژاد/ موسی. 1371، "پایان تاریخ و آخرین انسان، اطلاعات سیاسی/ اقتصادی"، شماره 63.
-   قانع بصری/ محسن، 1388، "هانتینگتون تغییر عقیده داده­ام- فکرنو".
-   کاظمی/ علی­اصغر، 1380، "جهانی شدن فرهنگ و سیاست"، نشر قو.
-   "مکیال­المکارم فی فوائد­الدعاء القائم"،1369 قمری، نوشته سید محمد تقی موسوی اصفهانی، ترجمه مهدی حائری قزوینی، 1385 دفتر انتشارات بدر
-   نصر/ سید حسین، "رویارویی تمدن­ها و سازندگی آینده بشر"، نشرکلک، شماره 60.
-   هانتینگتون/ ساموئل، "رویارویی تمدن­ها"، ترجمه مجتبی امیری، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره 69 .
-   "ینابیع­الموده"، نوشته شیخ سلیمان ابن شیخ ابراهیم معروف به بابا خواجه­ الحسینی البلخی القندوزی
-       منابع انگلیسی
- Sidney Verba, “Comparative Political Culture”, in Lucian w. Pye and Sidney Verba, (Eds.) , Political Culture and Political Development(Princeton,N.J.Princeton University Press,1965).