تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جراحی زنان و زایمان و نازایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 استاد اپیدیومتری دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استادیار فوق‌تخصصی روانشناسی جنگ دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملّی

5 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه امام حسین

چکیده

حوزه
سلامت همواره به‌عنوان یکی از اساسی­ترین موضوعات غالب درتمامی کشورهای دنیا مطرح می‌باشد.
چراکه این حوزه نقش به سزایی در رابطه با توسعه پایدار کشورها ایفا می‌نماید.همین
امر باعث شده است تا متصدیان سیاست‌گذاری کلان راهبردی کشور نسبت به بخش نظام
سلامت کشور توجّه ویژه‌ای را اعمال نمایند . هدف اصلی این مقاله تبیین گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت است. در
این مقاله با فن تحلیل محتوا و گفتمان؛ بیانات و آثار حضرت امام و حضرت
امام خامنه‌اینشان داده‌شده است که مفهوم کانونی در گفتمان ولایت‌فقیه در حوزه
اداره امور نظام سلامت، «اداره امور نظام سلامت بر اساس سلامت و رفاه مردم» است.
گفتمان ولایت‌فقیه واجد ضدیت‌ها، چالش‌ها و گفتمان‌های رقیب هم هست. برای تحلیل محتوا از نرم‌افزارهای متن کاو
اطلس تی و مکس کیو دی‌ای و نرم‌افزارهای تجمیع کننده آثار امام و  امام خامنه‌ای استفاده و تحلیل گفتمان هم به روش
لاکلا- موفه تدوین و ارائه گردیده است. مقایسه آثار ولایت‌فقیه در موضوع اداره
امور نظام سلامت کشور در طول پس از انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که به اقتضای ظرفیت
زمانه ؛ نگاه هردو بزرگوار به جایگاه بخش نظام سلامت مردم چه از منظر امنیت
اجتماعی و مدیریتی یکسان مورد توجّه بوده است. و هردو بزرگوار با دیدگاهی مدبرانه
این حوزه را دنبال و به مسئولین امر گوشزد کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم؛ سوره انعام؛ آیه 6

آصف جوادی، محمد(1390)، "روش تحلیل گفتمان"، فصلنامه زمزم معارف، مجمع آموزش عالی فقه، قم، سال هشتم شماره30

بشیر، حسن(1385)، "تحلیل گفتمان دریچه‌ای بری کشف ناگفته‌ها"، تهران، دانشگاه امام صادقچاپ چهارم

غفاریان ، وفا(1382)،"توسعه مدیران اجرایی، فرصت‌ها و رویکردها"،مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی.

حافظ نیا، محمدرضا(1388) ، "مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران انتشارات سمت .خلیلی شورینی، سیاووش(1386) "روش‌های تحقیق در علوم انسانی" ،تهران،انتشارات یادواره کتاب

دانایی‌فرد ، حسن (1390) ،"سیاست‌گذاری عمومی"، جزوه درسی دانشگاه عالی دفاع ملی

دانایی‌فرد، حسن ، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل (1383) "روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع"، انتشارات صفار، تهران.

دانایی‌فرد، حسن(1384)، "تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی : استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی"، دوماهنامه دانشور رفتار، سال دوازدهم، شماره 11، تیرماه.

دیوید.فرد آر(1390)."مدیریت‌ استراتژیک"‌ ،تـرجمه:دکتـر عـلى پارسـائیان و دکتـر‌ سید‌ محمد‌ اعـرابى،چـاپ دوم‌،دفتر‌ نشر پژوهش‌هاى فرهنگى.

کاظمی ، حسن (1390) "پیاده‌سازی راهبردهای ملی ، الزامات و ظرفیت‌ها"، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی .

منوچهری، عباس(1387)، "رهیافت و روش در علوم سیاسی"، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.

وزارت کشاورزی و عمران روستایی،  "قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی"(نوزدهم دی‌ماه 1340).

امام خمینی"صحیفه نور"، ج16، چاپ سوم(1382)بنیاد نشر حفظ آثار حضرت امام خمینیقابل‌دسترسی در سایت    www.imam.khomeini.ir  

امام خامنه‌ای، "مجموعه بیانات" ، قابل‌دسترسی در سایت www. Khamenei.ir