دوره و شماره: دوره 16، شماره 71، فروردین 1397 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.) 

پژوهشی

الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای

صفحه 5-24

محمدرحیم محمدرحیم عیوضی؛ محمد آقائی


روانشناسی اجتماعی و بسیج ملی

صفحه 143-168

قدیر نظامی پور؛ محمود معین‌الدینی


تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت

صفحه 169-192

مرضیه وحید دستجردی؛ سیدرضا مجدزاده؛ افشار امیری؛ علیرضا غدیانی قراقانی؛ سید عبدالله عمادی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.