دوره و شماره: دوره 16، شماره 74، بهمن 1397، صفحه 1-181 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.) 
تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه‌ی فرهنگی

صفحه 75-98

محمد ادریسیان؛ سید محمود شمس دولت‌آبادی؛ محمد قربان جافری


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.