شناخت رهیافت‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای‌(مد‌ظله‌العالی) در اداره امور نظام تأمین اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فوق تخصص چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانش آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پیچیدگی و افزایش وسعت نیاز به حمایت‌های اجتماعی، تکوین نظام جامع تامین اجتماعی را به یک ضرورت تبدیل کرده است. رهبران انقلاب اسلامی ایران توجه خاصی به زحمتکشان و بهبود حمایت از آنان دارند، در همین راستا شاهد تأسیس نهادهای متولی امور رفاه اجتماعی در سه دهه گذشته بوده‌ایم. اما نظام تامین اجتماعی در عمل نتوانسته به نحو شایسته‌ای فعالیت کند و در این زمینه کاستی‌هایی وجود دارد. طراحی هر نظام جامع مستلزم احراز اصول و مفاهیم اساسی قابل قبول، کارآمد و مورد قبول همگان است. رفاه اجتماعی همیشه مورد نظر اقتصاددانان و سیاست‌مداران میباشد. در اندیشه‌های مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی) اهمیت تامین اجتماعی فراتر از ابعاد اقتصادی میباشد، ایشان اهمیت این مقوله را از بعد انسانی و معنوی متأثر از آن مورد توجه قرار داده‌اند. با توجه به جایگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران و رهیافت‌هایی که در مورد اداره امور تامین اجتماعی ارایه کردهاند، در این پژوهش به‌دنبال بررسی دیدگاه‌های ایشان در اداره امور تأمین اجتماعی با استفاده از روش داده بنیاد می باشیم. با به کارگیری روش داده بنیاد از 64 مفهوم اصلی، 21 مقوله انتزاعی دسته‌بندی و استخراج گردید. با استفاده از نتایج سه‌مرحله کدگذاری و تقسیم بندی مقوله ها بر اساس دکترین، اهداف و سیاست‌ها، مدل رهیافت‌های اداره امور تامین اجتماعی از دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) حاصل گردید.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، سیاست‌ها در دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب، از بین سه گروه دسته‌بندی شده از فراوانی بیشتری برخوردار است. رفاه فراگیر، ریشه‌کنی فقر، بی‌نیازی یتیمان، بهره‌گیری از کارکردها و عملکردهای کمیته امداد حضرت امام(رحمه‌الله‌علیهلل) ، هماهنگی و همراهی همه ارگان‌ها، پژوهش محوری، توانمندسازی اقشار تحت پوشش مهم‌ترین دیدگاه‌هایی میباشند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مد‌ظله‌العالی)  به آنها اشاره فرموده‌اند، اما بررسی سه مقوله محوری نشان می‌دهد که این مقوله‌ها به قداست امر خدمت‌رسانی و حمایت از افراد اشاره دارند که همین نکته تبلور دیدگاه دینی و ولایت فقیهی، مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی) نسبت به برقراری تأمین اجتماعی در جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of The Islamic Revolution Leader, Imam Khamenei’s Approach in managing Social Security System

نویسندگان [English]

  • A Hassanzadh 1
  • T Ghazipoor 2
1 Graduate Doctor of Ophthalmology, Iran University of Medical Sciences
2 Doctor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
چکیده [English]

Complication and the increase in the need of social support turned the creation of social security system into a necessity. Iran’s leaders pay especial attention to hardworking people and improvement in supporting them. Regarding the matter we have witnessed establishments of several social security related organizations through the past three decades. But the social security system has some defacts and couldn’t performe well in practice. Designing every universal system requires gaining acceptable and functional roots and concepts that all agree with. Social welfare has always been considered by economists and politicians. In Ayatillah Khamenei’s thoughts, the social security is prior to economics. He considered the importance of the matter based on the spiritual and life effects caused by it. Considering Ayatollah Khamenei’s place in governmental system of Islamic Republic of Iran and his approaches toward managing social security; we are looking to survy Aytollah Khamenei’s viewpoints in social security management throught grounded theory. By employing the grounded theory method, 21 virtual categories from 64 main concepts were classify and extracted. By using of the result, considering three level of coding and classifying categories depends on three groups of Doctrine, Goals and policies in presence of Ayatollah Khamenei’s approaches, the model of managing the social security was achieved. The research foundings shows that policies in Ayatollah Kamenei’s viewpoints are more frequencies than other three prior groups. Social justice the bold characteristic of Emam, Universal welfare, poverty eradication, satisfaction of erphants’ needs, useage of performance of Emam’s charity commette, cohesiveness of organizations, research oriented approach and enreaching undercover individuals are of the greatest viewpoints that Ayatollah Khamenei’s has pointed out, but the reviews of the three central categories indicate that this category of Holiness is to serve and support people have pointed out that the same religious views and crystallization point in Ayatollah Kamenei, the Supreme Leader towards the establishment of social security in the community.

فهرست منابع
الف- منابع فارسی
‒        قران کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه­ای
‒        ارجمندی نژاد، مهرانگیز (1383). تأمین اجتماعی در ایران و تطبیق آن با فقه اسلامی، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال.
‒        برگ نیسی، کاظم. سجادی، صادق (1370). واژه‌نامه فلسفه و علوم اجتماعی (صلیبا، جمیل)، تهران، شرکت سهامی انتشار 10.
‒        تولستوی، لئون (1352). هنر چیست، مترجم: کاوه دهقان، تهران، امیرکبیر.
‒    دانایی فرد، حسن. امامی، سید­مجتبی( 1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی؛ تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد ، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم(پاییز و زمستان)، صص 97-69.
‒        دلاور، علی،(1382)،مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد.
‒        روحی، محمد(1385)، اقبال الاعمال(سید ابن طاووس)،قم، انتشارات سماء قلم، ج 1.
‒        سعیدی، خسرو (1381)، «گشودن صندوقچه خاطرات به بهانه تاریخی» ، فصلنامه تامین اجتماعی، سال ۴، شماره ۱۱،صص 42-31.
‒    شمخانی، علی (1384). مدیریت استراتژیک (سرتو، ساموئل و پیتر، پائول)، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ (1993).
‒        طلوعی، محمود (1372). فرهنگ جامع سیاسی، تهران، علم و سخن.
‒        علوی ترشیزی، محمدمهدی (1385). درآمدی بر تامین اجتماعی، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
‒          گودرزی، غلامرضا. باقری کنی، علی. مصباح الهدی، محمد. خیرآبادی، حمید.(1389) طراحی مدل تصمیم‌گیری فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیات های موفق سال دوم جنگ تحمیلی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاع استراتژیک. سال: 10، شماره: 40، تابستان 1389، صص 125-95.
‒        لالاند، آندره (1377). فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه، علی‌رضا وثیق، تهران، فردوسی ایران. 301
‒        محمدی مهر، محمدحسن (1387). بررسی تطبیقی نظام بیمه و تامین اجتماعی با نظام تکافلی اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
‒        مشیری تبریزی، حسین. ماهر، علی (1386). اداره امور تامین اجتماعی، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
‒        میرفخرایی، تژا (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان ،(ون‌دایک، تئون ای)، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
‒        نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم، (1372)، روش­های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران، انتشارات بدر.
‒        نیکپور، حسام (1386) سازمان تامین اجتماعی در افق 1404، فصلنامه تامین اجتماعی، سال 9، شماره 29، صص 172-139.
 
 
ب- منابع انگلیسی
‒         Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
‒         Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence versus forcing. Mill Valley, CA: Sociology Press.
‒         Glaser, B.G. (1995). A Look at Grounded Theory: 1984-1994. In Barney G. Glaser (Ed.)Grounded theory 1984-1994, Vol.1. Mill Valley, California: The Sociology Press.
 
‒         Glaser, B.G.& Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies forqualitative research. Chicago: Aldine Publishing.
‒         Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theoryprocedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
‒         Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques andProcedures for Developing.
‒         Börsch-Supan, A., & Schnabel, R. (1998). Social security and declining labor-force participation in Germany. The American Economic Review, 88(2), 173-178.
‒         Galasso, V. (1999).Theus social security system: What does political sustainability imply. Review of Economic Dynamics, 2(3), 698-730.
‒         Gruber, J., & Wise, D. A. . (2008). Social security and retirement around the world. University of Chicago Press.