انتخاب مدل برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای هدف بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره AHP

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ازجمله تهدیدهای که
همواره جامعه را مورد هدف قرار داده، وقوع حوادث طبیعی است. این امر، لزوم توجه
ویژه به نحوه طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای مدیریت بحران  را نمایان می‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع،
شناسایی و انتخاب مدلی مناسب و برتر در مدیریت بحران می‌تواند نقاط ضعف را تعدیل و
تأثیرات چشم‌گیری در مقابله با این‌گونه حوادث داشته باشد. بنابراین هدف از مطالعه
حاضر، تحلیل و ارزیابی مدل‌های مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای ژاپن،
آمریکا، ترکیه، هندوستان، روسیه، چین و استرالیا که ازنظر گستردگی و نوع بلایای
طبیعی، مشابه کشورمان هستند و انتخاب مدل برتر با کاربرد روش AHP است. جامعه آماری موردمطالعه، شامل خبرگان و
صاحب‌نظران حوزه‌های مدیریت بحران می‌باشند. در همین راستا اطلاعات گردآوری‌شده با
استفاده از ترکیب روش‌های تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و دلفی و نرم‌افزار Expert
Choice مورد
ارزیابی قرارگرفته‌اند. شناسایی و ارزیابی یک مدل برتر درزمینهٔ مدیریت بحران با طرح یک سؤال اصلی تحت عنوان «مدل
برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای هدف کدام است؟» انجام‌شده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مدل مدیریتی کشور ژاپن بالاترین ارجحیت را در بین
دیگر مدل‌های کشورهای هدف را در مواجه با حوادث طبیعی دارد لذا پیشنهادمی گردد که
در مدل مدیریت بحران در کشورمان از مدل کشور ژاپن الگوبرداری و در سیاست‌گذاری‌ها
ویژگی‌های آن مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choosing best crisis management model resulting from natural disasters in target countries based on multiple criteria decision making (AHP)

نویسندگان [English]

  • H Khankeh 1
  • S.T Hosseini 2
1 Associate Professor of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
2 Ph.D. student of strategic management of the non-operational defense of the University of Defense
چکیده [English]

InNatural
disasters are among those treats that always target societies. This reveals the
necessity of paying attention to design and implement suitable models of crisis
management to be used in order to decrease errors and have special effects when
facing with natural disasters. So the aim of this study is to analyze and
evaluate models of crisis management in such countries as Japan, The Us,
Turkey, India, Russia, China and Australia that face with similar disasters as
those occurred in Iran and choose the best model based on AHP method. People
under study in this research include experts of crisis management. Gathereddata
are analyzed using a combination of AHP model and 
delphi expert choice software. Recognition and evaluation of the best
crisis management model is done based on this question : ''What is the best
crisis management model resulting from natural disasters in target countries?''.
The results of this research show that the management model of Japan is of
the highest priority among models of other countries when facing with natural
disasters. So to design crisis management model for our country, it is
recommended to have special attention on the crisis management model of Japan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Disasters
  • Crisis
  • Structure Crisis Management
  • Analytic Hierarchy Process(AHP)