راهبردهای مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فقدان راهبردهای مصون‌سازی جامعه در برابر این تهدیدات و جلوگیری از نفوذ فرهنگ اجانب مسئله اصلی این تحقیق است. تحقیق حاضر، آمیخته(کمی- کیفی) و موردی زمینه‌ای و از نوع کاربردی  است که باهدف تدوین راهبردهای مصون‌سازی جامعه در مقابل تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگ اجانب انجام ‌شده. اطلاعات لازم در این تحقیق با روش میدانی ومطالعه محیطی با استفاده از ابزار پرسشنامه و نیز انجام مصاحبه و به‌کارگیری تکنیک دلفی جمع‌آوری‌شده است. روایی پرسشنامه‌ها حاوی سنجه‌های عوامل مؤثر بر موضوع تحقیق، بر اساس ضریب اعتبار محتوای (لاوشه) و پایائی آن نیز با محاسبه مقدار آلفای کرونباخ استاندارد شده محاسبه و تعیین شد( شرایط روایی و پایایی عالی). در ادامه با جمع‌بندی داده‌ها ، نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت‌ها و تهدیدات احصاء و با استفاده از روش تدوین راهبرد داعا، و مبتنی بر موقعیت اقدام راهبردی و تخصیص بهینه منابع، 14راهبرد برای ایجاد پایداری و مصون‌سازی جامعه در برابر تهاجم فرهنگی تدوین گردید. سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس[1](تکنیک رجحان ترتیبی شباهت به جواب ایدآل ) راهبردها، ارزیابی و مطلوبیت آن‌ها تعیین‌شده است.[1]-TOPSIS

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی

1-      قرآن مجید؛

2-      امام خمینی، روح‌الله، صحیفه‌ی نور، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)، تهران.

3-      مقام معظم رهبری ، پایگاه اطلاع‌رسانی، آرشیو بیانات؛

4-      ابوالحسنی، سید رحیم،1388، تعیین و سنجش مؤلفه‌های هویت ایرانی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ایران،. تهران

5-      الیاسی، محمدحسین، 1389جنگ نرم و قدرت نرم ازنظر تا عمل، به کوشش حجت‌الله مرادی، معاونت فرهنگی اجتماعی بسیج مستضعفین و نشر ساقی، تهران

6-      برایان، فی،1381، فلسفه امروزین علوم اجتماعی،ترجمه خشایار دیهیمی،انتشارات طرح نو، تهران

7-      بوزان, باری. مردم، دولت‌ها، هراس. پژوهشکده مطالعات راهبردی, 1378،تهران

8-      پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1390سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،تهران

9-      چیلکوت، رونالد،1377 سیاست‌های مقایسه‌ای، ، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب انتشارات رسا، تهران

10-   دانشگاه عالی دفاع ملی، 1387، نظریه امنیت در جمهوری اسلامی‌ایران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران                                                                                 

11-   دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن؛ شرق زمین گاهواره‌ی تمدن، ترجمه احمد آرام،ع. پاشایی و امیرحسین آریانپور، 1378.چاپ13، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران

12-   دیوید،فرد،آر،1382،مدیریت راهبردی،ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، چاپ پنجم،دفتر پژوهش‌های فرهنگی ، تهران

13-   ساموار، لاری، ریچارد. ای پورنرو لیزا. استفانی. 1379ارتباط بین فرهنگ‌ها، ترجمه  غلامرضا کیانی و سید اکبر میرحسینی، تهران، انتشارات باز

14-   سرتو، ساموئل و پیتر پائول، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی شمخانی، 1380، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ، سپاه پاسداران، تهران

15-   سلیمانی پور لک، فاطمه، 1386 "ایران و آمریکا در بستر تعاملات نرم‌افزاری قدرت و امنیت فصلنامه نامه دفاع، شماره دوم، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی؛ تهران

16-   سیاهپوش، امیر و علی آقاپور، 1390. فرهنگ در منظر مقام معظم رهبری ، موسسه نشر شهر، تهران

17-   شعیب، بهمن، 1389انقلاب‌های رنگی و انقلاب، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،تهران

18-   صالحی امیری،رضا،1389، انسجام ملی و تنوع فرهنگی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، تهران

 

19-   طباطبایی، سید محمدحسین، 1370تفسیر المیزان، جلد 9، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ، نشر فرهنگی رجا، تهران

20-   عالم، عبدالرحمان،1374 بنیادهای علم سیاست، نشر نی، تهران

21-   عبدالله خانی (الف) ، علی،1386 فرهنگ استراتژیک ، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، تهران

22-   عبدالله خانی، (ب) علی،1386 تهدیدات امنیت ملی، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر،تهران

23-   کوهن، ریمون،  1380گفتگوی فرهنگ‌ها، ترجمه محمدعلی محمدی، نشر نی، تهران

24-   گیدنز، آنتونی (1376). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی؛

25-   محمودی بختیاری، علیقلی، 1385، زمینه فرهنگ و تمدن ایران نگاهی به اساطیر، شرکت افست، تهران

26-   مصباح یزدی، محمدتقی،  1380تهاجم فرهنگی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم

27-   معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1389مجموعه قوانین و مقررات ، تهران،

28-   مهدی‌زادگان، داوود، 1381«رهیافت نظریه ذات در فهم هویت ملی»، مؤلفه‌های هویت ملی در ایران، تألیف موسی نجفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

29-   میلسن، ژان و همکاران،1388 قدرت نرم در روابط بین‌الملل، ترجمه رضا کلهر و سید محسن روحانی، دانشگاه امام صادق، تهران

30-   هال، ریچارد، اچ، 1384.سازمان ساختار فرایند و ره‌آوردها، ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران

 

ب- منابع لاتین

1-    Oxford English Ditionary published in 1993 &1997(volumes3) updated quarterly edited by M. profit, published by the Oxford university,California

2-    Price, Richard and Christian Reus – Smith , "Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism", European Journal of International

3-    Relations, Vol. 4, No. 3, 1998.

4-    Ringmar, Erik (1997), "Wendt: A Social Scientist Struggling with History", in, Iver Neumann and Ole Waever, The Future of International Relations, London: Routlodge.

5-    Smith, Lillian  Killers of Dreams, New York, 1963.

6-    Wendt, Alexander, "Constructing International Politics" , International Studies Quarterly, winter, Vol.19, No.3.  1995.