بررسی نقش اطلاعات الکترونیکی هواپایه در جلوگیری از غافلگیری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمطراز و ارائه الگوی مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 دانشآموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

داشتن اطلاعات از صحنه عملیات و دشمن در طول تاریخ نظامی جهان، در میزان موفقیت و پیروزی نقش اساسی داشته است. در گفتمان نظامی معاصر، غافلگیری اغلب به منزله ضریب فزاینده نیرو تعریف می‌شود؛ چیزی که اثربخشی نیروهای یک طرف را در مبارزه و جنگ افزایش میدهد. تأکید اسلام بر کسب آمادگی همه‌جانبه مسلمانان که آیه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»،.(انفال 60) مثال بارز و روشن آن می‌باشد و فرمایشات پیامبر گرامی اسلام صله‌الله‌علیه وآل وسلم  و ائمه اطهار علیهم‌السلام‌ مشخص مینماید حفظ آمادگی در مسیر دفع تهدیدهای و جلوگیری از غافلگیری در مقابل دشمنان شناخته شده و ناشناخته مسلمانان همواره توصیه شده است. یکی از روش‌های نوین تأمین اطلاعات هشداردهنده در جهت جلوگیری از غافلگیری، گرداوری اطلاعات الکترونیکی به ویژه با استفاده از سامانه‌های پرنده می‌باشد که با توجه به توان رصد گسترده و در عمق می‌تواند در جلوگیری از غافلگیری در برابر تهدیدات کنونی موثر باشد. در این مقاله نوع تحقیق توسعه‌ای- کاربردی بوده و روش انجام آن موردی – زمینه‌ای است. به‌منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش‌های کتابخانه‌ای و از روش میدانی با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌های تحقیق درخصوص ارائه الگوی مناسب جهت بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات الکترونیکی هواپایه در جهت جلوگیری از غافلگیری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمطراز، شناخت مهم‌ترین کارکردها و نتایج اطلاعات الکترونیکی هواپایه و تبیین میزان نقش آنها و تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اطلاعات الکترونیکی هواپایه که در موضوع جلوگیری از غافلگیری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمطراز مؤثر می‌باشند احصا گردیده است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

الف- منابع فارسی

‒        قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای

‒        دوپوی،تروو(1379)، اطلاعات نظامی، ترجمه پیروز ایزدی، انتشارات دافوس سپاه

‒        صادقی، ذولفقار، اصول جنگ، انتشارات قراقوش، 1385

‒        قنبری، قاسم، فرهنگ جامع وا‍ژه‌ها و اصطلاحات نظامی، ستاد کل نیروهای مسلح انتشارات روناس،1391

‒    نوروزانی، شهرام، (1393)رساله دکتری با عنوان «نقش عوامل ژئوپلوتیکی افغانستان در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران» دانشگاه عالی دفاع ملی

‒        والی، بارتون. فریب و غافلگیری در جنگ، ترجمه داوود رمضانی، مرکز آموزشی شهید صیاد آجا. (1389)

ب- منابع انگلیسی

‒      Ben-Zvi Abraham, ‘‘Hindsight and Foresight: A Conceptual Framework for the Analysis of Surprise Attacks,’’ World Politics, Vol. 28, No. 3, April 2000

‒      Grabo Cynthia M. (2003). Anticipating Surprise Analysis for Strategic Warning: The Joint Military Intelligence College.

‒      Heuer Jr Richards J.., ‘‘Improving Intelligence Analysis: Some Insights on Data, Concepts, Management in the Intelligence Community,’’ The Bureaucrat, Winter 2008

‒      Johnson Loch K, ‘‘Making the Intelligence CycleWork,’’ International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 1, No. 4, Winter 1986

‒      Keny Mark J: The Surprise Hypothesis. School of Advanced Military Studies US Army Command and General Staff College. 2009

‒      Paradoxes of Strategic Intelligence,

‒      Pesony, Walt L. (2005). Exploring information superiority: a methodology for measuring the quality of information and its impact on shared awareness National Defense Research Institute RAND Santa Monica, CA.

‒      Pierce John Robinson, An Introduction to Information Theory: Symbols, Signals and Noise (Dover: 2010)

‒      Sholsky Edward ‘‘The Real Stories Behind Those Intelligence ‘Failures,’’’ Army Magazine, January 2008

‒      Wohlstetter Roberta introduced the vital distinction between “noise” and “signals 2004

 

 

 

پ- سایت‌ها

‒      مجموعه بیانات امام خامنه‌ای مد‌ظله‌العالی قابل دسترسی در:  www.Khamenei.ir

‒      سایت رسمی کنگره امریکا 2015                        www.congress.gov