مقاله پژوهشی: معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)(شرایط، راه‌کارها و پیامدها)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

وجود نیروهای مسلح معتقد، مقتدر و پویا، پیش­نیاز حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی هر کشور به شمار می‌رود. ازاین‌رو، تغییر در نحوه نگرش به انجام مأموریت و معماری نیروهای مسلح، متناسب با شرایط محیطی حال و آینده به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت ملی کشور، امری اجتناب‌ناپذیر است. فرماندهی معظم کل قوا(مدظله­العالی) با بینش ژرف و نگرشی همه‌جانبه، همواره لزوم توجه به این مهم را به نیروهای مسلح یادآور شده‌اند. در این مقاله تلاش شده است با مرور کلیدواژه­هایی نظیر: «ساختار»، «سازماندهی»، «طراحی»، «تغییر»، «اصلاح»، «نوآوری»، «تحول»، «آمادگی» و ... در منویات و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا(مدظله­العالی)؛ شرایط، راه­کارها و پیامدهای معماری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد، شناسایی و ارائه گردد. بر اساس نتایج این تحقیق، مهم­ترین عامل برای الزام به معماری، «پیش­روندگی و پیش برندگی» است. «هماهنگی و همدلی نیروهای مسلح» و «دشمن­شناسی و حفظ بصیرت»، به ترتیب بااهمیت­ترین عوامل زمینه­ای و واسطه­ای هستند که در فرایند معماری باید به آن­ها توجه نمود. راه­کارهای متنوعی برای انجام معماری نیروهای مسلح از سوی مقام معظم فرماندهی کل قوا(مدظله­العالی) توصیه‌شده است، لیکن تأکید معظم له بر روی نیروی انسانی باایمان، شجاع و مجهز به ­دانش روز می­باشد، چراکه باوجود چنین نیروی انسانی، می­توان مراحل رشد و تعالی را به‌سرعت پیمود و نیروی مسلح درخور و شأن ملت بزرگ ایران به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Architecture of Iranian Armed Forces from the Perspective of the Commander-in-chief (circumstances, solutions, and consequences)

نویسندگان [English]

  • Kh Bolhasani 1
  • A Karimi 2
  • S.A Khalilipoor 3
  • M Kazemi. 4
1 Assistant Professor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 PhD in Defense Policy, Higher National Defense University
3 PhD in Strategic Military Management, Higher National Defense University
4 Student of Military Strategic Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

The presence of powerful, dynamic, and resolute armed forces is a prerequisite for the independence, security, and sovereignty of every country. Therefore, changing the approach to mission accomplishment and the architecture of armed forces—in accordance with present and future circumstances—is inevitable in guaranteeing the security of a nation. With a deep and thorough approach, the dignified commander-in-chief has oftentimes forewarned the armed forces of this fact. With key words such as "structure", "organization", "architecture", "alteration," "rectification",  "innovation",  "evolution", " preparation",  etc., this article attempts to recognize and present some circumstances and solutions, using data-oriented research method.
Based on the findings of the present research, the most important factors in propelling the architecture are advancement and initiation. The armed forces’ unity and solidarity as well as enemy recognition and intuition preservation are respectively the most crucial basics and mediatory factors that calls attention in the process of architecture.
A variety of approaches have been suggested on behalf of the commander-in-chief in order to carry out the architecture of armed forces. Therefore, there is tremendous emphasis on faithful, courageous and up-to-date manpower. With such human resources, we can take quick steps towards growth and sublimation, and we can produce armed forces that befits the Iranian dignity

کلیدواژه‌ها [English]

  • architecture
  • circumstances
  • solutions
  • consequences
فهرست منابع
الف- منابع فارسی:
- پورسعید، سیدمسعود و شامحمدی، محمد (1395)، "طراحی الگوی جهاد علمی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله­العالی)"، مدیریت اسلامی، شماره 1
- تسلیمی، محمد سعید (1387)، "مدیریت تحول سازمانی"، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم
- خیامی، سید رئوف (1388)، "ارزیابی و تحلیل معماری سازمانی"، رساله دکتری، شیراز، دانشگاه شیراز
- دفت، ریچارد ال (1377)، "تئوری و طراحی سازمان"، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم
- رابینز، استیفن (1378)، "تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)"، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانائی فرد، تهران، انتشارات صفار، چاپ دوم
- رستمی، محمود (1386)، "فرهنگ واژه‌های نظامی"، تهران، انتشارات ایران سبز، چاپ دوم
- رضاییان، علی (1383)، "اصول مدیریت"، تهران، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم
- رهنورد، فرج اله و داودی، احسان (1387)، "ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ­ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ و گاز"، دانش مدیریت، شماره 71
- رمضانیان، محمدرحیم (1385)، "تعیین الگوهای ارتباط میان اولویت رقابتی کیفیت، تصمیمات استراتژیک و فعالیت‌های بهینه قطعه سازان موفق صنعت خودروسازی با استفاده از روش داده بنیاد"، رساله دکتری، دانشگاه تهران
- ستاد کل نیروهای مسلح (1390)، "تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی ن م"، معاونت طرح و برنامه‌وبودجه
- سعادت، اسفندیار (1393)، "مدیریت منابع انسانی"، تهران، انتشارات سمت، چاپ نوزدهم
- عطافر، علی؛ رضایی دولت­آبادی، حسین و نجف­آبادی، نرگس (1393)، "سنجش اثربخش فرایند مدیریت راهبردی شرکت فولاد مبارکه و تأثیر آن بر پاسخ­گویی سازمان"، پژوهش­های مدیریت راهبردی، شماره 55
- مرآتی، احسان (1391)، "تدوین روش توسعه چارچوب‌های معماری سازمان‌های دفاعی"، سیاست دفاعی، شماره 79
- مطالعات گروهی دوره 23 دفاع ملی (1396)، "ارائه الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح با توجه به مقتضیات آینده"، رساله گروهی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی
- معینی، علی و مراتی، احسان (1394)، "تدوین روش توسعه چارچوب معماری سازمانی"، مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 1
- مینتزبرگ، هنری (1378)، "سازماندهی، پنج الگوی کارساز"، ترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین وزیری سابقی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم
 
ب– منابع انگلیسی
- George Rebovich, Jr. Brian E. White, (2011), enterprise System Engineering: Advances in the Theory and Practice, Taylor and Francis Group, LLC.
- Skiner. Richard, (2009), Review of U.S. Coast Guard Enterprise Architecture Implementation Process, territorial security ministry