مقاله پژوهشی: تحلیل بازی جنگ عملیات فتح‏ المبین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی

چکیده

از گذشته‌های دور نتایج احتمالی نبرد مورد توجه نظامیان و سیاستمداران بوده است. بازی جنگ، ترکیبی از تجارب جنگ‌های گذشته و علم است. بازی جنگ مانند یک بازی شطرنج است که در آن صفحه‌ایی با چندین راه متصور، برای تعییین مسیر حرکت در پیش‏روی کاربران وجود دارد. جنگ عراق علیه ایران به‏عنوان یکی از حوادث مهم بین‏المللی است که به مدت هشت سال ادامه یافته و تجارب نظامی نیروهای مسلح ما از عملیات‏های انجام شده در دفاع مقدس همچون عملیات فتح‏المبین به قدری مهم و ارزشمند است که می‏تواند منبعی الهام‏بخش و بومی جهت تدریس در مراکز علمی و پژوهشی نظامی در قالب‏هایی همچون بازی جنگ باشد. هدف از این تحقیق تحلیل و بیان عناصر اصلی بازی جنگ عملیات فتح‏المبین می‏باشد. در این تحقیق نوع تحقیق «کاربردی-توسعه‏ای» و روش تحقیق «توصیفی-تحلیلی» و دو سوال در مورد بازی جنگ و عناصر اصلی بازی جنگ عملیات فتح‏المبین به مضمون زیر مطرح شده است.
(1) بازی جنگ عملیات فتح‏المبین چگونه بوده است؟
(2)عناصر اصلی بازی جنگ عملیات فتح‏المبین چه بوده است؟
بازی جنگ عملیات ذکر شده با رویکرد بازآفرینی تحلیل و مطابق مدل مفهومی تحقیق برگرفته از نظر اساتید این حوزه، عناصر بازی جنگ در سه حوزه فیزیکی، شناختی و اطلاعاتی و هم‏چنین 12 عنصر زیرمجموعه حوزه‏ها احصاء گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the war game operation Fatah El Mobin

نویسندگان [English]

 • M Fathi 1
 • A.R saadatrad 2
 • Sh Noroozani 2
 • M Zeynodin
1 Doctoral student of Strategic Defense Sciences of National Defense University
2 Assistant professor and faculty member of National Defense University
چکیده [English]

From the distant past, the possible outcomes of the battle have been the focus of the military and politicians. The war game is a combination of experiences of past wars and science. The war game is like a chess game where there is a screen with several imagined ways to determine the direction of movement in front of the users. The war between Iraq and Iran is one of the most important international events that has continued for eight years, and the military experiences of our armed forces from the operations carried out in the holy defense, such as the Fatah-ul-Mobin operation, are so important and valuable that It can be an inspiring and native source for teaching in military scientific and research centers in formats such as war games. The purpose of this research is to analyze and express the main elements of the war game Operation Fatah Al Mobin.
In this research, the type of "applied-developmental" research and the "descriptive-analytical" research method and two questions about the war game and the main elements of the war game of Fatah Al Mobin operation have been raised.
The mentioned operation war game has been analyzed and according to the conceptual model of the research taken from the opinion of the professors of this field, the elements of the war game have been counted in three physical, cognitive, and informational domains, as well as 12 elements of the subset of domains

کلیدواژه‌ها [English]

 • war game
 • Fateh al-Mobin operation
 • Iran
 • Iraq
 • فهرست منابع:

  • قرآن کریم
  • کتب و بیانات حضرت امام خامنه ای(مدظله‏العالی)

  فارسی

  کتب

  • گات زمینی دافوس،(1396)، طرح‏ریزی عملیات اطلاعات، تهران، انتشارات دافوس آجا.
  • گات زمینی دافوس،(1396)، طرح‏ریزی عملیات، تهران، انتشارات دافوس آجا.
  • معین‏وزیری، نصرت‏الله،(1392)، نیروی زمینی ارتش در عملیات فتح‏المبین، هیئت معارف جنگ«شهید سپهبد علی صیاد شیرازی»، تهران، انتشارت ایران سبز.
  • موسوی قویدل، سید علی‏اکبر،(1378)، عملیات فتح‏المبین «قرارگاه کربلا»، هیئت معارف جنگ«شهید سپهبد علی صیاد شیرازی»، تهران، انتشارت ایران سبز.
  • نوروزانی، شهرام،(1397)، مبانی بازی جنگ راهبردی (تاریخچه، اصول، مفاهیم و نمونه بازی جنگ بومی)، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

  مقالات

  • بیگدلی، حمید،(پاییز و زمستان1398)، مدل‏سازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از مجموع صفر، فصلنامه بازی جنگ، سال دوم، شماره پنجم.
  • حسن‏پور، حمید،(1399)، نقش بازی جنگ در ارتقاء تصمیم‏گیری فرماندهان نیروهای مسلح، تهران،فصل‏نامه بازی جنگ دافوس آجا.
  • سرخوش، افشین،(بهار 1386)، بازی جنگ، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دافوس آجا، سال سوم، شماره 8و 9.
  • درودیان، محمد،(1378)، جنگ بازیابی ثبات، به نقل از سند 689 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، گزارش عملیات فتح‏المبین.
  • رضایی، محسن،(1375)، درس‏های تجزیه وتحلیل جنگ ایران وعراق، دوره عالی جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه..

  سایت

  • http://farsi.khamenei.ir