مقاله پژوهشی:تحلیل محیط راهبردی بحران یمن و شبیه‌سازی روندهای آتی با استفاده از تکنیک نقشه شناختی فازی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترا مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

2 عضو هیئت‌علمی پژوهشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

چکیده


با توجه به ابهامات و متغیرهای فراوان اثرگذار بر میادین تصمیم­گیری، استفاده از روش­های مبتنی بر ریاضیات و سیستم­های خبره نظیر روش نقشه­های شناختی فازی راهکار نوینی برای شفاف­تر کردن محیط غبارآلود حاکم بر تصمیمات راهبردی می­باشد. هدف این تحقیق واکاوی و شبیه‌سازی کنشی کنشگران مؤثر بر بحران یمن با استفاده از ابزار نوین تحلیلی نقشه شناخت فازی است. لذا ابتدا عوامل کلیدی مؤثر بر بحران یمن و سپس مفهوم و کارکرد نقشه­ شناختی­فازی به‌عنوان روش تسهیل‌کننده تصمیم و تحلیل سیستم‌ها واکاوی شد این پژوهش ازنظر هدف کاربردی- اکتشافی و نوع روش پژوهش توصیفی- ­پیمایشی است و بر اساس مطالعات جامع، جلسات پنل خبرگی و پرسشنامه­های نیمه‌باز، مبادرت به شناسایی، اولویت‌بندی متغیرهای مؤثر بر بحران یمن شده و با کمک ابزارهای تجزیه‌وتحلیل آماری همبستگی پیرسون، واریانس فریدمن، ضریب آلفای کرونباخ و نقشه شناخت فازی، روابط و کنش عوامل شناسایی و شبیه‌سازی شد. همچنین پایایی و روایی پرسشنامه از طریق تأیید خبرگان و محاسبه آلفای کرونباخ(78/0) تضمین شد.بر این اساس نیروهای مؤثر بر بحران یمن مشتمل بر 20 عامل شد که در قالب یک مدل مفهومی برهم‌کنش این عوامل بازنمایی شد و مشخص شد که هیچ‌یک از عوامل مؤثر بر محیط راهبردی بحران یمن دارای نقش تامه نبوده و سناریوهای متعددی در آینده بحران یمن قابل شبیه‌سازی است لیکن مهم‌ترین عامل مؤثر بر بحران یمن نیروهای مردمی و یمنی از هر دو طیف می‌باشند که بدون لحاظ کنش آن‌ها پایان پایداری بر این بحران قابل‌شناسایی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic environmental analysis and simulation Yemen Crisis trends Using the technoques of fussy cognitive map.

نویسندگان [English]

  • S Alavi vaf 1
  • S.A Araghchi 2
1 Ph.D. in Passive Defense Strategic Management, Higher National Defense University
2 Member of the Faculty of International Relations at the Department of Foreign Affairs
چکیده [English]

Biven the ambiguity of the many variables influencing the decision making fields, based on mathematical methods and expert systems such as fuzzy cognitive maps a new strategy for more transparent procedures governing the dusty environment is intelligence strategic decision. The aim of this study was to analyze and simulate effective action on the crisis in Yemen actors using the new tools of analysis fuzzy cognitive map. Expertise Panels and Semi-open questionnaire, attempting to identify, Elemnets and their prioritize the variables affecting the Yemeni crisis and with the help of analysis tools of statixtical correlation, Friedman ANOVA, Cronbach's alpha coefficient and fuzzy cognitive map, relationships and interaction factors identified and shown.
Contributing forces in Yemen crisis including twenty in the form of a conceptual model of the interction of these factors was found. None of the factors affecting the strategic environment of the crisis in Yemen has not totality role. Several scenarios can be replicated in the future is the crisis in Yemen But the most important factor affecting the crisis in Yemen is the Yemeni Popular Forces. Analysis shown that there is no no sustainable end to the crisis is not identifiable with out considering all factors specially the whole yemenis will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic environment
  • the crisis in Yemen
  • trends
  • actors
  • fuzzy cognitive map
فهرست منابع
- منابع فارسی:
- آحارنوت، یدیعوت، (1394)،" بحران یمن؛ جنگی برای نجات سلطنت سعودی"، روزنامه رژیم صهیونیستی
- آرمسترانگ، مایکل، (1389)." مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ترجمه سید محمد اعرابی و امید مهدیه"، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- بصیری، محمدعلی،(1394) ،" تجزیه و یا جنگ فرسایشی در یمن و منافع بازیگران جهانی مرکز بین‌المللی مطالعات صلح IPSCT . فروردین
- پایگاه خبری , تحلیلی بصیرت،(1394)،" حمله عربستان به یمن"، به آدرس سایت: www.basirat.ir
- پورصادق، ناصر، علوی وفا، سعید و خراشادی زاده، محمدرضا. (1391)." تحلیل کنش کنشگران مؤثر بر بحران سوریه"، مدیریت نظامی، دانشگاه امام علی(ع)، شماره 47
- خجسته، حسن، (1393)،" بررسی پیشینه تحول رسانه ملی"، سایت www.khojaste.ir
- خسروی، قرآن،(1394)، "تحولات بین‌المللی- بحران یمن و تحولات پیش روی"، پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه
- دیتور، جمیز،(1378)،" آینده‌پژوهی به‌عنوان دانشی کاربردی"، ترجمه: سیداحمد ابراهیمی،عقیل‌ملکی‌فر، رهیافت.
- رمضانی، امیر، (1394) ،"بحران یمن؛ رویکرد عربستان و نقش مؤثر ایران در منطقه" ، تحلیل غرب‌آسبا
- عمادی،  سیدرضا ،(1394)، "یمن و بازیگران عمده"، اندیشکده راهبردی تبیین، 
- قربان اوغلی، جاوید،(1393)،" بحران یمن و اشتباه محاسباتی حوثی‌ها".
- محمدی، مهدی،(1394)، "جوانب و دلایل حمله عربستان به یمن و پیامدهای آن"، اندیشه سیاسی، 48
- منتظمی،
- وزارت امور خارجه(1392)،" کتاب سبز یمن"، پژوهشکده خارجی
- هانتر، شیرین،(1394)، "تحولات یمن از نگاه / هراس سعودی‏ها از حکومت مستقل در یمن"، تحلیلی بصیرت، پایگاه خبری.
 
- منابع انگلیسی:
-  Ahelbarra Hashem, (2015), Yemen Crisis explained, Aljazeera.
-  Cartalucci, Tony, (2015), Saudi Attack on Yemen - The New Normal? http://www. Activistpost. Com/2015/03/saudi-attack-on-yemenl. html
-   Cordesman Anthony, (2015), America; Saudi Arabia and the Strategic Importance of Yemen, Center for Strategic &International Studies (CSIS).
-   Eia, co (2014), Yemen, www. Eia. Gov/countries/cab. cfm?fib=ym
-  Gazali, Abdus Sattar, (2015), the U. S. Geostrategic objectives behind the war in Yemen, Aljazeera.
-  Khatib, Lina, (2015), Saudi Arabia’s Comeback via Yemen, Carnegie Endowment for International Peace.
-  Jansen, Michael, (2015), why is Saudi Arabia bombing Yemen? The Irish Times.
-  Montazemi ,A. R.& Conrath , D. W., (1986) ,“The Use of Cognitive Mapping for Information Requirements Analysis,” MIS Quarterly, 10:44-55,
-   Naylor Hugh, (2015), fighting in Yemen is creating a humanitarian Crisis, Washington Post.
-   Heydebrec, Peter,(2011),F2C – An Innovative Approach to Use Fuzzy Cognitive Maps (FCM) for the Valuation of High-Technology Ventures, Vol., Article ID.
-  Thompson, Nick and Torre, Inez, (2015), Yemen: Who's joining Saudi Arabia's fight against the Houthis? , CNN.
-   Tim Lister,M. (2011), why we should care about Yemen, CNN
-   Wehrey Frederic, (2015), Into the Maelstrom: The Saudi-Led Misadventure in Yemen, Carnegie Endowment for International Peace.